Telefonnøgle Næstved 1965

Fennmark (746) 239 Christiansen Chr., Holmegårdsvej 45, 86u - L. Emil, chauffør, Stadionsvej. 143 - Viggo, fru, 171 Chriiitoffaraen Rasmus, portner, Hol. megaardsvej 66. 2,nui,,'n Poul, ingeniør, Birkevej 5. n 3 Clnmmeneun Ounnar, skytte, skovf, Hoimcgaards Dyrehave. 5 Glasarbiorb., Holmegaard oa Kal Nle,sen* OlasværksveJ 12 82 D.A 8.F., kontrolkontoret (Karl Hee- solberg), Stenskoven. 2,4 D.A.S.F., Kassereren: Helge Jensen KragemoseveJ 6. 164 Davids Birgit og Hartvig, lærer«. 1,8 Davidsen Leif, losarb. f. K. T. A. S HolmegaardsveJ 14. *? P® Hl*m' Nestvedvej i. -il Drgel KJ., amtshørcksl., Stenskoven. 216 Pi»kinito>Minki»n (N hh Gve.... Da*, o* ugeblade T,|f»Iaire . Ls*gt*j . Tobak . Kosmetik Fensnuirk iNiRNeasiagrfvfii Vm* ' ",Wa,2*S,r-~~ T., ** fv'n"m«»k hlovsamllngssted, Holme- gaardsvoj 25, mp 116 Fenamnrk Fjernsyn & Radio- service. Willy Udson 6# - Forsamlingshus 51 FVnamark H)iinleKirnrtm»rt 147 Fcnsinark Mern fri»»ranl,..r Erik Eriksen —— UB Frn.mnrk tn«Ullntl„„„rorr,.lnltl„ 701*--------------- rpN*wnrfc Ktilltrmrk ' Indehaver: Poul Christensen 35 127 Fensmark IMmHngahtis vn>rt: Snedker Ingolf Hansen - -klHlev flyg, kasse", houl Lara«^" Stenskovvej 40. nu - ByKeK».iwn. kontor, Kn Cnrt—, 70 Vognmandsforretning POUL CHRISTENSEN 6 12 tons lastvogne 8* Hnfcrhnnrt, Oln.virrkivf | 1. onn ^ T,,> 7*1860. 202 ypnwiark Autolakering Kort ""

; ..'8

227

Fensmark (746)

»1» rougt Jerg., clvlllng., Bgtvs] g 230 Fællesorganisationen I Fensmark Engvej 3. ir,B Oaston Bruno, Ingeniør, Svinget 17. 7} »Qlaskroen* (Otto Winther). 212 Gin sværksposten, BækgaardsveJ 6 (Gun. Nielsen) Glumso Ugeblad, ttf. Glumso 8 . Kvalitetstryksager. H4u Grønborg Arne, fuldm^ Kalkeru,, 169 Hansen Torben, Kalkernpy., ao tomohiler koboa, a®lg., bytter 128 - Robett, chauffør, Fensmark. 39 Hansen Frede, Fensmark dam »g herrefrisorsalon, HolmogaardsveJ 26. m Er1, ,orrctn rø» Holniegaardsv, 3^ 142 - Mat-le, fru, Glasvmrksv. 24, *22 ** JL* fru* Holmegaardsvej 30. 77 - Elna, fru, Stønskovvej 24. !*♦) - HHdcborg, fru, husmodet afløser ,52 * .War-V. fru. Fensmark. 102 - viih, frugtavler, Fensmark. 60 - Axel, gdr., HJulebnk pr. H», 101 - Ejnar, gdr, Stenskovvej. 72 - Hans, gdr. Kalkerup. 12PV - H. Chr., gdr., K »,'kerup Møllegård _Ta - Ingemann, gdr, Kalkerup, 20JJ* “ Jobs, gdr., Julobtøk pr, Hø. 22 * f«*.# Bramaholmsgd., Kalkerup, ™ “ ®ln • Hartner, graver, Fensmark .1 » * A Slotb, glassliber, Stadlonsv 10 J** “ Man® Chr • Hhw*orterer, Kalkerup ns Arnold, husejer, NyveJ 2. H. r\, konstrukt., Fensmark pr. He II - Brons Bftf. (Harry Petersen), købmd, Kalkerup M - C. L., købm., aogner.fmd., Fenem 92 AAflt HANHI.N Malermester . Villavej 16. 230 - Carl, pelst., Møllevej. 31 y - Hans, pelst., Øverup pr. N, Aug, Shell-Scrvlce, Holmegaard.« vej 32. g ^ ** »kovf * Stenskoven pr. N * 2fkkc Poul' ••‘TBf, Kalkerup. 1!? * Ejnar, temrerm Vredsleøe pr. N 'si ** ®kkar^^ fCbirenn., Fensmark, 03 - Peter, tømrerm., Fensmark. 97 - i, p„ vejmand, Fensmark.

131 109 231 108 113 HOLMEGAARD: - - Hovjdbygn. (kapt. hofjmgerm. F. Lassen). - - Avlfgrd. (tnsp Carlsen) pr. Ho. - - Forvalter pr Ho. - - Fodermesteren pr. Ho. - - 8k jvfoged & skytte (Ounn. CUmmensen) pr. Ho. Godakontor 9-12: Konradsf

52 Jensen Jena, vognmand. 164

5 og 6 tons lastvogn, Fensmark. - Peter, værkfo., Fensmark. Jessen Arn., glassort., Kalkerup. - E. W., sognefoged, gdr.. Kalkerup Johannessen Viih., fmd,, Møllevej, Kalkerup. Johansen V., gdr., Kalkerup. Johansson Ejv., lærer, Villavej 4. Junggren Karl, lærer, Villavej 6. Jørgensen Ole H., maskinarb., Jule­ bæk pr. He. - Max, mælkehdl., MarieveJ 2. R., røgeri, Lindevej 6 B - Erh., værkfører, Glasværket. KUdobrondsgArdcn. Fensmark. - Unger sælges. Karberg P., gdr., Kalkerup. /El- Koch W.( kom.lærer, Fensmark. Kolaslnkl Stanl, pelst., 8!pperupv. 18 Kommunekontoret, Fenamark. l< et.Htnark-Bislev kommune, kon- tortld: mand. og ttrsd. 10-11 og 16- 17, onsd. og torsd. 19-17, fred. 10- 12 og 15-18 (HolmegArdsvej 4). - - 8v. E. Larsen, vejmd., Kalke- rtipvej 6. Kort B., autolakereri, Kalkerupv. 8. Kristensen E., Fensmark TJagéiFt: Kristensen J. P., forp., Sipperupv. 16. Krøl A., entreprenør, Øverup pr. N. Kvindeligt Arbejderforbund, (fru Asta Petersen, kass.), Villavej 17 Laicr Harring, landoverbetjent, HolmegaardsveJ 74. farsen Joh«., Mønsterbageriet • Joh«., maskinpasser, Kalken®. - Poul, glasarb, Stenskowej 40. - Anna, fru, Holmeg.vej 14. - Alf? jd, købmand, Olaakroen. - Poul, pelst., Kalkerup - Viggo, pelst., Vredsløse pr. N. - Osvald, fhv. postkorcr, Fensmark 1-arsen Anton, alaftermeater, kalkerup. ** Å, slugter, HolniegArdsv. 81. - A.. smedt'- og repr værkst., Chr. Winthersvej 1. - Sv. E., VA’Jmd.. KalkerupveJ 6. Lauritsen Karen, civilingeniør, Blr* kevej 1 A - Holger, sølvsmed, Birkevej J A, Laursen E., mask arb , Kragemv. 4 LOtken Per, tegner, Fensmark Ijærkeborg Kurt, fiskehdl., Glas- værksvoj t. Læssøo Stilling K. E., Hjulcb. pr. He. lnstallation*forretningen Knud Madsen aut. eiektrolnstallatør HolmegaardsveJ 72. KNCDS FRUGT HolmegaardsveJ 80.

85 46 244 78 240 112 228 218 226 152 103 126

74 200

41

207 95 13

238 202 6 206 nix 12u

174 100 I29u 127 139 99 144x

12v 188 1 188 81 238 160 166 216 134

88 16 119

36 - Evald, postkører, Fensmark. 167 - Aa., aut. ræveJæger, Blbberup 123 ri. wAi/run .»i- Fensmark Kødudsalg (Privat nr. 20).

(Jiarlwe «* ClUMIS HogeveJ 33 133 Ku^. Vognmand, MarieveJ 8. If^mmcslngtnitig, H, Andersen Kyse lløgerl, Hf. Bregttebjerg 231. Ht Molgereen 8v. Aa., l®r., Stenskowej Telefonnøglen« annoncør virker kele érøf

725625

i

\

136

Ol,OT JENSEN Fensmark Pelsberederi Imileverlngsc entral til D. P. A.

P 71128 7X162

Kurt lj®rkeborg.

164x - Vllh^ enedkerm , 81bberup.

Made with FlippingBook - Online magazine maker