Somnus nr 1 2013

Kan vi forsikre drøvelen vår?

Årsmøtet i Foreningen for Søvnsykdommer er i 2013 lagt til fredag 19. april på Soria Moria Hotell- og konferansesenter. Foreningens årsmøte er for delegater, og fylkeslagene velger sine delegater på de respektive årsmøtene. Antallet bestemmes av hvor mange medlemmer fylkeslaget har. I de fylkene der det ikke finnes fylkes- lag, sier vedtektene at det sentrale styret skal innkalle en representant dersom et flertall av medlemmene i fylket ønsker det. Det er naturlig for styret å innkalle kontaktpersonene i disse fylkene. Disse har også tale-, forslags- og stemmerett. Innkallelsen til årsmøtet er blitt sendt ut i henhold til vedtektene. Årsmøtet avsluttes med en middag på kvelden. Foreningen har tre æresmedlemmer som blir invitert. Fylkeslederkonferansen kommer i år til å bli avsluttet lørdag ettermiddag etter en strategikonferanse med nytt og gammelt styre, fylkesledere, kontaktpersoner og medlemmer av råd og utvalg. Vi håper at vi på denne konferansen skal klare å legge en plan for for- eningens drift for 2013 som gjør at vi kan oppfylle foreningens handlingsplan og gjerne litt til. Årsmøte og fylkes- lederkonferanse

z

Mariah Carey har forsikret sine ben for 555millioner britiske pund.Mange ville vel tro

e

hun heller ville forsikret stemmen. David Beckhamgikk steget lengre og forsikret hele kroppen for 100millioner pund. Den irske danserenMichael Flatley har fått bena sine forsikret, for bare 25millioner pund.VinsmakerenAngela Mounts' smaksløker ble forsikret av hennes arbeidsgiver for ti millioner pund. Det sprøeste tilfellet er, ifølge Lloyds, en mannligmodell somhar forsikret sine brysthår. Forsikringsselskapet Lloyd of London er alene i Europa omå tilby denne typen forsikring, ifølge The Times. Hva har detmed søvnsykdommer å g jøre? En rekke arbeidsgivere tegner helseforsikring for sine ansat- te for å sikre demrask behandling ogmindre sykefravær, det er en vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgiver og arbeidsta- ger. Sikkert også for forsikringsselskapene.Men Storebrand har unntak for søvnutredning, bortsett fra narkolepsi. Alle vi somhar gått g jennom lange perioder uten å ane at vi hadde søvnapné, lagt oss omkvelden og stått opp på ren vil- jestyrke somen zombie nestemorgen,vi vet at arbeidsgiver ville tjent på at vi hadde fått CPAP lenge før. Når fastlegen endelig finner ut at en søvnutredning er tingen, så er vente- tiden halvannet år i Oslo-området på offentlige sykehus. På privatklinikk, er ventetiden en uke. Med helseforsikring ville arbeidsgiver kunne få en våken og opplagt arbeidstager i løpet av noen korte uker,men bare hvis forsikringen er i If. Presten Einar Gelius har søvnapné, skuespiller Sven Nordin har søvnapné, komiker Hans Morten Hansen har søvnap- né, jeg har søvnapné og sannelig tror jeg at noen i redaksjo- nen i Dagbladet har samme diagnose, siden de stadig har store førstesidesaker omsøvn og hvor farlig søvnapné egentlig er. Presten somhalvsover på prekestolen, skue- spilleren somglemmer teksten fordi han er så trøtt, komikeren som ikke er komisk fordi han bare g jesper, kunne de forsikret drøvelenmot å falle ned? Vi kommer til å sende dette nummeret av Somnus til Storebrand. Hvisman kan forsikre hår på brøstet, så bør i alle falle helseforsikringen deres dekke drøvelen! Marit Aschehoug

Referat fra årsmøtet vil komme i Somnus nr 2/2013.

ligger på nattbordet oppe. Valpen har tatt livet av slangen på CPAPen. Julebordet: Forslag om å skrive om det i SOMNUS. Foredragsholder hadde snakket om ”Konsekvenser ved ikke å ta vare på seg selv. Han kommed seng og mange veldig store pakker. Han snakket om viktigheten av søvn, god helse, godt sosi- alt nettverk, gode kolleger m.m. og at man skal trimme og spise regelmessig, ikke for mye og heller ikke for lite. I pakkene var det mirakelpu- ter som han påsto skulle kunne kurere snorking og vonde rygger og gi garan- tert god søvnkvalitet. Han anbefalte alle å kjøpe dem med det samme og g jerne noen til julegaver også. Dette

tok ganske lang tid, så det var godt med masse deilig mat og hyggelig samvær etterpå. Under resten av møtet prøver jeg å holde val- pen på fanget. Likevel har den klart å spise av potte- plantene på gulvet mens jeg lagde kaffe, hyasintene var best. Dessuten har den gått til angrep på støvlene i entréen. Siste punkt – neste møte. Siden jeg ikke ønsker at den lille valpen skal være lenge alene, forslår jeg at neste møte kan være hos meg , eller at jeg tar med meg val- pen. Konklusjon: Jeg står over neste møte. Fortalt av Erika Birke, hvalpeeieren

29

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter