Telefonnøgle Næstved 1965

Fensinark (746) 4P Madsen Johanne, fru, Holmegrdsv 2 223 ‘ 2LUrt C& ,PIICid ' 223 - Karl, husejer, Næstvedvej 02. ” A,trtd °K Ove, overl., Lindevej 8A. 4« Mngnusson Eli, fru Kalkerupvej. fl8 Mogensen Mcjlutrup Nlelda, m». p^jcreke, Næstvedvej 1 (Træffe- tid 7 -8 og 15-16). 213 Mucha M., chauffør, Btcnakowsj 25 218 MÆLKEFORSYNINGEN Max Jørgensen, Marievej 2 100 132v 8 158 211 100 Meller Kai, chauffer. ~ glaasorterer, Kalkerup Leif, gl.uun, Kalkerupvej 13. vej1 l(T*nn Ib’ 8kor"tfm ' Bakke- Moller Nielsen Bent, lærer, Enevej Monsterbageriet (John, larmen) N hkt . E, giasværksarb.. KaJkemp1 Naur Chr., gdr„ Kalkerup. N risen Brlttn. damefrisør, Holme- gaardsvej 80 . Ffo« Klldevang. Kalkerup. - Alfrod, gdr., Kalkerup. - Alfr., gdr., Vrcdslose. - C., gdr. Julehæk pr. He. Niels P., gdr., Søgevej 16. Peter, gdr., Kragerroaogaard - \ emer, gartner, Næstvedvej 03, 43 63 208 17 186 24 193 248 2 - Hans, glaearb., Kalkerup. - Kresten, glaaarb. Kalkerup Kai, gtarnng., Gasværksvej 12. Kn , glaam, Bækgaanlsvej 9. ’allisgaard N giasslll^r Engv. 3 Chr. il B NIMO), giasværksarb , Næst vedvej 20 kJ.' handelsgartner, Fensmark. Enk, hyttemester, Glasværket, “ hyttemester, Villavej ' »Ælt S*"**- Holm.'srd,, 2« Erik, kontrollør, Ahornvej lp afc-?gk>yg>-’ Ra’kPfta»-dsv. 8. ‘ oversorterer, Bakkev 12 ■ £; n-,- Fensmark. Kai, pclst, Julebæk pr. He. H. M. NIELSEN ■ sadelmaser o* mshelpolatn>r, 23 04 115y 0 71 230 31v - 01 - 57 - 181 - 50 - 168 - 212 - 27 - 98 - 37v -

229

Fnglebjerg ( 7 M)

100 Pedersen J.Nornberg, repr. Egevej jj Pedersen O«, smed*- og mast. ». værksted, Vredsløse pr. 38 Petersen Hartvig, gdr., Ahornvej o 73u - Peter, gdr., Fensmark. 233 - P, glnam, Hækgaardsvej 8A *1 * S**!!'--*,MV»rk»arb, rensma k 173 - Emil. Fensmark Hønseri Mønne r og slagtekyllinger sælges 91 - Aksel, Indkøbschef, Sipperunvei * 11 - Harry, købmd, (Brøna Hansens eftf.), Kalkerup. 148 — Blu, mask I narb, Fensmark 130 - Hans, pclst, Slbberup. “ 7- M _BOFnpPr®«t. Fensmark 174 PbUHet B°Chmann> V*rW < Fensn» JS R?!1"u“‘'n Rrn*t, gdr, Kalkerup J?7 “ Instruktør, Egevej 18 237 - H o, exam. kløveret, Høgevej 2U (træffes bedst 8 p>. 201 - Willy komm lærer, Stenekoviej Hflx - Ikuit, lærer, Høgevej 26. L N,p,a* ,,rr',r- Egevej 7. 220 Rasmussen Alfrød, 19 produkthandler, Nyvej 10. KEKOKIMASKERIET Hans Bach Nf* »cheel-ltech P, eksportchef, Fen« mark. In! K'!1* M ‘ un*ll,,.v ,nf’h. f™. Kalkcrupv«) 4 ITS Vlnrontoon H«n», pclrt, FVnmnark . Holmeg.rej 24 v øpdlng N, propr, Trolleøgavø. 64 toropladning Fyringsolie IfOLMEGAAHIMVK« Ti Skovdal * Fjerkræ: He under Herlufmagte.

88 Bøgh Chr, gdr, Haldagermagle. 48 Christensen Nteis, fhv. ftakehdl. 203 - Alb, benslnforhdl, Næstvedvej 8.

Fuirlchjcrir

«

121 - Marie, fru, Lundevel 12. lOv - Otto, gdr, Krummtr'jp. 53

Landsminier (03) 103. Poøtadressen er for samtlige abonnenter: pr. Fuglebjerg (Aben hele degn»-t). Forstanderinde: Frk. K. Hanson. K.T.A.S. delegerede. Materialh. Henn Olsen 87 Artitidens blomnter, Ove RUs, Torvet 6. 378 Andersen P, boelsm, Snestev Overd. 430 - H. Udholm, eksp, Sorøvej 7. 323 - Hans. forp, sognefoged, Flemstof- tegård. 72 - Marie, fru, Krummerup. 392 - Kjeld, fuldm, Haldagermagle. 289v - Joha, gdr., Korsørvej 40. 326 - Rich., gdr, sparekassebest, Snes­ lev Overdrev. 221 - Vald, gdr. Krummerup. 244 - Vald., gdr, Sneslevgård. 343 - Helge, gartner, Sneslev forskole. 122 - E. W.. handelag., Krummerupv. li. 22lu - J, husejer. Lundon. 320 - Vern, lnsp. Fredensvej 13. 59v - Ejn, pclst. Bydholm. 264 - Poul, pclst. Sneslev Overdrev. S4u - Viggo, pclst, Haldagermagle. 11 - E. A , propr, bankbest , brand­ direktør. Østifternes Brandfors, Randvedvej 27. 260 - Anker, snedkersv , Korsørvej 42. 197 - Arne, Mpedalarb. Nyvej, 70 - tt, fru. vlktualleforr, Randvodv. 0. 70 - Paul, vlktualleh, Randvedvej 5. 14 - Poul, vognmand, Lundevej 14. 16 Apoteket (»iioteker II. Sevøl), KnimmerupveJ 1 37 Arbejdsmændenes Arbejdsløsheds- kasse. Korsørvej, Fuglebjerg. Arhejilsg« ITlykkeaf., Inapekto- rntet: liOV nr. 3, iwap. P. Nielsen 290 Arnfred Øivind, højskolelærer, Hind- holm højskole. 21 Banken for FuglebJ. o% Omegn (Filial af Hand»*ls- og landbrug* banken A/8 I Mlogetiie). Kontortid hver dag 10 12,30 og 14-16. lonbi« 10 12,30. Korsørvej 5. 20S Benteen Bent. pedel, Mlndh. realsk. 177 - C. O, værkf „ Krummerupv. 7. 408 Hergo Eva. læ Inde. Krummerupv. 17 402 Bested E. Mdller, tandl, Solvreng. 14. 292 Birk Jørg. lærer, Krummen*? skole 360 Bjerre Mads. gdr, V. Korsvojctv 162 Blaabjerg M, arbmd. Flemstofte. 30 BonileHlmnlena Sparekaw Den sjæll. Dagi, 10 12 . H, to, fr. till. 10 16 ___

mmwww

— iviUUU, aSS▼ • |*VU»VEivvivi•• 427 - N. Aa, skoleled, Forplev Centr.sk 303 - C, spec.arb, Fuglebjerglund. Christiansen Peter, koretmager (se under Kristiansen). 211 - Poul, købm, Rorøvej 10. 222x - Aase, kontro!telefoni stinde, fru. 324 - Alf. Døssing, førstelæ. Sncslev sk. 11 Christoffersen Clara, rengø.ass, 8andvcdvej 12. 422 Chrlstophersen Mie, Ils inde, Korsor- vej 21. 43 aasen Carl C, sAgfører, Korsørvej 7 (Kontordag hver fredag 13-18). 78 Clausen Hansa, lærerinde, frk, Krummerup skole. 253 Dahl Wllh, gdr. Rolighedsvej 8. 32 Dall Niels Green, frugtavler (Fugle- bjerg Frugtplantage). 18 Damsbæk Margr, lærerinde, fru. 380 Danlelscn Kn, tandl, Næetvedvej 4. 349 - - bolig, Parkvej 2. 235 D A F Fuglebj. afd, Rneslev pr. F, 410 Dauberg H, forv, E Bøghsvej 11. 109x Davidsen P, amtsvejmd. Bandved- vej 21. 338 - Svend, gdr, Bneslev. 390 - Poul, speclalarb, Sorøvej 8. U2 Degnbol Bolv, læ.lnde, Krummerup- ve) 15. 369] DeHejone Cotiaenes« 389 Krummerup pr. Fuglebjerg. 117 Dldertksen Carl. urmager, Sorøvej 6. 165 Distriktsjordemoderen (Fru Kristian- sen), Korsørvej 34, Konsult. man­ dag-onsdag: 13-18. 387 Døssing Mogens, lærer, Holetelnsm 283 Elsensee Kamma, frk, Korsørvej 8. 204 Engkebølle Verner, købm, Bneslev. 317 Erikaen R'»c, bogh, frk. Torvet 1. 280 - Jørgen, rejseinspektør, Kongskllde Maskinfabrik A/8, Fredensvej 23 41 Falcks Brandvagt. 161 Falk Nielsen Erl, kbm, Fuglebjergl Faie Oldepot, tlf. Dalmote 79. 391 Fiskehuset, J. Schmidt^ Korsorvej 9. 405 Fischer J. Bchweit«, komm.læ, Krummerupvej 7. 1 Flemstofte Mnokinfabrlk A /B» Fuglebjerg. ' ^ 3 Fock Elnar, læge, Korsørvej (Koae. mandag og tirsdag 13-14, onsd. 16.30-17.30. torad, og fredag 9-10. lørd. kun efter aftale.) 880 Forbundsskolen, kontoret (bedst 14.15-18,00 undt. onsd.), Krumme­ rupvej. (skoleinsp. Kurt Kragh)

H

M

N

178

O-R

62 65

GUNNER NIELSEN Vognmand . Fensmark JOBOEN NIELSEN ^nynmfln'l . Holni.gFmrt 1 j.v..] 40

172 Nllauaen Hartvig, nilfisk

T-V

Ral* or sende« Tlf. Nsxtrrd “ JJ!,Mon Plrl’,*r' "rw, Sving., i« Ar"

>

/

Sne* 'V 99 Buchwald A, rentier. Eskemosegård. 39 Bærent zen Claus, bageriet »H<*- stelnsmlnde«.

NR. FORT.

Made with FlippingBook - Online magazine maker