Somnus nr 1 2013

HELSEVESENET

S øvnseksjonen i Akershus flyttes –menAhus kan ikke love at noe skjermed ventelistene. Nå er det over et år å vente på søvnutredning.

LIKE LANG VENTETID

Pilen peker nedover for Stensby – sykehuset nedlegges. (Bildet er manipulert)

Søvnsykdommer er opptatt av at sen- geplassene som flyttes fra Stensby, fortsatt må brukes til søvnutredning, og ikke til noe annet. – Det er klart at det er nødvendig å øke kapasiteten, men det gjør det jo

opptaksområdet når tilbudet flyttes til Ski og/eller Lørenskog. – Bør øke Leder Inger-Johanne Henriksen Serrano i Foreningen for

Georg Mathisen tekst og foto

Akershus universitetssykehus (Ahus) legger ned Stensby sykehus på Minnesund. Sykehuset ligger for langt unna resten av virksomheten, har for lite tilbud og er i ferd med å bli for gammelt. Istedet bygges det ut nye sengeplasser på Ski sykehus. – Ren flytting For søvnsyke blir ikke resultatet annet enn en ren flytting, ifølge kommunikasjonssjef Geir Boye Lindhjem: – I utgangspunktet er dette en ren lokaliseringssak som ikke skal ha noe å si for tilbudet. Jeg har stor tro på at ventelistene skal gå ned, sier han.Hva Ahus skal gjøre for å kutte ventelistene, det kan imidlertid ikke Lindhjem si noe om: – Det er ikke avsatt ressurser til noen større kapasitet. Men vi har tro på at vi skal få ventelistene ned, i og med at det gjøres mye her på huset. Vi er på et tidlig stadium ennå, og må se hvordan alt skal organiseres før vi ser hvordan det påvirker driften, sier Geir Boye Lindhjem. Ahus tar imot pasienter fra store deler av Østlandet til søvnregistre- ring, og det er ikke snakk om å endre

Ski sykehus overtar sengeplassene når Stensby legges ned.

22

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter