Telefonnøgle Næstved 1965

Slagtere - Sliberier

Slukningsmateriale - Snedkermestre Olstrup (748) 61V BKDR. BRIX Smede- og pladearbejde samt ★ Smør 720596 »Ellen«, smør- og kaffeforretning. Ny Østergade 2. Tf Smørrebrødsforretninger 721041 Gervin O., Torveitræd« 9. 721984 »Lisbeth«* Eftf., fru Ireno Jacob­ sen, Jernbanegade 2. 720080 Olsen Henry, Ske magerrøkken 10. 725667 Kol.liT HOI1D med lune retter Festlig! smørrebrød SLAGTERHALLEN Skovbrynet Tlf. 725667 ★ Smøreolie 720670 m» OLIE-KOMPAGNIET A/R A Distriktschef Knud Nygoard, Bøgeparken 13. 728175 Caltex Oli A/S. Salgslmp. E. Bang Petersen. Mølle? aardroej 6. ltmi DANSK ESSO 7s Næstved lager: Ny Havn A © Inspkt. C. Søby,?aard, tlf. 722449 DANSK SHELL % reparationer OIMrti|i 61 v

720473

KØD CENTRALEN — den kendte ugepakke .1 0 li S SkytteniarksveJ 49 A. Tlf. 720473

+ Slukningsmateriale 722859 Nu-M\%|ft, Knud Hansen, Solvangs- vej 12, Næstved. ★ Smalfilm iiiatn 720004 [ l dlcjn. af 8 og 16 mm gengiven*. 7220211 Christe sen Georg, Axeltorv 10. .• -» .. .. a a ♦ • • a * jf Smedemestre (Se tillige maskinværksteder). 720880 Andersen Th., OrimstrupveJ 57. 722,051 Maskinfabrikken »(ENTRY« v. Herluf Olsen OrimstrupveJ 14 . Tlf. 722100 Reparation, svejsning og drejearh. IAger og gelændere 721206 Christiansen Aa., Amtmandåg. 1. A 720746 Falrli Edv. A Son, Kindhesteg. 7. A 11G10 (Aat. I. H.-forhandler*. 72892

722605 Tiaraen R. Mejer, KarrebækveJ 98 720873J—VAGN N|ELSE n 9 amsherred 16 Alt i hjemmelavet pålag Omst. til bolig: Jernbanegade 23 721343 KAI Ml R Slagtermester . Riddergade 6 Tril. 7 2 t:i i :i Byens bedste hjemmelavede pAi-, JJ Okholm, hj af Østergade-Ridder 720060 OI m - ii Henry, Sknmagrrrnkken ir (Omat. til bolig). 722515 ntÆSTOVRIEN« SLAGTERFORRETNING Erling Jensen FrawtøveJ 72 . Tlf. 722615 725667 Slagterhallen SKOVBRYNET Vort ipe'iaie: Koldt bord med lune retter T’.Will Sønderparken supermarked, Qrøt landsvej 7208381 —;--------—------------------------- I illo Næstved Kødudsalg Eigil Soren.sen Telf. 720666 . SlagelsevcJ 7 721581 GUNNER SØRENSEN j Slagter, og viktualieforretning 8kyttcmark*veJ 97 ★ Slagterier 72I7CHI Konpmami J, |)., OsrarsveJ. ★ Sliberier 728976 Sliberiet, Danavej Hans Johansen >’l*nekllppere slibe* og repareres 722265 Sliberiet (Willy E Petersen), Bro torv 5. Gustav Petersens specialværksted b*n^rkl,nr«-. nindtsøkllrursr. ■oml rim staø[ h"v,’‘,,rrn **'"*! • haa rdt møtal Magnnllevej 4 Tlf. 72814? tti

Deres

Slagter TOFTEHØJ Fødevarer i topklasse!

MØLLEPARKEN Dr'i

723171

EJLERSVEJ

722641

Drej

721382

R. Knudsen SlagtøfUMMlitt t KHti»»omrksvrJ ff Telefon 72H82

OlllOItl SOI* IH.I I Ti n rov Ml ><■♦»« » O I ioo

721641 Taarstød Jens, Ladby. 723846

★ Snedkermestre 720414 Bolighuset (P. Fmll Larsen * 8øn) Ramsherred li). 720603 a

RØMØVEJENS SMEDE- og MASKINVÆRKSTED p. R. Thømuøa Røp. A- og K svøjnnltif Aluminluinøøvøjøninc Telefon 728640 Bregnebjerg (745)

7206901

SIGURD KNUDSEN Ny Holsted Kødfore vnlng RINGSTEDGADE 106 Uhh* Varerne br inges overalt 720690

72 72 72 72 : 79 72562!

irnosas f7to*n

f

4 1 C nsen

odby Smedi# og

hri sten««* ti H., F Maskinværksted

L*»

04 f

i

Evordrup (7631

721183

/ /i

277 Christiansen Arne. 116 Holm Svend, smedemester. 195 Thomsen Th. R.. Bøgesø Fensmark (746) 91 1»arsen A amede- og reparations­ værksted aa 8>«, i ,. mii » i #1 V’i ortaln^e

KØDBØRSEN »M. J. O’tosena eftf.)

121225

JAN CRILLESEN Tomter-, smn ker-, butiks- og kokkenmontor Oart norvej 20 Tlf. 721225

nit« Tf 16?

P.

Østergade 4

Tlf. 721169

Telefonn*filene nnnonrrr virker hele åretf

Made with FlippingBook - Online magazine maker