Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Geologia i topografia

Model jaskini z ukształtowaniem terenu w przekroju HG 0453 659 zł Model prezentuje przekrój terenu oraz jaskinię kra - sową. Składa się z dwóch elementów. Zdjęcie górnej części umożliwia obserwację wnętrza jaskini z nacie - kami oraz oznaczonymi formami krasowymi: stalakty - ty, stalagmity i stalagnaty. Dokładność oraz precyzja odwzorowania szczegółówbudowy jaskini sprawia, iż model stanowi świetną pomoc dydaktyczną. • wym.: 30 x 45 x 30 cm; materiał: tworzywo sztuczne

Ukształtowanie powierzchni

Model góry 3D. Nauka topografii NS 6141 105 zł Model góry wulkanicznej z tworzywa sztucznego został specjalnie opracowany w celu de - monstracji techniki tworzenia i zrozumienia funkcji poziomic.Wyposażenie zestawu pozwala przetworzyć trójwymiarowymodel na dwuwymiarowąmapkę poziomicową. Przezroczystość modelu można wykorzystać umieszczając go na rzutniku i prezentując wszystkim uczniom. • w zestawie: transparentny model, nakładka, kredka, barwnik spożywczy; materiał: tworzywo sztuczne

Topografia terenu. Walizka pomocy naukowych NS 6113 1 199 zł Zestaw modeli i fotografii do prezentowania podstawowych pojęć związa - nych z topografią i geomorfologią powierzchni Ziemi. Wyposażenie walizki umożliwia obserwację m.in.: gór, płaskowyżów, równin, wzgórz, rzek oraz oceanów. Ukazuje wszystkie niezbędne cechy charakterystyczne dla danej formy ukształtowania terenu. Zestaw uzupełniono materiałem merytorycz - nym dla ucznia i nauczyciela. • 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze rzeczki górskiej, formy skalne (góry Danxia), nadbrzeże, forma eoliczna, krajobraz krasowy, dorzecze, równina • 3 scenariusze A4 • 63 kart pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm • wiek: 5+

Model płyt tektonicznych QH 0054 259 zł Model przedstawia płyty tektoniczne i wul - kany oraz ukształtowanie terenuwprzekroju. • wym. 30 x 58 x 13 cm

Model Ziemi LR 2436

86 zł Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, na którym widoczne są kontynenty oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje możliwośćwielozmysłowego poznawaniamórz i kontynentów na Ziemi. • śr. 15 cm

3 scenariusze lekcji

Zestaw gleb RV 0303

192 zł Zestawzawiera 8 rożnych próbek gleb umiesz - czonych w drewnianym pudełku. Każdy okaz zamknięto w odrębnym słoiczku i odpowied - nio opisano. Zestaw umożliwia nauczycielowi demonstrację oraz przeprowadzenie doświad - czeń na różnych rodzajach gleb. • 8 elem. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta; gleba piasz- czysto-ilasta; gleba purpurowa; czarnoziemy; gleba ryżowa; gleba brunatna; próchnica gleby; gleba piaszczysta

63 karty pracy

9 modeli

Kwasomierz glebowy typu Helliga z płytką ceramiczną CD 1638 75 zł

w języku polskim i angielskim

254

sklep.nowaszkola.com

255

Made with FlippingBook Proposal Creator