CNB magazine 100 jaar

Bedrijf De Ree Holland en CNB

Plaats Lisse

Beide opgericht in 1919

De beide eeuwelingen durfden het aan om ruim drie maanden voor het bereiken van deze respectabele leeftijd alvast een bescheiden verjaardagsfeestje te vieren. Want, zo zei Jørgen de Ree van De Ree Holland met een knipoog: ‘De kans dat we het samen niet meer halen, is nu wel heel erg klein.We zijn fit genoeg.’ En dus schoof hij samen met zijn broer Lex op de eerste echte herfstdag van 2018 aan tafel bij Leo van Leeuwen van CNB voor koffie met gebak en een openhartig gesprek. Niet over de oude koeien in de bollensloot, maar over de kansen en uitdagingen van vandaag en overmorgen. Lex de Ree: ‘Honderd jaar worden is een prachtige prestatie, maar het geeft geen enkele garantie op een gezonde toekomst. We zijn ondernemers en die moeten vooruit blijven kijken.’ Hieperdepiep hoera! CNB en De Ree Holland BV bestaan in januari 2019 allebei honderd jaar

overleven en te uniek om te verdwijnen. Ga maar na: bollen maken 1% tot 2% uit van het totale omzet in de tuincentra, in bouwmarkten is dat percentage lager en in supermarkten zelfs vele malen lager. Aan de andere kant staan ze altijd in de top 10 van producten met de hoogste opbrengst per m 2 . We hebben een sterke en tegelijkertijd zwakke positie.We moeten het met zijn allen heel goed blijven doen om deze wankele balans in evenwicht te houden.’ Verbinden versus logistieke dienstverlening Leo beaamt dat: ‘Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning. De bollen moet uiteindelijk van de kweker naar de consument, in welke vorm dan ook, en alle ketenpartijen dragen daaraan bij. De schaalvergroting in de sector zet door: het aantal kwekers, handelaren en broeiers daalt nog steeds, terwijl het aanbod aan bollen ongeveer gelijkt blijft. Dat zorgt ervoor dat de onderlinge afhankelijkheid nog groter wordt of anders gezegd het commitment en de samenwerking zouden moeten toenemen. ‘We hebben een prachtig product dat emotie overbrengt en we hebben een unieke positie in de markt’

De afname van het aantal handelaren mag er niet toe leiden dat er marktvraag niet ingevuld wordt en dus verdwijnt, zoals dat eerder wel is gebeurd.’ Over de rol van CNB in de keten is Leo glashelder. CNB is er om vraag, aanbod en kennis met elkaar te verbinden, omdat dit in de dynamiek van de bollenmarkt ondanks de digitalisering nog altijd mensenwerk is. Leo: ‘Ik zie het als onze uitdaging om in de komende jaren onze diensten verder te blijven ontwikkelen aansluitend op de behoeften van kwekers, broeiers en handelaren. Dat gaat naar verwachting verder dan alleen bemiddelen.’ Knikkend naar Jørgen en Lex: ‘Waar wij de verbinder zijn, zijn jullie in de keten een uitstekende logistiek dienstverlener. Als een retailer op 14.000 vestigingen een actie wil draaien, kunnen jullie dat als geen ander invullen.’ Jørgen: ‘Dat klopt, maar we werken niet alleen met grote retailers samen: we draaien meer kleinere orders. Een gemiddelde productierun duurt bij ons maar één uur, dat zegt genoeg. We hebben een assortiment van 2500 producten waarvan 200 producten hardlopers zijn.Vroeger was je of groot en log of klein en flexibel. Tegenwoordig moet je in schaalgrootte kunnen denken en altijd flexibel zijn.’ Lex vult aan: ‘Om dat assortiment aan te kunnen bieden, kopen we bollen in bij 400 tot 450 kwekers. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we vertegenwoordigers van CNB absoluut bij nodig. Maar we verwachten dan wel dat ze onze vraag volledig invullen: dus ook goede oplossingen bieden als er niet geleverd kan worden wat is afgesproken.’ Pennywise and pound foolish Die claim wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker, gelet op de ambitie van De Ree, die Jørgen omschrijft als het vergroten van de meerwaarde bij klanten. ‘Wij willen nog beter voldoen aan de huidige en toekomstige vragen van onze klanten. Daarom zetten we sterk in op het verduurzamen van onze producten en bedrijfsvoering. Onze grootste uitdaging is om de investeringen die dat vraagt, betaald te krijgen. Of anders gezegd om uit de discussie over het laatste centje te blijven. Sommige inkopers zijn van het slag ‘penny wise and pound foolish’. Dat zijn kopers, wij doen liever zaken met klanten die ook oog hebben voor ons verhaal en onze inspanningen en die een partnership aan willen gaan. Temeer als je je bedenkt dat in margetermen gesproken de retailers de euro’s vangen en de Nederlandse sector de centen mogen oprapen.’ Het voldoen aan contractafspraken met die retailpartners wordt volgens Jørgen en Lex onnodig ingewikkeld gemaakt door de al genoemde dynamiek in de bollensector. Lex: ‘Laten we het maar noemen zoals het in de kern is: het bollenkoopbriefje, of beter geformuleerd het partijbeding, is de zwakke schakel: dat werkt voor

Te klein om te overleven en te uniek om te verdwijnen Het duurt slechts één kopje koffie en een korte analyse over de lang verwachte en toch gekomen weersomslag voordat het gesprek tussen de heren de gebruikelijke verdere borrelpraat ontstijgt. Met uitzicht op, hoe kan het ook anders, een bollenveld maakt de weeranalyse plaats voor een analyse van de bollensector. Aangejaagd door Leo die zich hardop de vraag stelt hoe het mogelijk is dat er in de rollen binnen de sector nagenoeg niets veranderd lijkt, in ieder geval zo lang hij zich kan herinneren. De vraag stellen is hem zelf beantwoorden. Leo: ‘De bollensector maakt en verhandelt een mooi product waar iedereen blij van wordt. Maar het is ook een natuurproduct en dat zorgt ervoor dat het een complexe, ambachtelijke keten is. De teelt- en handelsrisico’s zijn groot en ieder jaar verloopt anders.We danken het aan ons klimaat, de waterhuishouding, de bodemgesteldheid en onze kennis dat deze sector zich in Nederland zo sterk ontwikkeld heeft. Het feit dat er nauwelijks nieuwe partijen in de markt zijn toegetreden, zegt alles. En ik zie dat op korte termijn eerlijk gezegd ook niet veranderen.’ Jørgen bevestigt dat maar waarschuwt ook voor substitutiegevaar. ‘Vanuit het oogpunt van de retail is onze sector te klein om te

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 11

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker