Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

PWLS Mae’r myfyriwr Seicoleg presennol Jemimah yn rhannu ei rhesymau dros ddewis Abertawe Mae dyfyniad gan Dylan Thomas sy’n dweud, “This sea-town was my world” ... Rwy’n credu mai dyna beth yw Abertawe a’r Brifysgol pan fyddwch chi’n byw yma. Roeddwn i wrth fy modd â’r ffordd roedd Abertawe’n teimlo fel prifysgol ac roeddwn wrth fy modd gyda pha mor agos oedd hi at fy nheulu. Rwy’n cofio mynd i’r diwrnod agored tra roeddwn i’n dal i astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch, ac roedd fy nhad a minnau’n cytuno ei fod yn teimlo fel ail gartref i mi bron yn syth. Mae’n dal i wneud heddiw bron tair blynedd yn ddiweddarach. Mae seicoleg yn eich sefydlu mor dda ar gyfer ystod enfawr o bosibiliadau yn y dyfodol. Mae hynny’n anhygoel i mi! O fioleg yr ymennydd i agweddau cymdeithasol ar gymdeithas... mae seicoleg yn cwmpasu’r cyfan. Mae astudio yn ystod y pandemig yn bendant wedi bod yn heriol. Mae wedi cael ei fanteision ac mae asesiadau ar-lein yn gweddu’n llwyr i’m harddull ddysgu yn well nag arholiadau traddodiadol. Ond roedd cadw cymhelliant a theimlo fel eich bod yn rhan o brofiad y brifysgol ar-lein yn anodd. Rwy’n credu bod Abertawe wedi gwneud (ac yn dal i wneud) gwaith gwych o ran addasu i’r newid a darparu ar gyfer blynyddoedd gwirioneddol anodd. Ar ôl i mi raddio, rwy’n bwriadu cael rhywfaint o brofiad a gwaith gwirfoddol yn y sector seicoleg, gan gynnwys plant ac oedolion sy’n agored i niwed gobeithio. Yna, ar ôl ychydig flynyddoedd, rwy’n bwriadu gwneud fy ngradd meistr. Yn bendant byddwn yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill. Mae ganddi deimlad anhygoel fel prifysgol. Mae cymaint o dynfa i’w charu, ac mae’r brifysgol ei hun yn wych ar gyfer cynifer o bethau. Mae gan fy ffrindiau a minnau gariad mawr at y lle hwn.

Cymerwch ran Mae rheswm pam mae pawb yn dweud wrthych chi am ymaelodi â chymdeithas pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol...dyna’r ffordd orau o wneud ffrindiau, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae gennym dros 150 o gymdeithasau a chlybiau i ymuno â nhw, o Gymdeithas Her y Brifysgol, i’r Gymdeithas Trampolinio, a hyd yn oed Cymdeithas Lysieuol. P’un a ydych chi’n bobydd penigamp, yn saethydd o fri neu’n frwdfrydig dros astudiaethau hynafol, mae gennym y gymdeithas i chi, gan gynnwys rhai gwych sy’n gysylltiedig â meddygaeth a gofal iechyd...

LAURYN DAVEY Myfyriwr MBBCh Meddygaeth

“Dewisais astudio yn Abertawe i barhau â’m trefn hyfforddi yng Nghymru - mae’n amgylchedd cadarnhaol i fod ynddo, ac mae’n cefnogi fy anghenion chwaraeon ac academaidd. Rwy’n cynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol mewn athletau ac wedi cael fy enwebu i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad 2022. Rwy’n defnyddio’r tymor i ffwrdd yn y gaeaf i flaenoriaethu fy astudiaeth, felly pan fydd tymor y gystadleuaeth yn dechrau rwyf ar y blaen gyda’m gwaith.” MAE PRIFYSGOL ABERTAWE WEDI ENNILL ACHREDIAD GYRFA DDEUOL Y CYNLLUN YSGOLORIAETH ATHLETWYR TALENTOG

MedSoc

n

P

Mae gennym gyfleoedd chwaraeon sy’n addas i bob un o’n myfyrwyr, o’r athletwyr elît a rhyngwladol i ddechreuwyr pur, mae rhywbeth at ddant pawb. Chwaraeon i bawb

abertawe.ac.uk/sbort

10

Made with FlippingBook flipbook maker