Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

PWLS

RHIFYN LLES

@UKinZimbabwe

@PrifAbertawe

@swanseamedicine

@PrifAbertawe

547

1334

#honk #blwyddynnewydddda #arthrofagwyddorbywyd

@swanseahsc

@PrifAbertawe

1818

#baecopr #einabertawe #arena

#achubwyrbywyd #parafeddygon

@swanseahsc

#clirio

@swanseapsych

@sport_swansea

124

#graddio #dyfodoldisglair

#prifabertawe #urdd #enillydd

#olympaidd #beijing2022 #alumni

#tassathlete #llongyfarchiadau

@swanseahsc

@swanseahsc

@swanseamedicine

@PrifAbertawe

295

#diwrnodailgylchu #ewchynwyrdd #cynaliadwyedd

#rydychynfwynaeichgraddau

#OBE #llawfeddygcardiaidd

#rcn_cymru #enillydd

#diwrnodrhyngwladolyfydwraig

12

13

Made with FlippingBook flipbook maker