Telefonnøgle Næstved 1965

Gunderslev (757) - Hammer (762) Hiinmtn Niela W., smedemester, Højbjerg smedle, (fiarlwe j nr. CiUMl« Henning, gdr, Rejnstrup. r., aV* Aa-’ ^dr * Højbjelf, 1 * ?v„°VOt hu#flli«» n Holger, Rejnstrup. Mv - Hana P., huaojer. Rejnstrup « 1 aln.vnng Ejvind, OunderSovMi, S Pedersen P. Norup, direktor. 14 - Aksel Moller, g,Ir., Rejnstrup. 2flx I vuk 8‘n,^Ard. Rejnstrup. - ™!r fhv> *dr • "•tø«* p 31 - Edv ’ H, JnatruP ØHemoøe. 31 Mv„ tomrer, Rejnstrup !n r>yH*nU*A tomrpr' Rejnstrup. 40 l efterven Gunnar Segaard, foma^ter OunderslevIUiQ. rP«ft*r, S! ~ ®rLk* forP. Rejnstrup.

239

Hammer (762) - Herlufma gie (751) 40x Petersen K. A., købm., Hybenhuset pr. Lu. 48 - Alfr., pelst., henserlejer. 62y - Chr., pelst., Hammerhuse pr. Lu. - Frede, pelst., Hammer, S4v Poulsen Anna, frk., Thorup. 63 Rasmussen V., benslnf., Hammer. 107 - Aksel, flskehdl., Ring pr. Lu. tOS - C1ir„ gdr., Toftegaard. 40u - Frands, gdr.. Ring Øbjerg pr. Lu. 122 - Ove, gdr., Gyldenholm, Thorup. 89u - Bcrnh., gartner, Ring pr. Le. 31 - P., fn, husejer, »Svingbo«, Ham­ mer. 55 - Kaj, gdr., Hammer. 62 - Laur., tømrerm., Ring. 78 - Niels, vognmd., Hammer. 6 Rexen H., Hammer Maskinsnedkeri.

132 AnnnT^S *?" t,mrerm ■ Thorup. ]'l 2 ^.C)}to F'• tonirermeater Torun l SrL"t!na€n Chr* *** Wyrttov pr, |. 5 Christensen Arne, Ring Ko mamlslmndol, pr. Lu; S® • Aage, peist. “ 7fc " p^iu *rdr*' "Mol,e^Ard". Nysi Bx Christiansen A., gdr., Hammerh. U)B DASF Hammer afd., Svend Jon , kontrolbest., træffetid 11-13 80 Eshensen Kai. købmd., Hammer FnwOldopot, tlf.TappernoJM] IIP Kank"en »IrnmerVrælte Frftnk «r-» ™alerm, Ring P 89u Frugt - Blomster - (ironi Ht rnh. Rasmussen, Ring. 6 Hammer Maskinsnedkeri. w:SmMK.,p**,orR*nn,«M" 188 - Sogneskole, Hammer 8.vgrkaawf. Kasa : Borge Hansen, Fårup pr Lov. Tlf. Lov 191. 1P Hansen Marie, fru Hammer. il * *3 Kdr • Sværhoj, Thorup. 20 - Orla, gdr. Kll.hsj, Thorup pr. Lu };J ;;^l. husejer, Thorup 133 Holger, konsulent, HKTIN skade- »lyrsbeK.rmpelse, Ilammer " ham FC hahskn murermester Hammer pr. Lu - Tlf. 22 O! “ S<>r?ni ». Hestehave pr. Lu 117 - Eivind. repr„ Thorup Werner, smedem., Hammer. 00 “* Harry, vognmand, Ring pr. Lu (ftarlwe tip . M(RN • TI øk Holger H»lisen. 12 H|!If*lnXd./*cob 3'9 *r-branddlrok !f.r I Østifternes Brandforstkilng) Ring pr Ja*;ob"«n C. kobmand. Thorup 88 I Awia,ndiir - v‘rk*'yst. Himmer SkndmlynabrttirmpHwr. 140 44 Hammer alderdomshjem. 71 - komm. sygepleje (12-18), os - Kommunekontor, tirad torsd. 10-12, fred 10 - 1 «. Hatntnor Aiitovirrkntrd Lrlk Mi>d»ni Tlf Hammer 140

2 Jensen K., husmd., Hammer Tvede 6 r. Lu. Illas, købmand, Thorup. 89x - Hans Peter, pelst., Ring pr. Lu. 4«u - Peder, pelst., Thorup 81v Jørgensen V., ejendh , Ring pr. Lu. 80 - Niels, ^r Bybjergg.. Ring pr. Lu 84 Kamper II. P^ gdr., Potersrulmi*. 1 Ktldevang, Hammer. KOSANGAH Præstø depot Telf. Præsto 480. 82u Kristensen A., pelat., Rosenlund. Hammer-Alm. pr. Lu. tarsen Chr., gdr., Bygoard, Hammer - J., gdr., St. Tvedegd, Tvede pr. Lu. - SlgfT* gdr^ Osterg., Thorup pr. lai. - Rob, pelst., Hammer Tvede pr. Lu. - Bvend Aage, Hammer Huse pr. Lu. Lund Erna. fru, Hammer. Lundby Jens Chr., gdr., sognefoged, Avlskovgaard, Ring pr. Lu. MAnsson B.. fru, Hammer. Mmlson Chr. & Son kreaturklipning og ktovbeskærlng udfores. Ring pr. Lu. Madsen Erik, mekaniker, Hammer. Marcussen N. O., smedem . Ring pr. Lu. Moller Jørgensen Chr., gdr., Thorup. Nielsen Jens Edv . arbmd. Tlf. Ifiimnit r 127 - Orla, chauffør. Hammer. . I ......................... * 131 -» Vagn. disponent, Hammer. 23 - Andrea, fru, Hammer. 63 - Chr., gdr, HjemeKaar 66 » H. P, gdr., Hojgaard. 16x - Peter, gdr., Bakkeg., Ring pr. l

I

Hin« Fiskeforsyning Carl Rasmussen

106 130

IH

» •» ry —• •»

•—o

r~ ———•

40y Skov Amth, gdr. Ring pr. Lu. 73 Skovgaard P, Ring pr. Lu. Bly Svensson O, pel, Hammer T. pr. Lu. 118 Sydøst sjæl lands Elektricitets Akts. (80 kw Station Hammer). 128 Themsen Hans, mont, Hammer Th. 82 Thterslund 8, sktbsfe. Ring gi. skole pr. Lu. 16u Thomson Martinus, gdr. Ring pr. Lu. 132 Tlionip Tømrer- ok ByKtiinK**nedkerv®rksted Otto Andersen 27 Zak Ludv, gdr, Hammer. OB vand og THOHBAL OL Arne Thomson, M: Fensmark (746) 106. Ijindsnumer (03) 781. Hvor Intet andet er anført, er post­ adressen pr. Herlufmagle. Aben: Hverdage T-20 Helligdage 8-16. Centralbestyrer: Fru E. Hansen. KTAS deleg.: Inst. Oscar Petersen. 3 Agersted H, Install, Herlufmagle. • iim I L«l ANDELS VASK RENSNII nt S5-PRÆSTBI 219 Andersen Henry, adjunkt, Gelsted. 77 - Niels Lind. dyrlæge. 41 - L. P, gdr. Torp* 162 Andersens Hudrremfnbrlk ?/ Ingeb. Hansen, Vandværksvej, "»fflulTnT 121u - And, husejer, »Nybo«. Gelsted.

127

i

M

"75SSÆp’ *dr • «*»**•-■ U m-jnatrup Brugafoma M. J«perwm J4 im BH K«\|ii*tnip Rmede- og Maskinværksted gntliiX ?:K"*n,t mn""' ”ml V« rner .|,.nse„ Tlf. G« ndersinv 84

22

N

O-R

l"t>‘" K k 1

1 ' - i'«.dsfaidm.

l-amlsnununer (03) 782

Pr Lu. betyder Lundby.

1 ’

.. postadresser er nr fjov Centralbeat>u^fVnj2^Vhér,Chrtiitensen, Hammer pr. Lov ^ WNSNWGl 55PWSTB434' 1® Andersen Einar, gdr„ Vejgaard v *10 r i°hBÅ D*,»IMird. Ring pr. Lu j*!*R*ynnrtl, Ring pr. Lu. 85 I ir r. anderskn Rln* gi. kobn ø mandsforretning

T-V

725625

niw t Ak**1, Hammerly sogneskole M* Jensen Chr„ arbmd., Thorup. 17 iHk2 13 - Bvend, gdr.. Ring pr. Lu 2 * Østergaar,! TU - Vaid . gdr., Hammerhuse pr. Lu. ,t!ymow*F»*nrd. Thorup. «4 Thorup. H«mm« IS - r-i«jL

P TSI««

HR. F0R1,

fO - Karen J, fru. Hammer. 186 - Valborg, fru Hammer. 114 - G og C, kedudsalg.

Made with FlippingBook - Online magazine maker