Somnus nr 1 2013

Likedamene Foreningen for Søvnsykdommers likemannsutvalg består av Torill Tangen, leder, Turid Scherrffenberg og Inger-Johanne Henriksen Serrano . Det ble ikke arrangert noen like- mannssamling i 2012, og vi fikk lov til å overføre de avsatte midlene til 2013. Utvalget har

derfor bestemt at det skal arrange- res en strategi- konferanse for foreningens like- menn på Soria Moria Hotell- og konferansesenter 16. og 17. mars. Det er her ønskelig å stake ut en kurs for likemannsarbei- det som gjør at vi får maksimal utnyttelse av de resursene vi har til rådighet. Bildet er tatt på møte i likemanns- utvalget.

Obs: Dette er verken protokoll, referat eller godkjent av styret! Styremøte med valp Forberedelser: Siste møte før årsmøtet pleier å ta lang tid, det ble bestemt at det skulle være hos meg for valpens skyld. Kjøpe inn mat, lufte valpen lenge, så den blir sliten og trett og passe på at dørene er lukket, så den ikke smetter ut og hente inn ved (mine g jester pleier å klage over at det er kaldt). Leder tar med PC. En annen tar med papirer, konvolutter og frimerker Møtet: Det ringer på døren, hvor er valpen? Fanget den inn, lukket døren. Nestemann ringer på, valpen har kommet seg ut og hilser begeistret,

Valpen Ronja i fri dressur ute. Tegning: Nils Petter Smeby

Valpen gnager på en vedkubbe, jeg fikk lagt i ovnen, men aldri tent på) og valpen holder seg et øyeblikk i ro mens den gnager. Leder prøver å koble PCen til nett- verket, det hadde

styret er glade i dyr, to har katt, så valpen blir tatt godt i mot. Plutselig brer det seg en tykk illeluk- tende tåke, smøret i kjelen hadde begynt å brenne. Opp med alle vindu- er i en fart, blomsterpotter går i gul- vet og iskald luft strømmer inn.

gått før, men ikke denne gangen. Ikke noe å g jøre med det, vi får ta styre- møtet og gå ig jennom dagsordenen Valpen liker frimerker, den stenges inne på soveværelset. Har du sendt inn noe til SOMNUS? Kan du hente siste eksemplar? - Det

28

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter