Næstved Byråd 1900-2020

Kirkebetjent

C. Chr. Gustav Mortensen ( forlod byrådet 8. oktober 1934. Afløstes af C.C.Reitz )

Kontorbestyrer

C. Hansen

Pottemager

C. V. Hansen

Lærer

Herman Nielsen Karen M. Billeshøj

Fru

Papirarbejder

J. P. Brendorf

Radikale Venstre:

Sagfører

Johan H. Clausen

Konservative Folkeparti: Købmand

Christian Lorenzen

Fru

Astrid Kristensen ( forlod byrådet 1.4.1933 pga. sygdom. Afløstes af F. K. Høyrup )

Murermester

Jens Christian Storgaard

Venstre:

Direktør

Vilhelm. Larsen

Murermester

N. P. Larsen

1937 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

A. M. Kristensen ( døde 4. juli 1938. Martin Christensen indtrådte som suppleant ) R. H. Calum (Borgmester fra 4. juli 1938)

Repræsentant

Typograf

R. Ph. Krogh Birkedal P. O. M. Krüger Carl Chr. Petersen O. V. Villumsen Chr. E. Jørgensen Anna Schimmel Johannes P. Hansen

Skolelærer

Murermester Arbejdsmand

Købmand Husmoder

Maskinarbejder Blikkenslager

C. C. Reitz

Konservative Folkeparti: Købmand

Christian Lorenzen

Murermester

Jens Christian Storgaard

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker