Telefonnøgle Næstved 1965

V and- or gasmestre - Vaskmor 720251 & _ »ilt (Jelamann x o ~ c ~ hr uriff. siNtiTrf~^

Vaskerier

★ Vaskemaskiner 720014

722862

§m HESl VARME ®BHBSa Ringatedgade 18.

Andelsvaskeriet Nsttvad Afdeling Vatker all for all« . ogtaa for ikka medlammar Andaltveik ar kvallleltvatk VI hanfar 09 bringer Talafon: Nmitvad 723550 Hovedkontoret? Tlf. Praatto ff of få

•J& v»nd.. *aø- og sanitetsmester Hllkkenalagerurbcjde • centralvarme Oliefyr ________ Hlnuwtedgade 5d A

721306

CENTRIFUGAL-WANH * den. der kan det hele. - Se det prøv den hoe OVE CHRISTENSEN Købmagergade 10 . Nnet ved 725072 All i Vaskemaskiner. HUSMATICv Ostergado 1Q , fif. 726072 799766 Nirlnrn Gunnar repræsentant f Reflna-Vaek. Kildebakkrn 1 7221461------------------------- - ------- - ---- rdloJningHoentralot A. B. C# • Vask

724050

★ Varme og ventilation 724100

Foronodo ImistolM rior A/S Do Gronnegade 16 SMAMMDER fyringsmateriel

ventilation

724222

MORDISK VCIVTIt/ITOR CO TELEFON 721222 £ E v e r d r u p (763) VAltMR. A VKNTII.ATIONS- AMJXi Kperialri ' ahmkvkmtilatokeh I a AMELVAKMEFEADER

ØSTERGADES Rekord-Vask ØSTERGADE 11 TLF. 728440 Det er godt - det er let - det er UHlgt. VARMLUFTTØRRING

VI udlejer nye el-vaakeina ■klner med mdamaaklne eller trykterrer Nye modeller Tel**fen Nmatvad TttIM

— ogtaa (inatla kvaliletireninlng f, Et 1 vatkarl

52

AADKKt l Vrj ltl VI bringer og henter

Fuglebjerg (70.11 Maskinfabrikken IIAKA A S El*vandvarmere og husholdning*- vR»ken t aek i ner.

255

IIA \l\

Damp-

vaskeriet

RICH. I8WF

721431

★ Vaskerier 72055« Demant’s vaskeri Klndhn.trKMtr 7 . nr. 7tOSM v åd-vank - hu^holdnlngsvaak og finere vank KILDE-VASK Selvbetjening Varmlufttorring VED KILDEN 5 723172

4rS'

RONDO-VASK Yttrtnerulln, tojet hentes og bringes L. Iltl.OW AaderupveJ 07

|

Al alaga vask

Huaholdnlngsvaak Kitler Manch

Maskinfabrik A S pr Bmndolov

'llf. Rvmlrup 69 Forlang tilbud

798677 Rondo-Vask, Elae Hanaen, Gavnø­ ve1 38. 720682 Rondo-Vaak, O. Mortenaen, Slagelae- vej 35. 724054 RONDO-VASK

Æ-O

Tilbud til lnøtttutløner Kitler og håndklæder ttdiajaa. Rlngatedgnde v. »Danlat-parkerlngeo Tlf. 799«??. 721417 NY-VASK « Tirkkit * Træstovej (i A 723635 REKORDVASK AderupvrJ 44 Tlf. 72*635

★ Varmluft 720014 VARMLUFT - Rå HRHMknUtM installeres i ernfamillohuse, vnrk »fodre Rvlnretalde o I J VARM« 3flssBaHI KinfRtecIfitde 16. a <23*47 Sri vire rft. lukketid H. Larsen.

ODA NIE1J9EN RlngsU’gade 14« v. Ny Holsted skole

722323

721(07

»Snehvide« VASKERIET O Imamen . Anemonevej 50

NY-VASK ELSEBETH sokknhkn Skovbrynet

L

Ln annonce I Telefonnet len vlrk#*r ’ ver da* Aret rundt.

(Portaattte nmate aldal. Tøløfonnøglens annoncør virker V > r'r,t

FORT

TeUfonnøQlen* annoncer virker hele året

Made with FlippingBook - Online magazine maker