Telefonnøgle Næstved 1965

v' *’ •> ‘J ^rt>

r *

Cverdrup (763)

22. 71 Dansk Arbejdsmandsforbund, Bvnr drup afd, kontrolkontor pr. B 70 Distriktsjordemoder for Everdru- Kongsted, Næstelao-Mogenstru, Rønnebæk, Snesere og Tokøvær i sogne (Fru Magna Hansen, Evn drup pr. B.). konsult mand. og fr« . dag kl. 14-15 og efter aftale 19 Everdrup Alderdomshjem pr. IJ. Everdrup autoservice AL VASK OG SMØRING AUTO-GUMMI SAMT REPARATIONER 315 - Central, privat. 138 Everdrup Frynehua (Aben fra kl. 8 til alm, butiks lukketid). 64 Everdrup Installationsforretn. Krlh l(r(«i>n •ut. •Ufatrainiuilaiør Lys. Kraft. Varme 29 Everdrup kommunekontor (åben dagi. 10-12. fred. desuden 15-18,30 lordag lukket), 17* — Sogncrådsfmd. Ingemann Jensen 153 Everdrup Konditori (II. Blom gaard) pr, B. 170r Everdrup holmutndaliitndel Sofie Andersen 1071 Everdrup laitvognsforrtlning I Borge |f. Nielsen r*r» Everdrup Samlingshus A s pr H 71 - Snese ro Andelsmejeri pr. T. S1 ^V|,|,|>n|p Spuroknnne Kontortid tirsdag kl. 11-12. Fre­ dag. 1/4 tit .10/9 kl. 18-20, 110 til S.'/S kl. 16-18. Everdrup Varmeinstallationsiorretning Aage Christiansen Cent ralvarm«, oliefyr, wc, bade­ værelser, vandva-rker, plastictag render, Morsn kakkelovne. Faxe Oldepot, tlf.Tappernoie 41 230 Fledlcr Ellen, Skovhuset, Stort. pr. B 230 Fonneshoeh-Randberg, gro««., Stort. 46 * rederlksen V.. arbm .KarlashøJ pr.B 80y - Harald, gdr., AkaelvedgArd pr. R 171 Frlmann H., gdr., Nypreve pr. T. 88v Gangsted Brik, landsretssagforer, Helledes Molle, Bækkeskov pr. T. 66 Gross W., butlkamontage, Fllntemose gi. skole pr. B. 19.{ Uundorf 11., repr., Bakken pr. B,

223

Everdrup (768) 45x Jensen J. P, enke, gdr. Bastholm pr. B. 28u • K. Aa. Neørup, gdr. Skovvang, Engelstrup pr. T. 152 - Gerda, kogerske, Evordrup pr. B, 166 - Grete Sønder, lærerinde, fru, Stavnstrup Forskole pr. T. 300 - Eigil, masklnhdl, Tågeskov pr B 47 » Helge, mekanisk værksted. 3u - Axel, murerm, Engelstmp pr. T. 151 - Frederik, pclst, Everdrup pr. B. 121y - Harald, pclst, Bogo.so pr. B. 122 - Johs, pclst, Størlinge pr. B. 159x - Johs, pclst, Engelatrup pr. T. 42x - Niels, pclst, Bogesø pr. B. 176u - Niels, pcløt, 8torskov pr. B. 203 » Jorg, repr. Dysted pr. H. O. 218 » Erik, snedkerm. Karlshøj pr. T. 256 - P. M, fhv. snedker, Askov pr. S. 212 - Evald, tømrer, Everdrup pr. B. *6 - Viggo, tømrerm, Everdrup pr. B. 270 - Johan V, vognm, Storllnge pr. B. 251 Johannessen Gudr, fru, Bøgeeø pr. L. 243 Johansen Nlemann, forp, Engel strup pr. T. 160 » A. Loll, manufakturhdl. Dysted Hovkrog pr. Ho. 223 - Gerh, pclst., Størlinge pr. B. 31u - Karl, pclst, Dysted pr. H. 204 Jørgensen Mogens, Storllnge "UnnktnHtatton. Tr. Msi 7-8. 245 » (JYuV, gdr^TCgJESTp^FTr-l*—”’ 146 - P Wlllum, gartner, Everdr. pr. B. 109 - Johs, maler, Everdrup pr. B. 139 » Akset, pclst, Engelatrup pr. T I64v - Bent. pclst, Taageskov pr. B. 26 - Frands V, pclst, Taageskov pr. B 261 Jorg, pclst, Tågeskov pr. B. 15 - P, Jan, restaurator. 156u - Sophus, pclst, Bækkeakov pr. T. 255 flCOTrainfllHlBNHTTr Vognmand - Everdrup Kun kævlekorscl. 41 Kappel P. Winther, gdr, O.-even pr.B 215 Karlshoj Blokstonsfabrik og Tømrerværksted v. V. Jørgensen å N. Larsen 23 Karlshøj Brugsforening, pr. T. 17 Kelstrup Mogens, sogneprøwt, Ever­ drup pr. B. 231 Klrkcterp Moller C, gdr. Snesera T 132 Kiausen Ib, pclst, Bogesø pr. Br. 208 Klinge K, keramiker. Staunstr pr.T. 178 Knudsen Frit*, filmkonsulent. Ever­ drup pr. B. 217 - Jorg, pclst, Storl. pr. B. 30 Kofoød-MortenMon. Sv, forpagter, Bøgesø pr. B. 240 Kristensen Arn, Hovkrogen, Dysted pr, H. KOSANGA8 Præstø depot, tlf. Præstø 480 38 Kusiak Th.. pclst, Taageskov pr B 184v Larsen Otto, arbmd, Størlinge pr. B. 228 - Aage, elgararb . Everdtup pr B. 76 - Hans. »dr, Kllc’.ebakkegd pr. B. 205 - Hans O, gdr. Ny Prøve pr. T. 95 - Kristian, gdr. Engelstrup pr T,

Gunnar*t lillebil odlejes dag og aat 17 personers turWbus. Everdrup pr. B. 134 Haandværker-, Handels- og

85u Andersen L Juul, arbmd., Emeiy, Sølpcrup pr. T. 214 - Axel, bogh, Engelatrup pr. T. I9ix - J. P., gdr., Skrænten. Bøges« pr. L. 108y - Knud. gdr.. Askov pr. S 273 - Kurt, gdr., Krompllnge pr. B. 170 - Sv. Aa., inspektor, Everdrup. 170 - Sofie, kohmand, Everdrup. 14 211 - Vagn. lærer, Askov pr. B. 28y - Jens P„ pelst., Engølstrup pr. T. - J, pclst, Everdrup pr. b . 81 “ Axel, træskomager, «pareka*>«e- direktor. Everdrup pr. Øv - Borge, vognmd., Engelatrup pr. T 180 Askov Brodfnhrlfc (H. Chrlstianaon) pr B 310 Aundal N, kont.ch, Everdr. pr. B. 47 12Py Bang L de, fru, Havehuset, Sparres- holm pr. H. ,J* 2 5an*Ud Ole, gdr., Hejbogaard pr. B 5nnl*Gn Vald, husejer, Askov pr. B 153 Blomgaard H, konditor, Everdrup pr. S. ^ ■g, Borring H., maskinm., Karlshoj pr.T. -■ llrudsn V., køhmd., Everdrup pr. B. 61 Hnwlenip Auto- og Trnk torner- t k'e, ,f. Q. Sørensen, Fvordrup 133 Broderup Ungdomsskole pr. T. !•#----Elevtelefon. 238 Buchholt* II«., pena. Klldebo, Everdr 66 Butiksmoulnge, W. Gi os«, Bogeno. 140 Bmkkeskov Avlsgrd (Torp. T. Juul Lassen). i38x - Gartneri Gartner Petersen pr. T. 101 - Hovedbygning pr. T 10 S - - Husholdningen 86 - - Skovdlstr., skovrider J. Rasmus­ sen pr. T. 137u - - Viggo Rasmussen, kusk, pr. T 52 Boges« Maskinfabrik A 0

Landbrugshmiken (Kontortid hver dag kl, 10-11,30) pr. 8.

3v Hansen J., cykelhdl., Engelstrup pr.T 70 - Magna, distriktsjordemoder, fru, Everdrup pr. B. 302 - Keld, fabr.arb, Bøgeso pr. B, 163 ** Poul, forp., »Llndcg&ard«, Ever­ drup pr. B. 124x - Poul, forp., Snesere Torp, 87 - H. C, gdr., Suflesmlnde, Sneserø- torp pr. B. 20v - H. P, gdr., Broderup pr. T. 87y - H. Kærby. gdr., Stavnstrup pr. T. 244 - Kn„ gdr., Ibshøjgd, Engelstr. pr. T. 161 »Kr. Holm, gdr., Askov Huse pr. B. 92 - VUh. Jørgen, gdr. pr. B. 123 - V llh., gdr. pr. B. 9 - H. handelsmand, Storltngo pr. B. 19 lianson Chr.. købmand, Aakov pr. 8. 44 » Knud, købmand. Engelstrup pr. T. 88u - Alfr., pclst., Bækkeakov pr. T. 258 - Anton, pclst , Engelstrup pr. T. 252 - Elg,, pclst., Bøgesø pr. B. 181v - Hans Søren, pclst. pr. B. 63x - K , pclst., Taageskov pr. B. 43« - Oluf, pclst., Solperup pr. T. 74v - Orla, pcløt., Bogesø. 242 - retor, pclst., Fllntemose pr. B 229 - Torben pelst., Dysted pr. H 333 - Borge, tlf arb, Everdrup. 40 » Helge D, vognmd., Sneseretorp. flarlm HL MSI ITV I O FlOt 10 268 Henriksen J., pclst., Størlinge pr. B. 97y HJorth Karl. forp, Snipenip pr T 5H - Illch, gdr., Krympltnge pr. B. 116 SVEND HOLM Smedemester - Sanitet . Varme Oliefyr . Landbrugsmaskiner 4 Hudlebuseh Willy, Everdrup Viktu­ alieforretning. 189 Hoholt K. S., repr., LI. Ibshøj pr. T. 260 Hojfeldt E, pclst.. Askov pr. B. 305 lltum Tage, lug, Everdrup pr. B 75 Iversen H. Grøn, gdr .RnesereT.pr. B 02 Jakobsen E„ gdr.. Ellebækg. pr. B. 201 - H., murerm., Engelstmp pr. T. 1 Jens n Id«, fru, Engelstmp pr. T. 199 - CT.4r., gdr., Hemmestrupgrd. pr R 283 - Erik. gdr.. Kirkebjerggård pr. B. 74y - Emst, gdr, Bogesø pr. B 183 - Hans, gdr, Btorlinge pr. R 174 - Ingemann, gdr, øogne-Adsf' ■' Hogesø pr BrandHev. 157 - Ingvor, gdr, øogrcrAdsfmd, Høj­ gård, SJolte pr. T. 25 - JitH« fru. »dr, Stenhøjgfd pr. B. 21 - Poul, gdr, Engelatrup Mark pr. T.

H

M

N

O-R

T-V

/

NR. F0R1

Made with FlippingBook - Online magazine maker