Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

HEALTH AND WELLBEING DIWRNODAU AGORED 7

9

11

LLWYDDIANT ACADEMAIDD

SBORT

Our one million pound pioneering project provides state-of-the-art teaching and research facilities

24

21

17

CYFLEOEDD BYD-EANG

IECHYD A LLES

LLETY

Gain on-campus placement experience and benefit the local community

Work with real patients using top-of-the-range equipment

Yn y rhifyn hwn

www.swansea.ac.uk/hwa

Croeso gan yr Athro Keith Lloyd

4

Heriau Byd-eang: Lles 5 6 pheth rydyn ni wedi’u cyflawni ers y pandemig 6 Sylw ar: Ddysgu cyfunol 8 Pam y dewisais Abertawe 10 Mynd i’r afael â phrinder yn y GIG 14 Heriau Byd-eang: Covid hir 15 Sylw ar: Iaith Arwyddion Prydain 16 Lles 18 Iechyd meddwl pobl ifanc 19 Sylw ar: UCAS 20 Dyma Abertawe: canllaw lleol 22 Pam Cymru? Safbwynt rhyngwladol 24 Pam ddylech chi ddod yn arbenigwr? 26 6 phrosiect sy’n achub bywydau 27 Bio-argraffu 3D gan ddefnyddio celloedd dynol 28 Heriau Byd-eang: Data Mawr 31 Creu penawdau 32 Astudio gyda ni 34

29

CYFLOGADWYEDD

30

CYFLEOEDD YMCHWIL

AR Y CLAWR: Ar y clawr: Mae’r myfyriwr PhD mewn Seicoleg, Tennessee Randall, hefyd yn meddu ar deitl byd mewn cicfocsio. Gyda chefnogaeth drwy gydol ei hastudiaethau gan y Cynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Talentog (TASS), mae Tennessee wedi cerfio gyrfa ddeuol ym Mhrifysgol Abertawe, gan lwyddo mewn cicfocsio tra hefyd yn ennill gradd BSc Dosbarth Cyntaf mewn Seicoleg a Gradd Meistr mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl gyda Rhagoriaeth. Delwedd y Clawr: Tennessee Randall

34

Y GYMRAEG

CYSWLLT Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe SA2 8PP +44(0)1792 295111 astudio@abertawe.ac.uk abertawe.ac.uk

35

TALU AM EICH ASTUDIAETHAU

This document is also available in English

Made with FlippingBook flipbook maker