Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Komórka zwierzęca i roślinna. Tablica porównawcza QH 3228 179 zł Plansza przedstawia porównawcze zestawienie budowy komórki ro - ślinnej i zwierzęcej. Rozmiar mode - lu oraz szczegóły poszczególnych struktur, a także zastosowane kolo - ry umożliwiają uczniowi łatwe roz - różnianie poszczególnych struktur i wskazać cechy wspólne i różnice pomiędzy komórkami. Plansza po -

75 zł

siada otwór, który pozwala powiesić pomoc dydaktyczną na ścianie sali przedmiotowej. • wym.: 61,5 x 4 x 52 cm; materiał: tworzywo sztuczne

Kwiat RV 4018

Korzeń rośliny QH 0011

Zboże QH 0045

189 zł • wym. 17 x 17 x 17 cm; model posiada zdejmowane płatki

79 zł

75 zł

• wym. 11 x 7 37,5 cm, podstawy 12 x 12 cm

• wym. 29 x 16 x 9 cm, model demonstracyjny

Zoologia

6 scenariuszy

Królestwo zwierząt. Walizka okazów NS 6114 1 299 zł Walizka z bogatą kolekcją okazów różnych gatunków królestwa zwierząt. Wybranych przedstawicieli kręgowców i bezkręgowców zatopiono w przezroczystych akrylowych bloczkach, które pozwalają na badanie oka - zów z każdej strony. Wszystkie zwierzęta umieszczonowosobnych bloczkach, co po - zwala na dokładniejszą obserwację i anali - zę najistotniejszych ich cech. Dopełnieniem zestawu są karty pracy dla ucznia i scena - riusze dla nauczyciela. Zgodny z podstawą programową • 20 okazów w walizce • wym.: 48 x 35 x 6,5 cm • 6 scenariuszy A4 • 24 dwustronne karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm • materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 6+

Systemy korzeniowe - 4 typy HG 0092 122 zł Systemy korzeniowe zatopione w bloku wy - konanym z akrylu. Przezroczystość sztab - ki pozwala obserwować i porównywać 4 typy korzeni. • wym.: 8,8 x 5,8 x 2,4 cm; 4 okazy: korzeń palowy, korzenie przybyszowe, korzeń powietrzny, korzeń wiązkowy; materiał: akryl; opakowanie: tekturowe pudełko

Kukurydza. Okazy zbóż RV 1094 103 zł Model obrazuje 6 etapów rozwoju i wzrostu kukurydzy: nasiono, ukorzenienie, kiełkujące ziarno, wzrost pochewki liściowej i liścienia, młoda roślina. • wym. 16,4 cm x 7,8cm x 1,8cm; materiał: akryl

Cykl życia fasoli. Okazy HG 0064 89 zł Model obrazuje 6 naturalnych stadiów rozwo - jowych fasoli: nasiono, kiełkujące nasiono, wy - kształcanie korzeni, liścieni, łodygi i liści, młoda roślina fasoli w przezroczystym bloku. • wym. 16,4 x 7,8 x 1,8 cm; akryl; instrukcja obsługi

w języku polskim i angielskim

Pszenica. Okazy zbóż RV 2017

133 zł Model przedstawia proces wzrostu pszenicy. Pięć naturalnych okazów zatopiono w akrylu, tak aby wyraźnie pokazywały najważniejsze cechy etapów rozwoju rośliny. • wym. 16,4 cm x 7,8cm x 2cm; materiał: akryl

24 dwustronne karty pracy

290

sklep.nowaszkola.com

291

Made with FlippingBook Proposal Creator