Somnus nr 1 2013

Nord-Norge: 7 får erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 31 klager fra

pasienter i Nordland, Troms og Finnmark som mener seg rammet av bivirkninger etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandremix. Av disse 31 sakene, har NPE gitt syv pasienter rett til erstatning som følge av at de har utviklet narkolepsi etter å ha blitt vaksinert med Pandremix. Samtlige av medholdene dreier seg om barn og ungdom til og med 19 år, opplyser NPE. De øvrige klagesakene er enten avslått eller er ennå under behandling. Alle medholdssakene er fortsatt under behandling når det gjelder å fastsette det endelige erstatningsbeløpet. Spesielt når det gjelder barn og unge som har fått narkolepsi, tar det tid å fastslå omfanget av sykdommen, noe som er viktig før erstatningen endelig fastsettes. Det skriver Nordlys. I Nord-Trøndelag er det regis- trert 6 søknader om ertstatning. Så langt har en av disse fått medhold, og en er fortsatt under behandling. Medholdet i Nord-Trøndelag gjelder et barn som har fått narkolepsi i etterkant av vaksinen. Nord-Trøndelag: 1 får erstatning

(Foto: Shutterstock)

Verre for astmapasienter Astmapasienter som er utsatt for søvnapné, har markert lavere livskvalitet. Det viser en koreansk studie. Det må tas spesielt hensyn til dette i behandlingen av eldre eller overvektige astmapasienter, som løper høyere risiko for søvnapné, mener Sae-Hoon Kim, som har ledet prosjek- tet. Cannabis mot søvnapné Piller med THC – den aktive komponenten i cannabis – reduserer symptomene på søvnapné, ifølge forsøk som er

publisert i Frontiers in Psychiatry. Forskerne ved University of Illinois i Chicago rapporterer om 32 prosent nedgang i tallet på pustestopp. De mener THC er trygt å bruke, men at det trengs nye tester i større grupper.

Cannabispiller har redusert tallet på pustestopp i et amerikansk forsøk. Foto: Shutterstock

Mer om Pandemrix og narkolepsi – se side 14-17.

I en slik situasjon kanman velge å se lyst ellermørkt på det. Påminussiden: Jeg måtte overnatte, og hadde ikkemed meg CPAP. På plussiden: Jeg befantmeg på en ølfestival i Bayern, og det var noen helt andre sombetalte regningen. Det gikk somdetmåtte, og etter at ølteltene var stengt, ble det flere pluss ogminus. På plussiden: Det var slett ikke noe problemå sovne. Påminussiden: Etter en kveldmed bayersk kultur og en natt uten CPAP,var ikke formen helt der den pleier å være nestemorgen.

man har en søvnsykdom, og at neida, det er absolutt ikke noen annen grunn til atman ser sjaber ut enn atman ikke har hattmed seg pustemaskinen sin. Spørsmålet er:Måman begynne å ha med seg CPAP selv på dagsturer heretter, siden det alltid finnes en streik et sted? Jeg ønskermeg en lomme-CPAP. En visittkortstor sakmed et par nese- plugger og et klokkebatteri, som jeg bare kan plugge inn den dagen noen finner det for godt å hindremeg i å reise hjem. Tar noen utfordringen? Reisefanten: Georg Mathisen

lov til å gå g jennomen sikkerhetskon- troll først.

Alt gikk bra helt til arrangørene fant ut at vi hadde et par timer til overs før hjemreisen. Det gikk forresten bra da de bestemte seg for å tilbringe de par timene på ølfestival, også, siden vi var ferdigemed bilkjøringen på det tids- punktet.Men da flyselskapet (jeg sier ikke hvilket,men personlig kaller jeg dembare Luft-Hansen) sendte hver enkelt av oss en tekstmelding omat flyet var innstilt, da gikk det ikke like bra lenger.

I en slik situasjon er ikke det førsteman tenker på, å fortelle hele reisefølget at

13

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter