Telefonnøgle Næstved 1965

Tømrermestre

Tømrermestre - Udlejning

722074

724316 Kfisnmssen Carl O., Rønnebæk 725052------------------------------ K. itu RA8MU88EN Tømrer- og snedkerarbejde. Gu belægning. - Værksted Ktthlersv Bolig: Solbærvej 9.

H. Lrik Jensen Tøir.,*r- o* snedkermester Tlf. 722074 Bolig: Mcintersvej 47. Værksted: NygArdsveJ 58

Skel by (760) 137 Andersen Jørgen, Regerup pr. Ol. Tybjerg (642) 79 Jacobsen Herluf, Tybjerg. l>3 Si DO Brødrene Olsen, Tybjerglllle. u Holmsund-Vinyl Claurti Havsens eftf. Tlf. 72 00 60 ★ Udlejning (Se endv. automoblludlejnlng).

LEIFS CAMPING- OG KRAVLEGÅRDS- UDLEJNING

722144

##. VI *r. Jcn.srt « Tomrar- og snedkermester Tlf 724344 (boilfi, Vinkelvej 16 Tlf. 722144 (værksted) Stncdevej.

722825

Alll TØ

TELEFON

mtmtsw

722925

725194)

Tømrer- og

A

b.vgnings^nfHlki^rheJde udføres .samt gult l/eliegning med kork, vinyl, linoleum og diverse parketgulve, • Forsatsvinduer. Tømrermenter .1. M mmh Fartmag*v. 30, Næstved, tlf 725194 Jonnnon Svend P.f VordlngborgveJ 1. Frede Knudsen Tlf.: privat ............ 720634 £ Værksted: Ellebækv. 31, tlf. 72187(1 BENT KJÆR NIELSEN IblgenæsveJ 16 Tlf. 7MM8 AP tømrerarbejde udføres KR. NIELSEN# EFTE. v II. IfiMm ^ Oscar/»vej 4 8 Tlf. 7202S8

— j

721958

S. K. Thomsen orm., Albanl Telf. 72195i Snedker, og tømre vej Alt tnasklnanedker arbejde udforea W. friff/geii Tømrermester. Lillevang 4 Tlf. 722263 £ Alt tømret- og bygningssnedker arbejde udføres.

VILLATELTE

HENRY ANDERSEN Skyttcroarkavej 70 - Næstved

MANSARDTELTE

723009 770534 721876

722253

AUTOTELTE

fra 3 til 6 pttsoner

Enten det er en lille eller »tor FEST, så har

726031 Ir«iu»rd Kjær, FlxveJ 3. BArso (790) 38 185 Olsen & Petersen Tømrermestre llrtrsc 33 Itur-M* 136 Blndehjerg (7*o) 06 Pedersen Kaj, Grumløso pr. L. Bregnebjerg (746) 13 Mø.tør* P. E„ Fmlby. Rverdrup (783 1 *16 Jørgennæn V. A V I.arsen, tømrer «g bygnings/nedkere, Karlshnj pr. Tappørnøjø, Fe nsmark (740) 4« Hansen Ejner, Vredsløse / 141 - Fkhårdt, Fensmark. OI u m •• (048) 1*7 Hanøen Poul, BaveløøveJ 8. Hammer (782) 132 Anders,.,/ Otto, Thonip tømrer- o 233 Prtemen l agr/, Gelsted. ... . K 0"tr"‘de (789) • M b usen John, Kostræde Banker Lov (781) 3« Jensen Holger, bygnings-, tømrer og ønødkerværkat. < lx>v garager V> liov Tømrer- og sn.-dkerværkated. Ole Jensen g Søn. 100 ______ Nyland (7«0> ^T,‘nstrup oinrer. og bagnings "nedkerværksted Bent Bmnke__ gf, N> Innd 109 *1 Bederaen Knud, Appennøhøvød A pr. NøMtvød bygnlngsøncdkerværkated. Herlufmaglo (761)

dlejnings-^^ barden Telf 122677 det hele!

724101 I.arm-n F. Itehie, Rønnebæk, 724730 Ijirwrn Knud, Tværvej 3, 725583

LUFTMADRASSER SOVEPOSER LUXU8 CAMPING STOLE AUTO H/ET GASANLÆG - enkelte og dobbelte STILBAR TAGRAGAGERÆRER RYGSÆKKE TELTLYGTER LÆ8KÆRMK - m. og u. tag KORT SAGT - ALT HOS LEIF

Det største tidvalg I borde, stole, saloner, glas, portelæn (bl. a. Ro­ senborg), spisebestik, smukt dække­ tøj, gasanlæg. [VI sender gerne brochurer og prlser*j

720235

- med og tiden presenning

725027

H. Nielsen & Son ““ 1 omrer. og snertkerfirm* ^ v. Busågården. Qrlmairup Arkitekt Aase Nielsen, boilf: 721811 722/35 Kurt Majdahl Nielsen Tømrermester - Erantlsvej 61 Telefon 722*80 ^ Alt tomror. o« oneaaerarfwjdo udfør** 721233 Olsen Kjeld E., privat: Karrebæk- vej 100 F 7*131« - - Værksted: skellet 1. 7*4*23 Pedersen Chr. ft Køn, t*mr*r- meatre, Ladby. 721887

u v

725656

t'am|dngiidstvr udlejes Auto-West 2 3 4 6 mands telte, bagagebærere, luftmadrasser, .»utoborde, lejrgns m nt. - lej hos ACTO H FMT GULF SERVICE HJ. af VordlngborgveJ og Adcrupv

"SK

ÆØ

KRAVLKOA1IDK —

nyest«* modeller

? 7: 7:

LEGEBOUDE PUSLEBORDE KLA PVOGNE BAMBUSSENGE GYNGEHESTE UDTRÆKSSENGE GÆSTESENGE BABY STOP ALT TIL BABY UDLEJES TREKANTEN 51 ved Vordingborg landevej v. 3 km-stenen TLF. 72 38 26 GAGYNGBR

721541

T tTtSt"' * SERVICE

725625

/ 2

\ U 0 LIJNINC sf smukt porcelæn, gUw. bestik o* hvad dertil hører. Udbringes overalt. SCHIIMKM MS1VI0UMUM1

Tomrermeater of maskinsnedkeri All tømrer- og anodkorarbejde udfereo VordlngborgveJ 81 - Telefon 711887. Tommerpladoen. Menovej S, uf. 734701

P. 721*3 7218*

HR W*i.

(Fortsættes næste side).

Made with FlippingBook - Online magazine maker