Næstved Byråd 1900-2020

Amtsfuldmægtig

F. K. Høyrup

Radikale Venstre:

Sagfører

J. H. Clausen

Venstre:

Sagfører

Konrad M. Hansen

1941 Der skulle have været afholdt kommunalvalg i 1941, men på grund af besættelsen blev det udskudt til 1943.

1943 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

R. Calum

Skoleinspektør

P. O. Krüger-Rasmussen

Faktor

Ph. Krog Birkedal

Maskinmester Arbejdsmand Træarbejder

Axel Hansen

Holger Christoffersen

Otto Petersen

Assistent

Engelhardt Sørensen Carl Christian Petersen

Murermester

Radikale Venstre:

Kaffehandler

P. E. Andersen

Konservative Folkeparti: Apoteker

Christian Knudsen Frederik Nielsen

Tømrermester

Overpostpakmester

Charles Ravn Gerda Møller

Fru

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen Hans Poulsen

Direktør

7

Made with FlippingBook - Online magazine maker