Næstved Byråd 1900-2020

1946 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

R. Calum (Fratrådte i 1949, afløstes af Th. Tidemand)

Overportør

Thorvald Tidemand

Fru

Marie Andersen Albert Hansen

Tømrersvend Arbejdsmand Træarbejder Papirarbejder

Knud Olsen

Otto Petersen

Erik Rønne

Assistent Assistent

Engelhardt Sørensen

Holger Jespersen

Radikale Venstre:

Kaffehandler

P. E. Andersen

Konservative Folkeparti: Direktør

R. N. Grønholdt Frederik Nielsen

Tømrermester

Venstre:

Landsretssagfører

Konrad Hansen

Bankdirektør

B. Stürup-Johansen

Danmarks Kommunistiske Parti: Byrådssekretær

Svend E. Elvang

1950 Til byrådet valgtes 15 medlemmer Socialdemokratiet: Borgmester

Thorvald Tidemand Svend Aage Hansen

Malersvend

Fru

Marie Andersen Anders Hansen Harald Hansen

Murermester

Formand

Lektor

Hans Cornelius Jønsson Laurits Christian Jørgensen P. O. Kryger Rasmussen

Papirarbejder

Rektor

8

Made with FlippingBook - Online magazine maker