Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Dbaj o naszą planetę, Zjawiska pogodowe HR 0115 • wym. 61 x 86 cm, dwustronna, laminowana

Dzieje geologiczne Ziemi TS 1465

Parki Narodowe w Polsce TS 4620

47 zł

48 zł

47 zł

Chmury i ich rodzaje VS 0015

Budowa wulkanu TS 5280

Rzeźba powierzchni Ziemi VS 0009 47 zł • wym. 70 x 100 cm

Obieg wody w przyrodzie VS 0010 47 zł • wym. 70 x 100 cm

47 zł

47 zł

• wym. 70 x 100 cm

Ekologia. Zestaw 20 tablic WU 0005 Ekosystem – elementy składowe: • Przepływ energii w ekosystemie jeziora • Piramida troficzna w ekosystemie morza • Piramida troficzna w ekosystemie jeziora • Piramida troficzna w ekosystemie lasu • Schemat obiegu materii w przyrodzie • Zagęszczenie populacji • Energia i materia w agrocenozach

605 zł

• Środowisko i jego elementy • Piktogramy ostrzegawcze • Hałas • Obieg wody w przyrodzie • Wpływ populacji ludzkich na przyrodę • Wpływ przemysłu na środowisko • Przyczyny efektu cieplarnianego • Rośliny żyjące w wodach czystych

• Rośliny żyjące w wodach średnio zanieczyszczonych • Rośliny żyjące w wodach mocno zanieczyszczonych

W trosce o środowisko VS 0021

Współrzędne geograficzne TS 21586 49 zł • wym. 100 x70 cm • krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

Krążenie powietrza w troposferze KR 1000

Atmosfera, wnętrze Ziemi KR 1001 49 zł • wym. 100 x70 cm • krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

• Sukcesja ekologiczna pierwotna • Sukcesja ekologiczna wtórna

47 zł

49 zł

• wym. 100 x70 cm • krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

268

sklep.nowaszkola.com

269

Made with FlippingBook Proposal Creator