Somnus nr 1 2013

Men hvis det var sånn at kunnskapen allerede var der om at dette ikke var noen mer farlig og dramatisk influen- saepidemi enn de vanlige sesongepi- demiene, og hvis den kunnskapen fan- tes på det tidspunktet helsemyndighe- tene ga det siste klarsignalet til å star- te massevaksineringen, da kan man bruke en sånn betegnelse, sier han. Venter voksen-erstatning Monstad tror at flere voksne kommer til å få erstatning etter vaksinen: – Det regner jeg med at de bør få hvis det kan dokumenteres eller sterkt sannsynliggjøres at symptomene debuterte innen kanskje et år etter Pandemrix-vaksinen. Noe av poenget er at det har vært lettere å påvise en overbevisende sammenheng hos pre- pubertale barn, for der var narkolepsi sjeldent før Pandemrix-vaksinen. Det er ikke dermed gitt at risikoen for å få narkolepsi av vaksinen er større hos barn enn hos unge voksne. Men siden det fantes færre tilfelles hos barn tidli- gere, vil det ta lenger tid før du kan påvise like definitivt at det er en sammenheng også hos voksne, forklarer han. Nå har han inntrykk av at stadig flere voksne også blir diagnostisert, med en uvanlig brå start på sykdommen. – Når vi ellers konkluderer med narkolepsi hos voksne, er det ofte vanskelig for dem å huske om det

begynte da de var 14, 16 eller 18 år. Nå er inntrykket et helt annet, og påfallende mange husker når det begynte. Personer har gått fra å være friske til å ha typisk narkolepsi på bare noen måneder. Et par pasienter har faktisk hatt en så akutt start at de først ble innlagt med spørsmål om epilepsi, forteller Per Monstad. Per Monstad regner med at også flere voksne kommer til å få erstat- ning for narkolepsi etter Pandemrix, men fastslår at det tar lengre tid å påvise sammenhengen hos voksne. ting av innmeldte saker nå, samtidig som det nok en tid fremover fortsatt vil meldes inn noen saker som gjelder skader etter svineinfluensavaksinen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. Tre voksne Ifølge Jørstad har NPE «hatt sterkt fokus» på Pandemrixsakene. – Vi har lagt vekt på å skaffe oss god kompe- tanse om vaksinen, meldte bivirk- ninger og den forskning som har skjedd både internasjonalt og her i landet når det gjelder mulige skade- virkninger. Vi har også lagt saksbe- handlingen til et forholdsvis lite miljø, da det gjør det enklere å sikre

Erstatning til voksne 52 personer har så langt fått erstatning etter vaksine mot svineinfluensa. Nå har også tre voksne fått medhold i at de har rett til erstatning.

I februar i fjor ga Norsk pasientska- deerstatning (NPE) medhold til de tre første pasientene som hadde fått nar- kolepsi etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tallet på meldte saker er oppe i 292. – Omfattende medieoppmerksomhet av vaksinebivirkninger og det at noen får erstatning bidrar nok til at flere melder inn sakene. Vi venter en utfla-

>>>

11

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter