Somnus nr.3_2022

H-resept

Stress eller rødvin?

vet til riktigere prioritering.» Søvnforeningen tolker dette som at man også ønsker å stramme inn på praksisen for disse preparatene. Det er imidlertid ikke lett å få ut statistikk på utskrivning av H-preparater da det ikke finnes noe helhetlig register. Helsedirektoratet sier at de ikke publiserer noe statistikk på dette nivået. « – Helseforetakene har en database for h-reseptbruk som ikke inkluder antall pasienter, kun kostnader. Søvnsykdom gjelder de legemidlene som ble inkludert i h-reseptordningen fra 1. februar 2021. Det er uansett for tidlig å si noe om effekter men hensyn til pasientutvik- ling», skriver Sigvor Melve i en e-post fra Helsedirektoratet. SOMNUS har bedt Folkehelseinstituttet konkret om sta- tistikk på Modafinil som brukes medisinsk for å lindre symptomer ved narkolepsi for å se hvordan forskrivning- en her har utviklet seg over tid, spesielt etter at det kom på H-resept. Christian Lie Berg i FHI svarer: – Jeg ser at det er en jevn økning i antall pasienter som får dette legemidlet, de fleste i alder 20 til 59 år. Flest som H-resept (639) men også 290 som «vanlig resept», Totalt 852 på ulike typer resepter. Det er små tall, så kanskje er det vanskelig å konkludere ut fra denne statis- tikken om H-resepter har gitt utslag i forskrivningen, sier han. Hos tannlegen Ofte er det tannlegen som oppdager skader på tennene i forbindelse med tannkontroller. Hvis tannlegen misten- ker tanngnissing, vil han/hun gjerne observere tilstan- den over flere besøk før behandling begynner. Tannlegen vil vanligvis også prøve å avdekke hva som er årsak til gnissingen, gjennom å spørre etter dine Dersom stress er årsaken til gnissingen, kan tiltak som avstressingsøvelser, reduksjon i alkohol, tobakk eller kaffe eller andre tiltak som får deg til å dempe stresset, hjelpe. Det kan være nødvendig med en munnbeskytter. Det finnes skinner å få kjøpt, men det er ikke alle disse som passer like godt. Tannlegen kan i så fall "skredder- sy" en skinne for deg.Andre tiltak som kan redusere plagene fra tanngnissing, er: vaner og medisiner. Egenbehandling  Riktig posisjonering av tennene/kjeven. Å hvile tungen mot ganen med tennene fra hverandre og lep- pene lukket hindrer tanngnissing og spenninger i kje- ven.  Regelmessige kontroller hos tannlegen kan avdekke problemet, slik at det kan gjøres noe med det.

z

For oss med søvnapné, er det en overflod av gode

råd. Det aller mest vanlige rådet, både fra fastleger og sykepleiere og ikke minst fra alle med mastergrad fra Facebook, er å slanke seg. Noen mener at hvis alle ble syltynne, så ville ingen ha søvnapné. Dem om det. Det er ikke riktig. Det finnes en rekke syltynne mennesker med søvnapné og jeg kjenner personlig flere som har tatt slankeoperasjon og gått ned mange titalls kilo uten at det hjalp til minste på søvnapneen. Det er ikke så lett å slanke bort en med- født stor tungerot eller digre mandler eller arvelig trange forhold. Det neste gode rådet er å unngå alkohol, for alkoholen fører til slappe forhold i svelget og dermed flere puste- stans. Selvsagt vil jeg ikke oppmuntre til grøftefyll etter norsk modell, men jeg har egne (og andres) erfaring for at et par glass vin når det passer seg sånn, ikke påvirker antall pustestans den påfølgende natt. Derimot kan jeg personlig vitne om at stress kan føre til rare høye tall i displayet om morgenen. I perioder der jeg har trøbbel med å «tømme» hodet om kvelden, der alt jeg skal huske og alt jeg skal gjøre, kverner rundt i hodet og jeg omsider sovner, da er tallene merkbart høyere neste morgen. Det samme gjelder om kroppen har fått en skade eller du har gjennomgått en operasjon eller noe som ligner. Da jobber kroppen overtid med å reparere det som er skadet eller operert, og er ikke så opptatt av å streve med å puste. Etter en hofteoperasjon og en annen operasjon ikke så lenge etterpå, var jeg oppe i over 30 pustestans hver natt – med CPAP. Heldigvis fikk jeg tak i en ekspert som sa det ville gå over når kroppen var tilbake i water. Det gjorde det. Her forleden fikk jeg korona! Det var bare en ting å gjøre, avlyse alle avtaler og legge seg. Stor var forbauselsen da jeg oppdaget displayet på CPAP’en neste morgen – 0,1 pustestans i snitt pr time. Det samme gjentok seg i flere netter med feber og hvile. Så slapp feberen og hverdagslivets utfordringer meldte seg igjen. Så er jeg tilbake til mellom to og fem puste- stans i snitt pr time. Som normalt. Ha en riktig avslappet jul! Marit Ascehoug

29

SOMNUS NR 3 – 2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online