TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

AR T I K E L NUMME R # : 3 A SMP E

AR T I K E L NUMME R # : 3 HA B E

Musikens betydelse! Det är så ljuvligt att få uppleva musiken man älskar. Genom den "känner jag ihåg " mig själv. Se vår musikspelare som är så enkel att starta och stoppa, framtagen för personer med kognitiv svikt! Artikelnummer #: 3ASMPE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online