Telefonnøgle Næstved 1965

■L'vrVr^fSii1''i!1 Vinduesdekoration — Vognmænd

Vognmænd

723962

720170

Gunhild & Børge TOFT Baltkagaarrien, 1. *al - Axeltorv Kontortid 10-15, fredag 10-17 Viser, taler eet. forfattes. Den bedste personlige vise. 7M4M VIsebureauet, Karrebækvøj 861 th Traaffe* bedst 17-10. * ★ Vognmænd 720300 Andersen Frede, OallemarksveJ 3 724681------ ------ ------- IIr»st 4 ‘- og kreatur-transport »amt al vognmandskorsel Borge lloffmnnn Andersen Hvcdevænget 53. Anderien Vojjnmmd ‘ OallemarksveJ 50 . Tlf. 721014 Chauf. Harry Andersen, tlf. 722488 Al korsel nr !M» t»n* la*I biler bcmirr«« *■ hrest*rtr*a*pert BKRCiS TRANSPOR! Kaj Jensen, Kindhestegade 16. Al lastvognskorsel inlfen-s til rimelige priser 720446 •l«»i>treii lii-neununl VSgnmsnd l nestsrej al - tslf. 73044« Al kern! med hests og biler. mim : r -------------~------------------------------- Holger Christensen 721014 722488 721061 Anthony William, /Eglrsvej 8 720571-------

723660 BØRGE OLSEN Vognmandsforretning og brændsel Jægervej 10. 722836 Pedersen Chr., Rlngstedgade 231. 722018 - Kai, vognmand, Birglttevej 11. 7*1644 - O., KalbyrlsveJ 29. 721738 M vpih I Ftulpi M'n Vognmandsforretning. NorgesveJ 3 3-16 tons lastbiler TLF. 7*1788. 724240 Bjarne Petersen Vognmand , Gronlandsvej 6 Al iostkør«el med 6 tons tlppevogne 723585 Rasmussen E. J., Retstrupvej 5 724263 Helmuth Simonsen vognmand Ongestlen 15 - Tlf. 724263 Al korsel med 6 tons tippevogn. Everdrup (763) ISO Christensen Chr., (lastkørsel og flytning), Bøgehøj pr. Brandelsv. Fensmark (746) 70 Fensmark Vognmandsforretning. Lastkørsel. Fuglebjerg (753) N. KRARUP Lastvognskersel Fuglebjerg 101

725108 ATELIER

HØJLAND PETERSEN FAABORGVEJ 15

Ny moderne ruatvoem udleje Al ksrsel mod indtil 17 ton« Isat* biler samt flytninger besørges. NB! Daglig forbtnd« ise med Ketwmhftvn ANDERS JENSEN »Vagnmartdi triarden« Karrebæk /ej 1 B . Tlf. 720170

DEKORATION STANDS SILKETRYK rf kvaHtvtutrpk af format SKILTE af eti hvert art FACADER

721620 Jensen Eiser, Fabl lk*vej 10 722272 - Herman, fltioghøj, Rønnebæk 720164 - Niels E., KalbyrtHveJ 60. 724670 - Vagn. Rønnebæk vognmandsforr 722545 Johansen #V. Aa.. Ejler»v**j 5 720685 KNPB LAKKEN

Tokuvffird (747) LEIF JOHANSEN nonernp pr. Ilolmr OUtrup

VOONMANDOroRRBTmNO Andorupv*«) 15 . Tlf. 7208115 IS t«»n« U*thtl.

★ Vinduespudsere 725221 ) , /

720165 I«ar*en H. C„ FarlnmgsvcJ 73 722838 Mortensen C. Vllh., Fensmarkv. 10. 721828 Moller Carl E., FarimagsveJ 60. 722181 Nielsen Arne, Kornhakken 1. Næstved Møbel Transport mm 1 ititixi mi 11 1111 IltttXiK NIKl^bN. Himruteuind« 5«. Tlf. 7MTO7 5 l« tmt« lastbiler

< II I.VftN

I induespolering Telefontid Mut

\

EVALD NIELSEN vognmand

J 72038

formiddag ) liwrrc ( Imim-n i Hgvovpj 33

Vognmand, Solvej 8, Uf. 721648. Dagrenovation og al last kørsel besørges Ingeman Christensen Niels JuelsveJ 7 - Tlf. 722908. Al vognmAndskørsel udføres. og nat renovation.

Prirolestrosb 6 A . 1 lf. 722038 Al lastkorw*! samt flytninger besørge*

Hammer (762)

d .‘ *Ns VINnrKspoi.KRINO k * »»ritnor overnit nAM irorn^FN Pr»«t»vej loa a Tir. 724 :t 7 fl Træffe* bed« n,m9,m

(22908

60

HARRY HANHEN Hlng Vognmandsforretning 7 tons lastvogn Herluf magte (731) TAGE HANHEN laistvognskorsel 1- 20 tons. AAGE JENSEN vognmand Last- og kreaturkorsel Gelsted pr. Herluftnagle - Tlf. 98

7*1052 Nielsen Fr., EJlersveJ 6. 7*1766 - J„ Hvødevængrt 8. 724490

NIELS NIELSEN tt tnnum <1 ■ Militærret *. Al lastker««’! bf**r##* • Tlf. EHM* FLYTTE* (Mi WHtNMANRH- FOUKKIMN« Niels NleU n gkytti'marksvej 85 Næstved Bil Central (BCD. PETERSEN) T 2 tllt» DanaveJ 43 (bolig) nf 724139 Forvalter Bjarne Petersen tt,.11^« tlf 724240 Fahrlktuej

Mekanisk læsning m. kran og grab •1 tons løftehøjde 9 m = ty tons 728110 Enevoldsen lians, RandhølmveJ 11. uwi 0/ A. I lt II* Vognmands, og flytteforretning Agade 11 . Tlf. 720082

720158

Æ-0

N. Juel Pedersen A Glarmester »’amshcned 13 Telofon 720158

25 40

720456

98

725160

Poul Rasmussen VltidurnpoloriiiK iiitfere« ■emmer overalt, og«A I hjernerne! RJ*1landsvej nr. 1

72113«

720533

Johs. Hansen Sønderdræsset . Tlf. 720888 5 og 10 tons lastbiler tU al tranøp. Kævln. og langtømmerkørsel

Hyllinge (744) Brødrene Hanøen Vognmandsforretning lastvogne Indtil 20 tons

82

★ Viseforfattere 721185 Morgendal Kjeld, Næstved Viøebu- ™au. KHdemarksveJ 105. 725212 Rigmor* viser, Ny Østergade I.

72 muM "S"? ***• vo*nm- PileveJ 10. 7 206o(t . p. D., Danave 1 28 (10 tons last* vogn). tlf

(Fortsattes næste sid«).

Made with FlippingBook - Online magazine maker