Telefonnøgle Næstved 1965

Everdrup (763) 100 Larsen Laur., gdr., Overeven pr. B. 38 - Laur., gdr., Krymplmgø pr. B. 67y - Niels J., gdr,, Bøgeøø pr. L. Jjf “ * p’’ 8o,vans*irmd * Over-Even pr. B. 200 Llndegaard J. E., gdr., Lodhojgaard. Sneaere Torp pr. B. 166v Lorentzen Oodt/r., pelst.. Bækkeskov. stræde pr. T. 126x Ludvtgson B., gdr., Engelstr. pr. T. n i Lund Edgar, toldklarerer, Everdrun pr. B 232 Lyseen Egon, gartner, Sonderbygrd., Bogeso pr. L. 218 Lærke*Hansen H, gdr., Henriette* høj pr. B. v < husejer, Bøgesø pr. B. 1!i* “ r > Pc,Bt • Engelstr. Mk. pr. T. * Jeder’ Pclat- Krympllngø pr. B. 169 - o., vejmd., Engelstrup pr. T. ,r> Malling Robert, købmand, Everdrup pr, B. 2HO HAn-’ *dr* Nord*- Pr B Mr jing Kn. «aageskov Overdr. pr. B. 53 Molter Carl, Everdrup pr. B S7u Mortensen A, pelst., Staunøtr. pr. T. "Bont* ani,av®J™, Everdrup pr B 14t m . w lu K 1 D>^« pr H 148 Møller*Hansen O., stenhuggeri .......... Karlshøj pr. T. ??! Niro|al#ten ft, Askov pr. 8 . 22 ? r ;T rbauff • ?"• Torp pr. B ™ V »landlov, forp., Everdrup pr. B 225 I c 1 RvprdruP Pr- B iSiv - 2°n?hoJ' Snow’ret pr B. 1ønl ** L 1 Bav"holtgrd. pr. L *°y * g«* ft »Toftegaardt, Star. unge pr. B. . - gdr., Kryrnpllnge pr. B. ' SKT-fT* K,rl"hJ'r«-

225

Everdrup (763) - Fenaniark (746)

Nykær Emil, mekan. og kør lærer, Solvang, Karlshoj pr.T (,,r *!»’ Langentoeeg.pr. U " £'* ^r’’ Ve-tar8 • atørllngs pr. T

12 Schmidt Gustav, læge. Kons. hverd. 18-14, dog torød. kun 16-17, Ingen om lørdagen. Everdrup pr. B. •4 Schoum&nn Sv., Engølstrup pr. T. 234 Sellebjer^ K., gdr.. pr. T. 178 Simonsen H., pelst., Everdrup pr. 8 117 8kytte Ivan, gdr., 8tørlinge pr. B. Sparrosholm: 188 Godsejer P. Oarth-Ortlner, pr. H. 56 Hovedbygningen, pr H. 198 Forvalter, pr. H. 129x Skovdistrikt, pr. B. 206 Skytte Amth Olsen, pr. H 98 Svendsen Chr., handelsmd. Bogene 265 Sørensen V., chauf., Taageskov Over* drev pr. B. 20u - H., forp., Grønhøj, Engelstr. pr. T. 20x - Kirstine, fru, .Grønhøj pr. T. 278 - Eva Merete, ltereri., Everdr. For* skole pr. B. 118 - Rlch., pelst., Dysted pr. Ho. 67 - Th. k Ron. pelst., Flintemose pr. B 112 - Johs., fhv. salgsinsp., Everdr. pr. B. 91 Taageskovgaard, Inspektoren pr B. Tnpprrnwjp Omorrnfral, tlf. Tainn ruojo 239."" 125 Tntoi, fru Erna Andorson, Everdrup pr. S. 292 Thanner Fly. 13S Thomsen Th. R.f amedø- & mø* wkinværkatwl, pr. B. Mobllgas, læns'n og ollø. 235 Trnh AHcr, nntikviL^shiindler. Bondemobler købøø.PfødjWjffty 272 - Johanne, fru. Solperup pr. T. 101 Troek-Jansen E., Bækkoskov pr. T. 54 Truelsen Niels, køhmd., Boe.eso 224 tJldall Lone, Solperup pr. T. 191 Wllhelmsen M., pelst., Djrstød pr. H. 111 Wlllumsøfi Johnnes. gdr., pr. B. P9u - Egon, |>clst. Sneseretorp pr. B 154y - Ludvig, pelst., Taageskov pr. B 147 Winther Soren M.. Agathegrd. pr B. 247 Vistesen B, anl.gnrtn., Askov pr B

ANDELS | VASK RENSNING; nr. 55 PRÆSTO All 87x Andersen Chr, husejer, HJulebssk pr. He. 225 -Kjærulf, blikkenslm., Elmevej 8. 234 Andersen Bent, inspekter, Nordisk Liv, Httfnia, Sipporupvej 9. 165 - Axel, opsynsbetj, pJyveJ 8.

219 - Fr, fhv. gdr., Everdrup pr. B. J2J " *dr- ***“** Pr B. ITT - Johs., gdr., flølpørup pr. t . 82>* - Knud, gdr., Bøgesø pr. B. 84 - Marie, fru, Everdrup pr. B. ** 2V‘ ,A«’ handeløm, Engelstr. pr. .T 8tørllnff® Kt»hmandshdl. prB il - Niels, murerm., Everdrup pr. B * ??ler' Pr. B ‘ ' ” P * restr., Askow., Bøgesø pr n 218 ‘ Solbakke pr. I 213 - Oluf, statshmd., Stsvnstrup pr T r. ?VP> ™""»**"”*<». Storllnge pr B 108 I allesen ål graver, Everdrup pr. B 134 ledersen P Chr, ctgarfabr., Evor- drup pr. 8. Carl, c.gartn., Everdrup pr. B. *>!? “ for*>'’ H®2*E*»frd. Bogesø. -R7 I k ,? h " f;; NyProve pr. T. o*.. “ i*ar * Ellntemose pr. B. 253 - Erik Mol/ uard, maskinstation Dy- »ted pr. H -O. * 3 ** S**1’ Pcl,t * Bækkeskov pr. T. JJJ “ R,n-* I1*'1"1. Engt'str. Mark pr T iii * 2am *pcHt • B°^ •• p«*- b 207 - Thork., pelstBækkeskovstr. pr. T 207 “ J^r4 11 **. Brødcrup Røveri pr.T. ' d* °K Indløv. tirsdag og fredag JJ? 7(‘',prH“n »nKi r, fru Bolperup pr t n« nr"Pn (JHkn' ba^’r «»>.^re Ton. 96 - B.. ejendom/’jdl.. Hølperup pr. T. lo - Aage, gdr., Lundhøjgaard pr. B. i«? " i**!1, Rerdr. pr B * gr i • Krvmplli*» pr. B A*' ma»rrni Engelstrup pr. T. 1 M * ^"f*_L*ubo- P'"1 • pr. T 1M - Buben. pclMl., Ny Prøve pr. T " ‘ ' **wri

- Rich, pelst., Vredsløse pr. N. Lydla, sygepl. Glasværksvej 21. - Arnold, vognmand. A. S F, Sydsjæl lands-kredsen (Kredskass. Vemer Nielsen), Næstvedvej 58, Fensmark. Arhr\|d«g, ITlykkosf., inspekto­ ralft: lipv nr. i, Innp. 1*. Nielsen Arvedsen Else fKHEaJTevej. Bach Hans. Rccordvaskerlet, Holme­ gaardsveJ 36. Bang Arne, btlledhugger, Fensmark. - Jacob, keramiker, Fensmark. Banken f. Nænt, og Omegn A/8, (Industrihanken) pr. HO. KonioriUris oo 17 , 00 , LørdHag: 11 , 00 - 13 . 00 . Bastrup N. P„ gdr., Kalkerup. Salonen Moderne hårpleje HoltnegnardsveJ 80 Telefon 208 rensmara 250 timun ti., handelslærer, MølleveJT Kalkerup. ft BRØNS KOLONIAL ?. Harry Petersen 189 Burrhardt John. lærer, Villavej 8. 69 Carlsen Knud. husmand, Fensmark 162 Carlason Rolf, glasal, Slbberup. 70 Christensen Poul, Fensmark Kat:tv. 156 - Ove, gdr., Bakkegaard. Kalkerup, 83x - Ludv, ginsnisgef, H.-Olstrup. 93 - Chr.. husejer, Stenskovvej. 247 - Kaj, husejer. Villavej 23. 248 - Alfr, pensn, Fensmark Skov. 86y • Nyman Aa, produktionschef. Birkevej 3. 33 - I C, købmd, Vredsløse pr. N. 116 - Willy Brison, radloforhdl. Holme« gaardavej 27. 10 1=3nå £

H

M

7208241

N

12?'’ * Mols, gdr , Hovkrog pr. H 32 - Pot,I, gdr, Over Ev^i, pr. » eS I vv«r,^r

“Vort annonceblad Tlf. Kostrædo (769) 48

O.R

Pr •

59 Wulff A., DreJerbækh , Solper. pr.T.

Or ~ {jg]& gfr **°vTrT JJJ Her rik, pelst., Dysted pr. H. “ ifrn’, pC,Bt 1 BPWmestrup pr. R 84 Hl?1rk,,d{ Pc,at-. Overeven pr B n m .y’ P,C Pr Br. 32« “ t i1 “ 2S2TT' *" TorP p** B 2 “ i.A Møberlarb., Sterling© pr b 168 - Ounnar, tømrere., Flintom pr. B 7 Nlrlarn Gunnar, lillebil odlejwi. H pem. turistbus. Everdrup pr. B. 4 ^v Wetaett H.t Ijwtvogmkwnwl. Bøgesø pr. B. •So7. M.,5or,fP Ba,I,n** vognmd, pr. B 7,,v hflemann Karl, kunstm., Bøgeøø pr. B

Landsnumer (08) pr. B. betyder Braaby. pr. He. - Herlufmagle. E r. n - Næstved. Ivor intet er anført er post- adressen Holme-Oløtnip.

T-V

725625

Abøn: Hverdag© 7*20. Helligdag« 8-18 Cent ralbestyrer Fr. IArsen. Fenømafk. KTAS deleg : Rolf Carlsson, Fensmark. S Aagaard Hans. skoleinspekt., Villa vej 10. A1»T I m oMsTCT

1»1t« 7*1«

NR. FORT.

KNUD .lENSFiN HolmegaardsveJ 80

I

tf

Made with FlippingBook - Online magazine maker