CNB magazine 100 jaar nr 2

Drie generaties Ronico B.V. te Hem

Sinds 1939

ONDERTUSSEN IN WEST- FRIESLAND Wat begon als een gemengd bedrijf, groeide langzaam uit tot een broeierij met ruim 100 miljoen tulpen, 170 hectare teelt, een exporttak en een verpakkingsbedrijf (Lefloro) dat bijna 300 miljoen tulpen verpakt. De twee broers Niels en Robèr deWit zwaaien sinds 2004 de scepter over het bedrijf dat tachtig jaar geleden werd opgericht door hun opa. Cor deWit trouwde in 1963 met Riet Fit en samen met zijn zwager Kees Fit nam hij het bedrijf van zijn schoonvader over. Naast uien en pootaardappelen teelden zij ook twee hectare gladiolen en één hectare irissen. In 1967 plantten zij 6 hectare tulpenbollen en bouwden zij een rolkas waarin zij hun eerste tulpenbloemen broeiden. De tijd stond niet stil en ook toen al investeerden zij continu in de ontwikkeling van hun bedrijf. Ook het gezin van Cor en Riet groeide. Zij kregen vijf kinderen waarvan Niels en Robèr de helft zijn van een vierling. Beide mannen zijn getrouwd met dochters van bollenkwekers. Robèr deWit: ‘Het imago van de tulp is en wordt steeds belangrijker.Willen we het aandeel in het bloemenschap behouden of zelfs uitbreiden, dan wordt duurzaam produceren steeds belangrijker. De kleine CO 2 -footprint van de tulp speelt hierin een belangrijke rol en door de nieuwste technieken en verpakkingen kunnen we deze nog verder verkleinen. Daarom zullen we hierin blijven investeren.We werken met een natuurproduct en we willen dat de natuur goed doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Daarnaast is het steeds lastiger om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel te vinden. Daarom zullen we nog meer inzetten op automatisering en robotisering. Om dit te kunnen realiseren is de schaalgrootte van groot belang.’

1939 Jan Fit sticht het bedrijf. 1967 Cor deWit en Kees Fit planten 6 ha tulpenbollen + bouw eerste rolkas. 1972 Bouw tweede rolkas + twee koelcellen. 1985 Samenwerking met Kees Fit beëindigd. Het bedrijf gaat verder onder de naam ‘Cor deWit bloembollen’. 1994 Naamswijziging naar ‘Ronico’, Niels en Robèr treden toe als firmanten in bedrijf van hun vader Cor (RObèr-NIels- COr). De rolkassen worden gesloopt en er wordt 2000 m 2 glas gebouwd, een waterbassin en een compostplaat. 1995 Bouw van nog eens 2000 m 2 glas. 2000 Vervanging oude kassen, bouw verwerkingsruimte en vergroting koelcapaciteit. 2004 Niels en Robèr nemen het bedrijf over van Cor. Aankoop locatie op deWesterbuurt. 2006 Brand op locatie Westerbuurt. 2008 Nieuw bedrijf op de Elbaweg in Hem. 2011 Aankoop 3e locatie (oude rozenkwekerij) op de Middenweg in Hem. 2016 Oprichting verpakkingsbedrijf Lefloro.

Robèr de Wit 15-02-1974

Cor de Wit 10-11-1940

Jack de Wit 20-02-2013

Riet de Wit-Fit 08-01-1940

Niek de Wit 25-10-2016

Yvonne de Wit-Essen 26-01-1973

Marie de Wit 24-03-2014

Amy de Wit-Kok 08-01-1983

Niels de Wit 15-02-1974

Derck de Wit 26-12-2010

Siemen de Wit 17-11-2010

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 95

94

Made with FlippingBook HTML5