CNB magazine 100 jaar nr 2

Waarom? Omdat wij het predicaat Koninklijk hebben ontvangen

Wie? Afdeling communicatie

Wat? Feitjes en weetjes over Koninklijk

Er was eens ... Geschiedenis

Prachtige postzegels Deze speciale 100 jaar-editie wil jij toch ook hebben? Ter ere van het jubileumjaar hebben wij van de verschillende productgroepen CNB-postzegels gemaakt. Meer over deze postzegels en waar je ze kunt bestellen, lees je op www.cnb.nl/100jaar

Koning Lodewijk Napoleon introduceerde in 1807 het predicaat Koninklijk. Het is de oudste koninklijke onderscheiding van ons land, niet voor natuurlijke personen, maar voor (middel)grote Nederlandse bedrijven, verenigingen en instellingen met een zeer goede reputatie, die minstens 100 jaar bestaan.

In dezelfde tijd maakteWillem van Leen (1763-1825) het meesterwerk Boeket van tulpen, viooltjes, blauwe druifjes en dotters . Bron: Rijksmuseum

Feitje NEDERLAND TELT 576 BEDRIJVEN (PER 20-06-2019) MET HET PREDICAAT KONINKLIJK, O.A.: • Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- Er zijn twee predicaten die kunnen worden uitgereikt: het predicaat Hofleverancier en het predicaat Koninklijk.Voor het eerste predicaat komen vooral kleinere en middelgrote bedrijven in aanmerking. Het grootste verschil is dat verenigingen en organisaties het predicaat Koninklijk kunnen krijgen. HOFLEVERANCIER OF KONINKLIJK? Wat is het verschil?

Emma, circa 1891. Fotograaf: Adolphe Zimmermans. Bron: Rijksmuseum

Geschiedenis Regentes Emma verleende na het overlijden van koning Willem III geen predicaten meer.

en Bolproducten (Anthos) • KoninklijkeVan Zanten B.V. • Koninklijke AlgemeeneVereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) • Koninklijke De Ree Holland • Koninklijke Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB)

Pas in 1899 pakte koningin Wilhelmina dat weer op.

Zowel het predicaat ‘Koninklijk’ als ‘Hofleverancier’wordt doorgaans toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan de Koning bestendiging kan aanvragen.

De kroon is een herkenbaar teken van macht, een symbool van soevereiniteit en waardigheid. De kroon van goud, belegd met edelstenen, zou een geleider zijn die zijn krachten doorgeeft aan de drager.

Feitje NEDERLAND TELT 441 BEDRIJVEN (PER 20-06-2019) MET HET PREDICAAT HOFLEVERANCIER, O.A.: • Holland Bulb Market B.V. • E.J. Hogervorst & Zonen B.V. • Jac. Uittenboogaard & Zonen B.V.

Weetjes Jaarlijks komen zo’n tachtig aanvragen binnen, waarvan de koning slechts 15% goedkeurt.

Oeps Koninklijke Ahold N.V. liep het risico om zijn predicaat te moeten inleveren vanwege een boekhoudschandaal. Op 24 juli 2006 besloot koningin Beatrix dat Ahold het predicaat Koninklijk toch mocht behouden.

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 07

06

Made with FlippingBook HTML5