Telefonnøgle Næstved 1965

Trikotage - Tiiristhiler 722663

Tiiristhiler - Timirermestre

722274 722318

INGIR UNSEN TRIKOTAGE Gnyernes Gnard Axcltorv 6

723044 Sigfred s 'Curisifart Karrebækvej 21, telefon 728044 Turistbusser hela årst. 720084 Wineentr. C. V., Gallemarksvej 72. G lu m so (b-15) 267 Jensen Frede, Olumøv Rude (758) 107 Bisserup turist- og rutebiler v. E. Andersen St K. Larsen anbefaler sig med al turtstkørøsl i lnd< og udland. Telefon Rude 187. ★ Tømmerhandlere 721600 Birket'**! H. O. A/B, Brogade 2. A 721478 Medlngs T. A. Tømmerhandel A/B, Femøvej. A 720876 TEAK-EG-BØG Niwtvfd llårdttrralagrr, GrimstrupvcJ 83 A 720220 Brødrene Ravn, Farlmagsvcj 2. A Tømrermestre 723067 FREDE ANDERSEN A MelstersveJ 9 Alt tømrer- og bygningsarbejde udføre« Tlf. 723067 720627 JACOB IIKNIITBKN'H KITF. OTTI> NI ELBEN KlihlersveJ 3. A 102 Tybjerg (642) TYBJERG TI RISTEART 32 pera. turistbus, 8 pers. kletnhus end Jakobsen, Tvbjerglille. Tlf. Tybjerg (642) 102.

725628 Hnskehus<>, typehuse og landbrugs­ bygninger Tegnestue og bolig: Hjortøvej 18 Gyldrndorf* Byggeforretning 720213 Auge Hansen a Tømrermester »g bytalafunedker Prlvn*: Værksted Østergade 12 Hf. / ZUilJ Østergade 14 721851 Hansen Aksel, Norgcsvej 13 A. 724024 Hansen E. Agerlin, Rønnebnk. 723027 lliuisen H iiiih E., Ladby pr. Ntestved. A

THORVALD PEDERSEN * Ringstedgade 190 A. 722274 A. Bertelsen. 722318 O. Mlliek.

724066 »Jyden«, hj. af Ejlersvej og Pri- mulavej.

Borr.eudstyr Damellngeri

724445

★ Træbeton 722197 Armlt Tra»hrton. v K. Marcher. Skraavej 8, ved Aaderupvej. 722306 Carbona v. Kr. Nielsen. Kontor < » fabrik, ErantlaveJ 48 SO. ★ Træskofabriker Bregne bjerg (74S) 83 Undertip Trjeokofabrik I Alf. Nielsen * 8on) Træskofoirefnfnger 7210.74 An Bl Sko, Hans E. Christian*.: , Kindhestegade 1. 721917 Jakobsen V., Karrehcekvej 1. ★ Trævarefabriker 720808 llansk Tra ha«lefabrik A/S. Herman- Bonsvej 10, * 728678 Næstved Trævarefabrik. ErantlsveJ 40, v, A. Sass-Nlelseti. 722848 Jensen Th.. Trævare A Penlen nr fabrik, Plievej 2S. Hyllinge (744) 171 ll.illlnge Træindustri. ★ Trævareforretninger 720114* ------ ALT I TRÆ Set. Murtensgade S Tlf. 720114 II#*#/#*. Ifjoni tføtn.scns TUBIBTFABT 12 80 personers vogne hele året. i Rolganrden 6 C - tir. 721087 723704 B'um RICHARDS IllRISffflRI Lisbjergvej I. Tlf. 723704 35 personers turistbus. 720675 S. Dahlberg Hansens TUKIHTFART K alhy rf»vej BA * Tlf. 720670 ★ Turistbiler 721087

RI nirst edgade 19.

722020 Kontantforretningen, I. p. Nlal> »en A/S, Torveatræde 10.

OAMui/*

U

4

724458

LIS NOK(JAAKI) Oit*rr»d» 7 Kjoler - Uldgarn - Undertøj Handsker » Ht romper

720987

EGON PETERSEN MtMHnp*aiA*Mtii*t - Tsr*Mtr*d« 72IAA4 Sørensen Ingeborg, Jernbanegade 1. 720238 --------- —-----------------------------

★ Trikotage en gros 722»557 letting L„ Østergade 14 flager: Østergndo 26. ★ Trykluft 770925

STENHØJ TRYKLUFT OG HYDRAULIC M AC, Klldenmrksvej 37 Tlf. 720020 BfHtG Hllt, AT IIERE* n|». TAGKlrHK I ilH.KIONVn,,. !.!•:>« Al.THI Cl{ I (IKIIKV .,

724361

Itcnf llorslkiiu TØMRER- OO BNEØKERMEBTER Tegnestue og bolig: Frihed»VrJ 27.

★ Træ- og tinérhandel 720876

722009 Jensen** Rønner Chr. Prnøtøvej 50 A. 720959

720(03 Tissn

TEAK-EG-BØG Nirstved llanrdttrieslager, Gri nist nipvej 83 a

E.Q. JENSEN Thurovej 8. Tlf. 720909

m

AftKIttKT

1 Tøtø S f KM r STIS L r,H2 OB 03 NO* fAK/HAOSVUV *f 7203 i$

(Fortsattes nrsfe stde\

2S9

Made with FlippingBook - Online magazine maker