CNB magazine 100 jaar

De bollensector is zijn eigen concurrent Jørgen en Lex beamen dat volmondig. Het is de vinger op de zere plek. Lex: ‘Het imago van de bol moet omhoog. We moeten als sector verder verduurzamen en dat betekent dat we op de eerste plaats openheid van zaken moeten geven: laten zien dat wat we doen, voldoet aan de wettelijke eisen. Erkende certificeringen en wettelijk verplichte documenten dwingen alle ketenpartners in de sector tot registratie van hun activiteiten en zijn onze ‘license to produce and deliver’. Consumenten maar ook overheden van belangrijke exportlanden eisen dat van ons.’ Jørgen: ‘Laten we niet de fout maken om de macht van de consument te onderschatten. Die is door social media mega geworden. Dat merken we nu al. Als er op de Facebookaccount van een van onze klanten een klacht over bollen wordt gepost, krijgen wij dat altijd op ons bordje, ongeacht of het een terechte of onterechte klacht is. En stel je maar eens voor wat er gebeurt als dat opgepikt wordt door de Zembla’s van deze wereld.Wij zijn ervan overtuigd dat we die discussies voor moeten blijven en als sector een plan moeten hebben: we moeten laten zien waarnaartoe we onderweg zijn. Precies daarom hebben wij met twintig handelsbedrijven het Platform Duurzame Handel Bloembollen enVaste Planten opgericht.’ Het Platform wil dat in 2024 100% van de bollen en vaste planten die verhandeld worden een duurzaamheidscertificaat hebben (MPS, Planet Proof, Groenkeur (voor vaste planten), Global GAP of Skal). Het platform wil dit doel in twee stappen bereiken: in 2020 moet 50% zijn gecertificeerd en twee jaar later 75%. Daarna willen de ondertekenaars van het manifest gaan werken aan verdere verduurzaming van de sector

Uniek product, unieke positie, unieke kansen

toch bijzonder dat afnemers die later in de tijd inkopen, dezelfde voorwaarden krijgen als degenen die zich al vroeg in het seizoen vastleggen.’ Leo pareert: ‘Of een kweker voor een pondsregeling of partnership kiest is aan hem en niet aan ons, als het vooraf maar goed afgesproken wordt.Wat betreft het vroegtijdig delen van informatie ben ik wel met je eens, dat kan beter. Lag het maar aan de techniek, zeggen we hier wel eens, dan was het met een app opgelost. Als CNB kunnen we helpen door kwekers, maar ook kopers ervan te overtuigen dat het eerder delen van informatie op de lange termijn voor iedereen beter is.’ In dezelfde lijn ontspint zich een geanimeerd gesprek over de logistiek in de keten. Dat die veel efficiënter kan als de informatie tussen kweker en koper vooraf uitgewisseld wordt, het liefst digitaal, daar zijn de heren het snel over eens. Maar de vraag wie de keten feitelijk regisseert en dus bepaalt wanneer gereed product afgeleverd wordt aan de volgende schakel in de keten, blijft deze middag onbeantwoord. De wijsheid Lex: ‘Het zou al helpen als iedereen vanuit het belang van de keten denkt in plaats van alleen uit het eigen belang. Zolang er tegengestelde belangen zijn in de keten, heeft CNB een belangrijke rol te vervullen.’ Leo: ‘De logistiek in onze keten kan efficiënter en goede informatie-uitwisseling is daarin absoluut voorwaardelijk. De discussie over wie wanneer voorraad houdt en dus het risico draagt, is een probleem van de derde orde. Als keten staan we in mijn optiek voor een veel grotere uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we mogen blijven telen c.q. dat onze sector zijn bestaansrecht houdt. Of nog concreter geformuleerd: hoe zorgen we ervoor dat onze producten gezond blijven en consumenten die willen blijven kopen?’ van ‘de honderdjarigen’ blijkt uit de conclusies die ze daaruit trekken.

en gaan voldoen aan de criteria van 100% Planet Proof oftewel bovenwettelijke duurzaamheidsnormen. Jørgen: ‘We moeten als sector eerst leren lopen voordat we kunnen rennen en dus nog meer duurzaamheidsmeters kunnen maken. Het is niet nodig om de sector volledig biologisch te krijgen. Biologische bollen zijn de Formule 1 van onze sector, maar de vraag ernaar blijft in onze optiek beperkt tot een nichemarkt. Het is onze ambitie om te kunnen laten zien dat we in de gehele keten de meest duurzame keuzes maken in de productie- en verwerkingsprocessen en het milieu compenseren voor de onderdelen waar dat niet kan.’ Zwaard van Damocles Helaas constateren de heren in hun dagelijkse praktijk dat ook hierin de dynamiek in de bollensector en het uitblijven van serieuze, nieuwe concurrentie het dreigende zwaard van Damocles is. Lex: ‘We zijn zelf onze grootste vijand.’ Leo: ‘Ik schrik er soms van hoe hardnekkig de overtuiging bij marktpartijen is dat het allemaal best nog wel goed gaat zo, juist ook bij de nieuwe generatie kwekers. Er is meer urgentiebesef nodig om dat te veranderen. Het zou de sector echt helpen als broeiers en handelaren – onder druk van hun klanten – voet bij stuk houden en alleen 100% gecertificeerde materialen zouden gaan inkopen. Als wij over certificeringen en ketenregistratie in gesprek gaan, krijgen we nog te vaak te horen dat de handel er niet om vraagt.’ Jørgen zegt met een knipoog: ‘Ik voel een uitwisselingsprogramma aankomen. Hoewel ik het helemaal met je eens bent en mijn hand er niet voor in het vuur steek dat alle handelaren gaan voldoen aan de gestelde doelen, zou CNB wat mij betreft het manifest van het duurzaamheidsplatform ook moeten ondertekenen. Of op zijn minst vierkant achter de uitgangspunten van het manifest moeten staan. De vraag is of CNB over tien jaar alleen zou willen bemiddelen in materiaal dat gecertificeerd is.’

Het is duidelijk dat de honderdjarigen ervan overtuigd zijn dat de duurzaamheidsklok echt twee voor twaalf slaat en dat zij zich als senioren in de sector verplicht voelen om hierover precies te zeggen wat ze op hun hart hebben. Uit betrokkenheid, maar – zo blijkt – ook uit de overtuiging dat de bollensector het vechten meer dan waard is. Ze weigeren dan ook om het verjaardagsfeestje in mineur af te sluiten.Want, zo zeggen zij, er ligt ook nog een wereld aan kansen voor de sector open. Jørgen: ‘Bloemen, vaste planten en bollen in de droogverkoop zijn allemaal impulsgoederen. De verkoop kan nog steeds aangejaagd worden met goede concepten die een verhaal vertellen of zoals wij zeggen met ‘bloembollen met een jasje’.’ Leo: ‘We hebben een prachtig product dat emotie overbrengt en we hebben een unieke positie in de markt. Ondernemers in andere branches kunnen in dit digitale tijdperk alleen maar dromen van een markt zonder reële kans op disruptie. Als we dat niet vergeten en de genoemde uitdagingen aan durven gaan, kunnen we onze producten de hele wereld overbrengen.’ Lex knikt en tekent voor een fraaie slotconclusie: ‘En laten we vooral ook niet vergeten dat de bollensector een geweldige en dynamische sector is om in te werken. Ieder seizoen en iedere dag is anders. Wij zeggen bij De Ree altijd als je op maandag komt werken heb je op dinsdag alweer wat nieuws geleerd. Dat is uitdagend en het betekent dat je – 100 jaar of niet – nooit mag verslappen en altijd scherp en wendbaar moet zijn. Maar zeg nou zelf, eigenlijk willen we toch niet anders?’ Kijkend naar zijn kopje koffie op tafel: ’Theelepeltjes produceren is ook zo saai.’

De Ree Holland, aangenaam

Op 3 januari 1919 zette Hein de Ree zijn handtekening onder het koopcontract

van een stuk bloembollenland met bloembollenschuur en woonhuis in

Lisserbroek, waar hij bollen en groenten in wisselteelt ging kweken. Dat markeerde de officiële start van het bedrijf De Ree Holland BV, toen nog H.J. de Ree geheten. Hein, die zijn vader als zijn eerste medewerker in dienst nam, werd opgevolgd door Cor en Jan. Deze tweede generatie breidde de activiteiten in de loop der jaren uit met de export van bollen voor de broeierij en de droogverkoop. Dat laatste nam zo’n vlucht dat het bedrijf er in de jaren zeventig van de vorige eeuw voor koos om na ruim vijftig jaar afscheid te nemen van het bollen kweken. ‘We zijn nog met de oogst bezig en dan begint het exportseizoen alweer’ was Jan zijn legitieme motivatie. De zonen van Jan, Enrico, Lex en Jørgen, sinds 1991 eigenaren van De Ree Holland, specialiseerden zich op hun beurt verder in de droogverkoop, mede ingegeven door de mechanisatie in de sector waardoor investeren én voorop blijven lopen in beide takken van sport niet langer samenging. Anno 2019 is De Ree Holland een van de koplopers in de exportmarkt van de droogverkoop. De nog steeds in Lisserbroek gevestigde dienstverlener exporteert bollen en vaste planten over het hele Noordelijk halfrond: van Alaska tot Siberië. De Ree Holland tekent voor een complete dienstverlening en wil in de keten van exporteur naar consument zoveel mogelijk waarde toevoegen. Of zoals ze het zelf zeggen: ‘We gaan voor partnership, leveren ‘bollen met jasje’ en zorgen ervoor dat deze producten precies op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en in de juiste kwaliteit in de schappen van onze klanten staan. Onze klanten mogen daar geen omkijken naar hebben.’ Naast het logistiek perfect organiseren en regisseren van de keten, ziet De Ree Holland het als een van hun belangrijkste taken om met door hen ontworpen verpakkingsconcepten consumenten te verleiden tot het (meer) aankopen van bollen. ‘Bollen zijn bij uitstek een impulsartikel’ is de ervaring van De Ree.

Dat CNB die uitdaging niet uit de weg gaat, blijkt uit het antwoord van Leo. ‘Het is onze ambitie om de verbinder in de sector te zijn en dus zijn we bereid om te investeren in het ondersteunen van ketenpartijen bij het behalen van certificeringen: dat mag de sector zeker van ons verwachten. Er kan een moment komen dat certificering voor ons voorwaardelijk is in de bemiddeling, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Onze rol is nu om dit onderwerp bespreekbaar te maken en te houden.Wij kunnen meer bewustwording creëren door problemen te blijven adresseren en uit te vergroten. Als we nu al kwekers zouden uitsluiten, en dus ook aanbod, is dat op lange termijn voor niemand goed. Dan verbreek je

‘We zijn zelf onze grootste vijand’

immers de verbinding terwijl die partijen wel in de markt blijven opereren. Uiteraard willen we ook helpen bij het oplossen van knelpunten die certificering en het digitaal delen van informatie in de weg staan. Laat ons maar weten wat wij hierin concreet kunnen betekenen, al zijn wij hier zelf ook al naar op zoek.’

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 15

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker