Næstved Byråd 1900-2020

Postbud

Poul Sørensen

Radikale Venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti: Driftsleder

Frank Martens

Major

Helge Adam Møller Elisabeth Scharling

Fru

Venstre:

Købmand Gårdejer Redaktør

Vagn Hansen Knud Hansen Henning Jessen

Socialistisk Folkeparti: Lærer

Knud Frandsen Johnnie Funder

Biblioteksmedhjælper

Fremskridtspartiet:

Svømmehalsbestyrer

Hilmar Østergaard Larsen

1985 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Svend Aage Hansen (afløst i byrådet af Inge Rold Andersen i 1988). Henning Jensen (afløste Svend Hansen som borgmester).

Skolelærer

Rengøringsassistent

Emmy Andersen

Fuldmægtig

Per Andersen

Snedker

Johan Otto Hass Birgit Jørgensen Poul Nielsen Jørgen Nilsson

Bogholder

Maskinarbejder

Halbestyrer

Kasserer

Jan Pathuel Hilbert Skøtt Per Sørensen

Læge Lærer

15

Made with FlippingBook - Online magazine maker