Telefonnøgle Næstved 1965

220

Brøgnobjørg (745) 59 Christoffersen J. F., gdr., Nordgrd. 128 - Lars, gdr., sognefoged, Tranebjerg- gaard pr. H. 169 Clausen Richard, gdr., Kyse pr. H. 66 - Hans, murermester, Fodby. 175 - Knud, pelst., Kyse pr. H. 63 Cordes Gustav, gdr., Fodby. 123 - Knud, slagter, Kyse pr. H. 270 Daugaard H., prm.ljt., Kyse pr. H. 212 Egeborg T. K., gdr., Oadagergaard. 112 Erbe E., ledvogter, Fodby. 201 Eriksen E., pelst., Vallensv. Præstem. Fa\«» Oldo|H>t, tlf, Næstved ?2t360 eller Dalmose 79 19 Fodby Brugsforening. 69 Fodby Centralskole l Margrethe-8ko- len). 21 Fodby kommunekass.: Pelst. Aage Hasmusen. rodby Smede« og Maskinværk­ sted. II. CliristeiiNen. 61 Folkeregistret 1 Fodby. 221 Folkeregistret og kommunekontoret, Vallensved (bedst 9 10 dgl.) 178 — Komm kaas.: Odr. Joh« Jensen, l^angebjerg, Kyse 36 Forsamlingshuset, Fodby. 221 Frederiksen Chr., sognerAdsform., »Møllehus*, Vallensved pr. F. 137 - Holger, forp., »Vængebjerggaard , Bund. Frlls-Chrlstensen, skovf., .Salto skov »Næ. 722495). 168 Gertsen Johs., tømrerm., Kyse pr. H. 187 ~ Ejner, tømrorm., Kyse pr. H. 111 G. É. S. A \ S (Sydsjællands storsto vann-gaUaniarrings- uiistolt). »Smedevangen pr. N. 170 Oottfredsen H. C., tomrenn., Vallensved. 83 Guderup Træskofabrik (Alfr. Nielsen A Søn) pr. N. 33 Hansen Knud, barber, Fodby. 156 - Knud, forp., >Kysegaard t, pr H 140 - Ernst, gdr., HaMhnjgd., pr. H 32y - Fred., gdr., Bistrup. 159 - H. D., gdr., Ollerup. 23u - H P., gdr., Tranøholtegd., Bistr. 146 - Niels Chr., gdr., Vallensved. 42 - Oluf, gdr., Katrlnel.gd., Fodby. 52 - V'ffgo. gdr, Toftegaard. 103 - H C., husejer, Guderup pr. N, I2x - Ejner, husejer, Guderup pr. N. 14y - P. Martin, husejer, Bistrup. 211 - Otto, murerm . Kyse pr. H. 148 * Aage, potet., Vallensved Skårne. 27v - chr., pelst., Guderup pr. N. 103 - Elner, prist., Vallensv, Præstcmk. 172 - Gunnar, pelst., Li. Vallensved. 116 - Henry, pelst., Fodby Old.

221

Bregnebjerg (745) - Everdrup (768) 133 Petersen Kjeld, gdr., Prøvesøgd. pr.H. 166 - J. Kr., fhv. gdr., Kyse pr. H. 182 - Arne, pelst., Vallensved. 176 - Hans Chr., pelst., Vallensved. 124 - Henrik, pelst., Hollose. 18 - Handboll, propr., Jenstrup. 24 Petersen Vald.A Son, vognmand og maskinstation, Bistrup. 87x Poulsen Georg, pelst., blatnap. 220 Rasmussen Johanne, fhv. købmd., Vallensved. 21 - Aage, pelst., kommunekass., Bistr. 139 - Edv., pelst., Kyse pr. H. 263 - Aa., præsteg.forp., Vallensved. 234 - K., sadelm., Øllerup. 164 Rugbjerg Aage, gdr., Kyse pr. H. 219 Simonsen Kn., gdr., Jenstrup pr. N. 9 Suder-Nlelsen S., automobllforhdl., Salto Skovridergaard pr. Næstved. 39 Sund Christensen Chr., svineavlsass., Fodby. 2 Sondergaard-Petersen Frimodt, udd. 218 Sørensen Einar, gdr., Saltøby pr. H. 152 - Hans. gdr., Espegaard*, Vallensv. 251 - Aksel, entreprenør, Vallensved. 85 - Erik, pelst., Fodby. 171 Tekla - Henning Jern en, entre- prønor. Vallensved. 250 Vallensved Andelsmejeri mejeribest. Kaj Sørensen). “

231 IfjeimmoalaKtning, H, Andersen Kyse Kogeri, tlf. 231, 73 Høgsvlg Johs. G., ps. førstel., Fodby 5 Ibsen R., overlærer, Fodby Centr.sk 105 Jakobsen O., fhv. skovf., Fodby. 77 - Jørg., værkfører, Guderup, 149 Jensen Gunnar, barber, Vallensved, 171 Jensen Henning, entrepr., Vallensved Mølle \ Maskinstation. 54 - Fred., forp., Bistrup. 192 - Frode, forp., Vallensved. 79 - Poul, forp., Kirkebjerggaard. 162 - Maren, fru, Saltøby pr. H. 26 - E., førstel., rentralsk., Fodby 37 - Adolf, gdr., Kærsgaard. 15 - Carl, gdr., Dyremosegaard. Fodby 215 - Frank, gdr., LI. Vallensved. 229 - Helge, gdr., Saltøby pr. H. 143 - Jens, gdr., Æskcmosegaard, Lund 157 - Jens M., gdr., Vallensveti. 178 - Jobs., gdr., Langebjg., Kyse pr. H 12v - Henrik, gdr., Guderup pr. N. 145 - K. E., gdr., Porskær, Vallensved 203 - Karl, gdr., Jenstrup pr. Næ. 16 - Karl A., gdr., Tværhavegaard 153 - L. R., gdr., Mølleg., Vallensved. 134 ~ Nicolai, gdr., Vallensved. 129 - Poul, gdr., Vallensved. 126 Jensen Huns, Imndølsmninl, Vallensved, 216 - Poul K., kunsthdb, Vallensved. 150 - Erh., købnul., Vallensved. 110 - Tage, lærer, Margretlu*sk.. vodby 213 - Hans, pelst., LI Vallensved. 35 - Karen, pelst., Guderup pr. N. 205 - Karl, slagteriarh., Vallensved. 179 Jespersen Jul,, pelst., Vallensved. 6 Johansen Erling Gmthø, gdr., Bistr 174 - Hans, pelst , Saltøby pr tt. 121 - Konrad, Kyse. 248 - Otto. vejmand, Ollerup. 84 jc Jørgensen Holger F., prist. og pante* foget I (træffes bedst ml. 12 13 >, Fodby. 55 - Viggo, sognepræst, Fodby. 70 Knudsen L. Appelgren, lagerforv, Fodby. 88 Kristiansen Fr., husejer, Bistrup 127 - Hans, vogntud., Kyse pr. H. LANDBRUGSHJÆLPEN Alt markearbejde samt kørsel med IH Ions lastvogn udfores, Olle * smørefedt - kølervæske AXEL SØRENSEN Vallensved Tlf. Itregnehjerg 251 138 Larsen Alfr., gdr., Atbjergg. Øllerui 27y - Anders, gdr., Guderup pr. N •0 - A. V'llstrup. læ.Inde, fru. Ol. skole 86 - Stuhgaard Johs., pelst,, Fodby. 68 * Erik, pedel, centralskolen, Fodby. 125 - Thorvald, sygekassekass, 109 - G., tømrorm., Bistrup, 232 - Aa Winther, Kyse gi. skole pr. H. Kyse pr. H. - tTdd. Frimodt Sonder gaard Petersen. 121 Kyse kolmiundsliundol

60

*Libra* Vægtfabriken, V. farsen, Fodby gi. mejeri. Lorentsen F., skovrider, Kyse. Ludvigsen O. V., gdr., Vallensved Lund Frede, gdr., sogner.fmd., Sand- agcrg&rd Fodby. MAnsson H., malerm.. Ollerup pr N. Madsen Emil, forp., Bistrup - Camilla, fru Vallensved - Niels, gdr., Sa'toby pr. H. - Otto, gdr., Vallensved. - Fr., gdr., Baunegaard. - Peter, gdr., Theaiyst. Bistrup. - Peter, gdr., Langebjerggaatd. - Rlch., pelst., Bistrup. is. M adben , tmurermester Fodby - Tlf. 13 Alt tømrer« og karetroagerarb. udf i Manea H., blomstergartner. Fodby. 177 Mn retinaen ( hrM smedemester, Kys«* pr. II. 76 Mårtens Frank, driftsleder, Guderup. 266 Mogensen Per, forstkand., Bistrup. 62v Mnrtenspn Fin* erHr PUtmn KM I) MORKEBKKG Bogføring og regnskab Tlf Karrebæksminde (7421 222 119 Nii'olaisen H. Cht.. mælkehdl, Fodby, 62v Nielsen Jens. forp,( Bistrup 6*u - Hemft., gdr., »ovmgsiyst, »istrup. 10 - Bertel, gdr., Fodby. 202 H., gdr., Birkemoseg., Ollerup. 161 - L. P., gdr., Nordg., Saltøby pr. H. 190 - Poul. gdr., Saltøby pr. H. 147 - Viggo gdr., Vallensved. 151 - Vllh., murerm., Vallensved. 122 - Karl, papirarb . Vallensved 72x - Aksel, pelst, Intdby pr. N 180 - Hans. pelst., Vallensved Sknare. 188 - Niels, pelst . Ollerup. 72u - Poul. pelst., Guderup pr. N, 222 - Sv. Aa, pelst.. Ollerup. 189 - Aage. skovl., Tystemose skov. 83 - Alfr. A Søn, træskofabrik. 255 Nilsson H . repr., Lund. 207 Nordllng Ih. gdr., Lundskovgaard. 217 Oles«'n Andreas, sognepræst. Vallens- vtd præ«tegaard. 181 - Gunner, lærer. Vallensved eentf.sk 3 Olsen Frede, gdr., GI. Fodbygaard 200 - Fr. I Hsø, gdr., OllerupgArd. 118 - Henry, gdr, iJidbv pr. N. 51 - Verner, gdr., sognefoged. Bjerg* bakkegaArd 67 - Willy, kommis. Bistrup. 56v - Annie. soelalrAdg, Guderup pr. N. 28 Paaske E. M . prmljt.. Bistrup 236 Panton F . ekstrarb., Vallensved 108 Pedersen Villy Møller, forp., Blatriip. 204 - E, gdr., Toftekærgd, pr H 206 - H. fhv. gdr.. Kyse pr. H. 117 - Svend, gdr., Kildemosegaard, Gudemp pr. N 183 - Laurits, husmd., Lund. 102 - Peder, konstruktør, Fodby 115 - H. entr., træarb . Guderup pr. N. 225 - Johs., vognmand, Vallensved 30 Petersen Bang, forf . gdr. 71 H Bang. forp, Bangholm. F>\ 210 - Else. fru. Kyse

13

M

N

O-R

251

T-V

40 Harboe G., gdr., Skovgaard, Fodby 173 HauerlM*rg O., fru, Vallensved. 154 Henriksen L. V., gdr., Vallensved. 72y Hess Emil, pelst., taidby.

NR. FORT.

nr. B

i«i Amh» film.Unni Rvprrinm

Made with FlippingBook - Online magazine maker