Lymfekreftbladet 1/2017

1 / 2017

B I DRAGSYTERE

Lymfekreftbladet Styreleder: Kari Sandberg Forsidebilde: Arne Kolstad Design: Orgservice / TH Siste frist på stoff til neste blad: 15. mai 2017 Lymfekreftforeningen  Thomles gate 4, 0270 Oslo  22 20 03 90  post@lymfekreft.no  www.lymfekreft.no Org.nr: 992 776 536 Lymfekreftforeningen er en forening for pasienter og pårørende. Foreningens viktigste oppgave er like- mannsarbeid, og skal videre drive med informasjon om lymfekreft og fremskritt innen behandling. Den skal arbeide for å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av lymfekreft og fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell.

i denne utgaven

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

ANDREAS HOLE Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

KARI STRØM Styremedlem, Lymfekreftforeningen

JACK H. NIELSEN Styremedlem, Lymfekreftforeningen

ANNE G. STØVNE Likeperson, Lymfekreftforeningen

SIRI BAKKEN Styremedlem, Lymfekreftforeningen

MARI SANDVOLD Journalist

ASBJØRN INGE STRAUMFORS Lymfekreftpasient

Made with FlippingBook Annual report