Næstved - Driftsregnskab for Næstved Luftværnsforening, 1943

1 . A p r 1 1

1942

-

3 1 . * a r t s

1943 .

f o r e n i n g e n

'

I n d t a g t e r • kontingenter f r a Medlemsår og t i le lu ttend e In st itu t ion er .

4 .7 o 3 ,o o

mftvernndngon* Indtægt ved Mssrkesalg ........................ .................. + Odgifter red j&ærkeealg . . . * .......... 132 ,22 D.K*B* Andel i Overskudet . .......... 178 .3? Piverne Indtægter« Indvundne Bank- og Poet-Giro xienter

8 8 8 , 9 5

ihU2L

378 ,36

............

58 ,77

ttB 9M

B e r e d s k a b .

151»62 5 0 0 , 0 0

Luftværnsforeningen, bl ellemregning . . . . . . . . . . . Luftv*rnsf creningen, B id r a g ..................... . . . . . . . Opvisninger, Fester , Basarer o . l . . . . . . . . . . . . * U d g i f t e r .......... ......................................................... Overskud ved Salg a f E ffekter (Mærkater ot c . ) Andel i Luftvirnsdagena Overskud ........................... s iverse Indt>er* Indvundne Bankrenter

9oo,4o M L J l

7o3,63 97 »73 378,37

5 ,45

Kr. 1 .841 ,80

Capital Kontot ^uftvesrnsforenlnsiem

1 .292 ,71 T .579.76

Saldo 1 . April 1942 ........................................ .. ♦ Overskud i fø lg e D r i f ts r gnakabet ............ Kvindeudval&e 1 1 Saldo 1 . April 1942 ................. . .............................. ♦ Overskud i f s ig e Driftsregnskab for

2 .872 ,47

268,7o i> 02 , 60

771,3a. Kr. 3 .6 4 3 ,7 7 . s a*» » » * as*t ssseae-xss ioranstaaende regnskab har Jeg revideret og fundet i Overens-

Made with FlippingBook - Online magazine maker