Somnus nr 1 2013

 Varamann for 1 år Mette Øye Hansen  Varamann for 1 år Erika Birke Etter at de respektive årsmøtene var gjen- nomført inviterte fylkeslagene sammen til medlemsmøte. Foredragsholdere var Tor Solheim fra Philips som viste dagslys- lamper og fortalte om bruk av disse i søvn- behandling. Philips sto også for serveringen av smør- brød og kaffe Dr. Per Egil Hesla fort- alte om avlesningen av Actiware-klokka som er et av «Philips» produkter for reg- istrering av avvik i søvnprosessen hos den enkelte. hos Philips og lar nå medlemmene benytte den etter tur. Det er Dr. Hesla som leser av resultatene uten at dette koster medlemmene noe. Akershus Fylkeslag har fått låne denne klokka

Årsmøter Oslo og Akershus Referat fra årsmøte i Akershus Fylkeslag og Oslo Fylkeslag tirsdag 5.februar 2013. Møtene ble holdt i Frivillighetens hus, Solheimveien 62 b på Lørenskog, samme sted som Foreningen for Søvnsykdommer sentralt har sitt kon- tor. De to fylkeslagene har arbeidet en del sammen og har funnet den ideelle løsningen med hver sine års- møter separat og et felles medlemsmøte etter at årsmøtene er ferdig. Akershus årsmøte gikk greit og ryddig for seg. Leder Inger Simensen åpnet, og ga etter de formelle postene ordet til Jørn Pettersen som ble valgt til møteleder. Det var 21 stemme- berettigede medlem- mer til stede, det vil si

Mette Øye-Hansen, Marie Helgeland og Nina Foyn. Foran Kjellfrid Høisveen og Anne Marte Fredriksen Sletten. Erika Birke og Susanna Mørch var ikke tilstede da bildet ble tatt.

at nesten 14 % av medlemsmassen hadde møtt opp og dette er godt fremmøte. Styret hadde gjort en god og grundig jobb både med årsrapport og handlingsplan og med et ryddig regn- skap og budsjett for 2013 var det ikke mye de fremmøtte hadde å sette fingeren på. Valgkomiteen som er identisk med styret, hadde satset på at alle tok gjenvalg for ett år, og ikke overraskende kom det ingen benke- forslag, så Akershus Fylkeslags styre er identisk med fjorårets.

 Leder Inger Simensen  Kasserer Marit Johansen  Sekretær Torill Tangen  Styremedlem Vigdis Orderud  Styremedlem Roar Martinsen Det ble ikke valgt varamedlemmer til styret i Akershus Fylkeslag.

møteleder. I dette årsmøtet var det heller ingen innsigelser til verken årsmelding, handlingsplan, regn- skap eller budsjett. Valget endte opp litt forskjellig fra valgkomiteens innstill- ing, og Oslo Fylkeslags styre for 2013 blir som følger:  Kasserer for 1 år Kjellfrid Høisveen  Sekretær for 2 år Nina Foyn  Styremedlem for 2 år Marie Helgeland  Styremedlem for 2 år Anne Marte Sletten  Leder for 1 år Susanna Mørch

Årsmøtet i Oslo Fylkeslag gikk også stille fredelig og effek- tivt for seg. Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer. Kjellfrid Høisveen ble valgt til

Akershus holdt årsmøte. Fra venstre: Marit Johansen, Vigdis Orderud, Torill Tangen, Jørn Pettersen (møteleder) Inger Simensen og Roar Martinsen.

30

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter