Næstved Byråd 1900-2020

Radikale Venstre:

Overværkfører

Torben Ourø Jensen

Konservative Folkeparti:

Politikommissær

Poul Vind Hansen Frank Martens Jytte Mikkelsen

Fabrikant

Lærer Major

Helge Adam Møller Valdemar Søndergaard

Handelsskolelærer

Socialistisk Folkeparti:

Biblioteksmedhjælper

Johnnie Funder Knud Frandsen

Lærer

Venstre:

Gårdejer

Knud Hansen

Fru

Inger Marcussen

1989 Til byrådet valgtes 21 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Henning Jensen

Socialrådgiver Indkøbschef

Inge Rold Andersen

Per Andersen

Snedker

Johan Otto Hass

Specialarbejder

Kaj Jacobsen

Bogholder

Birgit Jørgensen

Kasserer

Jan Pathuel Hilbert Skøtt

Læge

Afdelingsformand

Jeanine Sørensen

Lærer

Per Sørensen

Det Konservative Folkeparti: Politiassistent

H. H. Ditlevsen Frank Martens

Direktør

Major

Helge Adam Møller (afløst af sin suppleant Jytte Mikkelsen i 1990)

Kriminalkommissær

Poul Vind

16

Made with FlippingBook - Online magazine maker