CNB magazine 100 jaar

Het is en blijft Column Paul Peters, manager bemiddeling CNB

Bemiddelen is een vak. De bemiddelaar vervult een ambacht. De bemiddelaars van CNB bemiddelen al 100 jaar uw bloembollen en vaste planten. In die 100 jaar is in teelt, export en bemiddeling heel veel veranderd maar er is ook veel hetzelfde gebleven. De troffel van vroeger is niet te vergelijken met de rooimachine van nu. De telefoon van vroeger ziet er toch echt heel anders uit dan de smartphone van nu.

‘Goede bemiddeling eindigt met een deal maar niet nadat belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Het afwegen van belangen is mensenwerk.’

De komende 100 jaar zullen bol staan van veranderingen

Goede bollen kweken vraagt aandacht, besluitvaardigheid en anticiperen op verwachtingen. Exporteren vraagt om inzicht in de markt, het weten van de wens van klanten en het goed kunnen inschatten van risico’s. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. Goede bemiddeling eindigt met een deal maar niet nadat belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Het afwegen van belangen is mensenwerk. Een goede bemiddelaar kent zijn klanten en weet welke belangen spelen. Hij weet daarin een afweging te maken omdat hij midden in de markt zit. Ook voor de bemiddelaar is anticiperen op verwachtingen heel belangrijk. Sterker nog, door zijn marktkennis kan hij zijn klanten hierin adviseren. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. Het ambacht bemiddeling is een prachtvak met toekomstperspectief.

Wie is Paul Peters?

mensen- werk

Vanaf 2000 werkt Paul bij CNB. In de rol van manager bemiddeling is Paul verantwoordelijk voor de diensten bemiddeling en veilen. Een veel gehoorde uitspraak van Paul is ‘bemiddeling is een ambacht’.

Zoals ook de afgelopen 100 jaar het bollen- vak is veranderd, zo zullen ook de komende 100 jaar vol staan van verandering. De bemiddeling van CNB heeft laten zien heel goed met verandering om te kunnen gaan. Ik kijk met heel veel vertrouwen uit naar de toekomst voor bemiddeling. Vooral ook omdat bloembollen en vaste planten producten zijn waar mensen nooit op uitgekeken raken.

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 71

70

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker