Telefonnøgle Næstved 1965

Glumsø (645) 363 Baagland-Petersen M., går., Næsby. 128 Bach Inger, frugtfor., Storegade 23. 166 Bad«n Johan, musiker< Lindevej 4. 144 Bavelse Avlsgaard 16 Bay Stefan, landoverbetj. 300 Bendtøen Agnete, fru. Rlngstedv. IB. •2 Berg Peter, murermester. 342 Bertelsen I., lierer, Skolevej. 224 »»BIKTHF/S tricotaqe , STOHKGADE 12. 149 Blume Carl, karetmager. 166 Bondestandens Sparekasse Daglig 9-12 og 14-16. Fredag 9-13 og 14-17. Lerd. 9-12 229 Brandt Hans, gdr., Regerup. 75 - L. O., murermester. 106 Brendstrup-Andersen A. 8 ., smede­ mester, Næsby. BRUGSEN Glumsø. 90 890 66 Brun C. C. A S, LI. Skullcrupgaard pr. H. 38 Carlsen Carl, vognmd., iastkørsel. 16x Carstcnøen Chr., kompagnichef, Ve­ stergaard. 141 - H., rnælkoforhdl, Btoregade 20. 378 - Ingelise, tlf.tstinde, Olumxøp. 2. 12 Christensen A. J., Dyrlæge, 8 orøv. IB. 212 — Assistenten, Rlngstedvej 22. 140 - Harry, frisørmester, Btoregade 13. 232 - Aage, gdr, Nødholm. 258 - Ejner, gdr„ Atterup. 231 y • Hans P„ gdr., Næsby. 156x - Vllh., gdr., Regerup 69 - Erik, gdr., Ltmdsgård, Aase. 151 - Jeeper, handelsrejsende. 298 - Peter, pelst., A asøvej. 218 - E . traftkeksp., Glumsø et. 103 - Chr., tømrer. 228 - Børge, vognmand, Sorøvej. 315 Christensen Willy, kreatur- t ransport og griaekoraol, NodholmveJ 8 . 18 Christlansdnls Kloster. 110 - - Forstanderinden. 347 Christiansen Ingemann, arbmd., TrælløseveJ. 214y - C., husejer, TrælløseveJ. B7v - H, husejer, Næsby. 103 - William, gdr., Kildevang. 87 - A. Danhej hønseriejer, Bavelsevej. 264 u Cli ristin lisen Mogens, kreatur- klipning, liandby 264u - Chr., pelst., Bkullerup pr H. 132 Christiansen Aksel, viktanllehdl. iioregade l4. 150 Christoffersen Laura, fru, Ltndev. 15, 302 - Johs., grd., Rlngstedvej 9. 180 - Kai, gdr, Ulstrup pr H. 221 - P., handelsgartner, Klldovænge. 70 - Chr., pelst., PrsMtemarken. 380 - Asger, gdr., Korsvejgård. 58 Civilforsvarskorpsets Mob. station 2B2 Clausen Carl, gdr., Aaaø. 137 - O., købmand. 365 - Teddy, ncdel, Asøvej 3,

235 834 }(31umso flP4nPladc Fabrik A g, 303 f Glumsø Tømmerhandel A /8 Alt I trælast og bygningsartikler. ______ Betonvarefahrlk 129 Glumsø Tømrerværksted og maskinsnedkeri, Jul. Knudsen. 133 - Valsemølle. J?? - Vandrerhjem (D.V.L.), Sorøvej 1 ) ?ol Glumsoegnena skoleforbund 317 Gres« Elsa forfatterinde, Aasa. 123 Haandværker-, Handels- or Landbrugsbanken. (Hverdage 10-12. fred. till. 15-17). 209 Hansen Lyngsgaard K., autoværk­ sted, Rlngstedvej 8 A. 157 Hansen Leif, auto- og traktor- værksted, Sorøvej. 255 - Gerner, bogholder. Nyvej 3. 181 - Axel, brødkusk, Aasø. 1 - Jens, depotbest*. < er, Sorøvej 21. ltl ** Tr., gdr., sognefoged, Atterup. <;.l - Holger, gdr., Amtsvejen. 9t - Joh., gdr., Dalgaard, Aasø. 184u - Laur., gdr., Højgaard. Vlnderup. •3 - Laurits V., Rlngstedvej 11 . 188u - Søren, gdr., Bulbjerggrd., Sandby 204 - Verner, gdr., Aasø. 871 - Elna, fru, Btoregade 19 225 - Tage, jernhandler, Aasø Mose. 173 - Poul, mølleriforp., Lindevej 5. 95 - Hans, pelst., Nnsby Vraa. 214u - H. H., roift., Glumsø Østerskov. 162 - Rasmus, pelst., Næsby Vrå. 213 - Poul Fl., tvgnsk.forer, Regeniphus. 94 - N. Wengberg, sadelm., Østerg. 12. 311 - Peter E., slagterm., Btoregade 15. 224 - Blr 1 h<\ trlcotage, Btoregade 12. 197 - Alfr., tømrer, Næsby. 127 Hansen Poul, tømrermester, ltnvelseve] 6. 125 - M.. vognmd., Bavelsevej 16 Jiartee ) TIP. OlUMfft 131 Hein N. A., sognepi , 143 Hcndriksen E., cigarlager, Real* skolevej 20 . 205 Henriksen B , forp, Engelstoffcgrd. 300 - Karen, fru, gdr., Engelstoftegsard 89 - Henning, fyrbøder, Næsby Vraa. 49 - C. Th., savværksejer. Glumsø. 193 Hesselberg Svend, polst., Bkullerup. 5 Holck B , hofjægermester, baron, Ba- velsegaard. 233 - M., lenshe.on, Næsbybolm 199 Højbøge Aa., regnskabuf., Lindevej. 44 Høst S., Glumsø Bogh-tndel. 43 Ihsen C. Aa.. Sorøvej 23. 340 Irgens-Møller K., kom.-lngenløT, Nødholmsvej 8 A, 118 Jacobsen Svend, gdr., Regerup. 266 - Viggo, pelst., Næsby 71 Jakobsen Rlkard, gdr., Næsby. 341 Jarlstrøm 8 v„ dir., Vesterskov.

Glumsø (645) 235 Jensen Alfrød, fhv. bagerm., Nyvej 8 . 228 - Hans, entreprenør, Nirsby. H4u » K. E., forfatt.lnde, cand mag., Christlansdals Kloster. Wu - Evald, forp., Rønnegaard, Næsby. p « * *,dr" Osterg. taA Arne* Nordpanrd. mn m ~lb" fhv* Sdr* Kcalskolevej 22. 82 - C. Olsen, gdr., Bkovgaard, Aasø oS« “ XA^?e^• hu"eJer* Nødholmvej 9. 10 I. “ S, »W* k°bmand, Regerup. 124x - Oluf, landmand, Skovby, Aasø. 48 - C., malerm., Nødholmsvej 1 . “ A p * malerm., Bavelsevej 9 . !88 - Chr., mekaniker. 54x - Otto, pelst., Aasøvej. 330 - Peter, pelst., Aasø mose. 299 - Vang, pelst., Aasø. 174 Jensen Henry, radio og fjern »yn, RingstodveJ 2L 267 - Frede, rutebilejer, Bavelsevej x 2 . 304 - Gunnar, skovarb., Næsbyholm. 170 - O. Lund, skovf., Storskoven. 382 - B. Vlbo, skovt, Sorøvej 19 41 - Magna, tlfn., Vibevej. 31« Jepsen Gunnar, Atterup. 104 Jernbanestationen. 376 Murermester JOHN JOHANSEN ltl 11 åstedvej 23 Træffes bedst 7-8 og efter 18 123 Juulsgaard H., landsretssagfører. Kontordag: fredag 18-14,30. 79 Jyske Strikkeriers udsalg (Frankel) 293 Jørgensen Poul, malerm.. Birke AIH |I7|H. Jørgensen, manufaktur 117 2 ? I herreekvipering (Axel Jørgeniw). 17 - - Axel, bolig. 866 - Aage. murerm., Østergade 34. 239u - 8 v., pelst., Tjrvelse. 172 - Emil, sognefoged, Næsby. 14 ■* Poul, sognepræst. Næsby. 343 - Kr., uddeler (bolig) Østergade. 129 Knudsen Jul., tømrerværksted og maskinsnedkeri. 142 - Helge, flskeforp., Næsbybolm. 74 *» H. J., skovf., Østerskov. Tfnnr Ingsted depot Telf. Ringsted 939. 297 Krag Erik, gdr., Aasø pr. Glumsø 184y Kristensen Johs., gdr« Skovdal. 171 - Etik, farmareut, 8 orøveJ 9 72 1 Kruuse Mandrup P., aut. elektroinstn, 2721 Btoregade 16. 191 KOhn Tage, komm.lav, Lærkevej 5. 88 Købmandsgaarden, Glutn.-o. kontor. 242 Købmandsgaarden, Glumsø, forretn. 13 Kølebssk Andelsmejeri, bestyrer Chr. Frederiksen. 107 Ursen C. F., bankbest, Reaiskolev. T 282 - P. E„ entreprenør, Bavelsevej 3. 238 ** Chr., forpH v. Sandby Teglværk. 68 - Astrid, fru, Rlngstedvej 18. 241 - C., fru, konfektureforr., Baveieev. 54y - Christen, gdr., Aasø, 253u - Johs., gdr, Atterup. 182 • Oluf, gdr., Aasø. 185 - Otto, gd» , Vlnderup. 291 - Otto, gdr., HøJagerg., Engelstofte. 283 - Urs, gdr., Aasø. 152 - Ulrich, gdr., Aasø.

268 D.A.F., Glumsø afd., Rlngstedvej 27 296 - Næsby-TyvrIse afd. (Børge pr ■en) 9-10, Nnsby. 32 Dansk Trntransport, Østergade 2 , 292 Davidsen 8 ., fhv. gdr., Btendyss. 1 119 Dlderlksen C. M., elgarhdl , Jern banevej 1 . 246 Dreehsel Niels, Næsbyholm. 101 Egede H.. læ inde, Nnsby Forsk* 381 Fagervold O., montør, Asø mose Faxe Oldepot,tlf. Ringsted IW 2 ^oldager L." broderiforrøtnlng. 71! Frankel Georg, briller, Tempuø-ut mager, guldsmed. 216 Frederiksen K. E., damefrisør ;i 8 Frølirh Eigil, komm.sekr., Vlbev 1 9 Glumsø Apotek, J. Mohrhagen 168 Glumsø Autoværksted, auto u.lorer, Chr. Jensen, Rlngstedvej S 116 Glumsø Bank filial af A /8 Banken for Rln, sted og Omegn) Aben mand.-torad. 6-12 & 14-16, fred. 9-12 <4 14-17, lørd. kun 0-12. Omst. tU bankbestyrer C. Nielsen 153 Glumsø ltio. 357 Glumsø Blikkenslagerværksten Alt blikkenslagerarbejde udføre* Sanitet . Vand - Centralvarme . Oliefyr. Frede Nielsen, værksted: Sorøvej 23, privat: LærkovcJ 7, Bl - Foderst offorretning. 53 - Idrætsforening. Østergade 24. Glumsø Isenkram Vi cf Køkkenudstyr, land brugsartik ler, steh* gods øg malervarer Btoregade IB . Tlf 73 Kontortid: hverd. 10 13 og 14-16 fred. tltllge 14*18, lørdag lukket — SognerAdsfrnd. Uur. Mogenscr tlf. Tyvelse 39 34B - - Komm sekr. Eigil Frøllch, Vlhevej 10, •40 - - Komm.ingeniør Irgens-Moller Nødholmsvej 8 A. 353 |fl1||mww Kr»» (Viggo Knudsen) 40 Glumsø Lillebil, Poul Madsen, 4i._ . HofoveJ 7. Svarer dag og nat. 1*»3 Glumsø Radio og TV Westh-Rasmussen. l I iiihmi savværk, stavfabrik og tøm rnerhamiel. Omstill, til privat. 128 Glumsø kommunekontor, 85 Gliimso Bogtrykkeri KVALITETS-TU YKMAGER Glumsø I geblad. 73

Made with FlippingBook - Online magazine maker