Somnus nr 1 2013

D et er ikke slik atman er ferdigmed helsevesenet, nårman har fått diagnosen søvnapné og fått tilpasset en CPAP. Det ideelle er en årlig kontroll og nymaske og slange.

KONTROLL av søvnkvalitet og utstyr er nødvendig

Derfor er kontroll med avlesning av data i CPAP-en viktig.

Det må være lov å skryte av Tynset sykehus. De hol- der øye med pasientene

sine og hvis man ønsker det, så kan man få årlig kontroll. I tredje etasje er ett av rommene dedikert til søvnutredning og der blir man tatt imot av syke- pleiere med god kompetan- se. De leser av data fra kort eller maskin og printer ut søvnstatistikken med alt fra pustestopp, lekkasjer, trykk og regelmessighet i bruken. De spør hvordan du har det, om du mestrer bruken, om masken fungerer eller om du vil prøve en ny modell. Etterkontrollene kan være en utfordring for den som velger private alternativer for søvnutredning og til- pasning av CPAP og maske. Stå på selv! Be fastlegen om henvis- ning. Ikke ta sjanser med helsen din ved å bruke samme maske og slange i årevis og uten å sjekke hvordan det står til med pustingen. Forlang å få kontroll!

Marit Aschehoug tekst og foto

Din lokale behandlings- hjelpemiddelsentral kan bistå med fornyelse av maske og slange. Normalt er belgen, dvs den myke plastdelen nærmest huden, sliten og lefsete etter ett års bruk. Fettet i huden, bruk av nattkrem eller såpe, alt påvirker plasten. Det er ikke vanskelig å tenke seg slitasjen med 365 dager i året ganget med kanskje 7 timers søvn. Dvs at masken og slangen er i bruk mer enn 2500 timer i året. Slangen kan komme i beknip uten at man merker det, og det er viktig å være oppmerksom på rifter i slangen som forårsaker lekkasje og for lavt trykk. For pasienter som bruker eldre modeller CPAP, er det ikke lett selv å sjekke hvordan nattesøvnen er, om det er lekkasje fra mas- ken eller slangen og om man har mange pustestopp.

I tredje etasje på Tynset sykehus ligger søvnavdeling- en og sykepleierne har alltid masketypene på en stor plakat på veggen så man kan gjennomgå masketyper når man er på kontroll.

Det er ikke vanskelig å tenke seg slitasjen med 365 dager i året ganget med kanskje 7 timer søvn.

SOMNUS NR 1 - 2013

24

Made with FlippingBook Online newsletter