Telefonnøgle Næstved 1965

Lundby (767) 190 D.A.F., kontrolbeat. H. F. Nielsen. Sværdborg, dagi. 9-10, fred. 10-11. 58 DUrtrlktHjorrff-noderen 1 Lundby m. m. (Agne« Edlnger). Konsultation: Tirsd. og fred. 18-14 og eft. aftale. 58 Edlnger Agnes, Lundby, distriktsjor­ demoder for Lundby m. m. 144 FJ>-ittfttAllatør Ove Nielsen. 18 Eriksen Chr., draenlngsmester. Faxe Oldepot, tlf. Tappernøje 41 2lH Frederiksen D., autoophug., Lundby. r>4 Friborg Kn. E. Beck. værkf. Hcvedg. 57 (Jade N., »kolelnsp., Lundby, 164v Gillesberg A. J., sygekassekasserer. 109 Haase Annie, lærerinde, frk. 37 Handelsbanken I Vordingborg, filial af A S Kjøbenhavns Handelsbank, Lundby kontoret, Postkontoret 11- 12 og 14-18. 50 Hansen Thyge, bryggerlejer. 211 - A. W , farmac. 167 - Folmer, formd., Villa »Pax«. 45 - Poul E., forp., Lovelfrndegrd 107 - Frederikke, fru. »Munkehøj«. 9*1 - Maren Sofie, fru. 147- Martha, fru. 27u - Sofie, fru, Sværdborg. 183 - i. å P„ fhv. gdr., Lundby. 72y - Arthur Meyer, gdr. 2® * B°rnh., gdr., Konakkegaard 67 - Hans fru, gdr.ske, Lundby. 2f * *». Knimholm. 182 - Johs, gdr., sognetådsfmd., Ol. Lundby 42 * J. Urban, fhv. gdr., Lundby st 77 - .Torgen, Lundbvtorp. 154 - H p, husejer. 52 - Henry, kobmd., Ol. Lundby 13 - J. O . kobmd., Ol Lundby. 78 - Verner, ksbrnd., Ol. Lundby. 95 Elnnr. pelst,, Ol, Lundby A«, e, rrpr. f A i H Centrum Frs. Sorø • 38 Hansen li., »konuurormretor LL" 1 ^tøjforretning) . (Jtarfae tu. 3 Holde Borge, læge Konsult: 18-ig , —. „ on"<1 dog hun ml. 17-18. lord. lMt. 104 Hemmlngsen Henn., fabr.arb 21* - C-, gdr., Egebjerg Ring *22 Henriksen Henr., bryggeriarb. 135 Hormansen Leo, murerm 20! Hjort Thv., pelst., Neble Torp llOx Iversen O inspkt Lundbyg,utrd 9 Jacobsen Gunnar, cykle- og masklnf, forP • »Solhjem«. 148 - Viktor, fru. 15 dansen .Jan, læge. Konsult.: 14-16 onsd. kun 17-18, lord. kun 11-12. < Jensen Kaj O., blikkenslageren. Vand og sanitet 89u - Anna. enkefru, »Hytten«, Bværdb 47 - Henry, fru, Hovedgade. 108 - Anders Bonde, gdr., Lundbytorp * **•*»?*•♦ Margrethel., Bværdb 17 - Chr. M., gdr„ Nebletorp. »2 - Thørv., pelst., slagter. 30* .. Ernst, rentier, Lundby , 175

25|

255

129 Jensen E., gdr., Rodbjærgg., Nebl Torp. 148 - Ernst Chr., gdr. 163x - Pr., gdr, Dysegaard. 75v - 8. Chr„ gdr., Flaakholm. 64 - Valborg, gdr., Øager. 212 - Walth., gdr., Bobklldtg., Lund’ 6 - J. C., i nstal lator 128 - Sv, montør, Lundby. 128 - Johs., murermester. i.'-8 - Axel, mnlkehdl. 94 - Chr., pelst., Lindevang, Eøpelm 22 - Erik V., smedevæt kst. 140 - Jørgen V, sognepræst, Sværdbo 62 - Steffen, vognmd., Højbo 36 Jernbanestationen. 213 Johannessen R*., pa. landpostbud. 85 Johansen Wagner, købmd . 132x - Frands, tømrerm., Ol. Lundby 215 Jørgensen Hans, forp.. Østørllder 70 - Alfr., gdr., Bavnehøj. 72v - Hans A., gdr. 4v - Johs., gdr., 8værdborg. 102 - C., vognmand. 145 Karlsen Honning, revisor. 158 knak Henil.. forp "nværdborf. 145 KniicWn Erik, revisor. Privat; Vordingborg f?68. KOSA NO AS Præstø depot Telf. Præstø 480 65 Krarup-Hansen C. K.. sognepræst. Lundby. 80 Koreskolø Lundby. Ole 6lm£ 188 Larsen Ingeb., brødudsalg. “ ft?**' ,r”r,, KrM6i|9rgga«p|. 71 - Chr., fhv. gdr., Møllebakkevej. ,£* * Jrllng Sand, gdr., Translngaard 191 - Gerner, gdr., Heyberggøard. 61v - Jens. gdr., »Bakkrly«. 149 - Jens P. prist, Lundby Torp 25 IB LAKSEN ®1* - Th., smedom , Sværdborg, 23 Urnen R.P., snedkerm., Lundb. tomrer- og maskinsnedkeri. H6 liOiis ioimn. autoværksted 106 Lundby Apotek (K. A. Jensen). 2l8r M-NIHIY Al TOOl’lltJU Duval Frederiksen Espehind Lundby 116 Lundby Autoværksted Johan Lous. 125 Lundby Boghandel, " V1. HoynRmtK. 60 Lundby Bryggeri og Mlneral- vandsfnbrik. 50 - ^Bryggeri,jer Thyge Hansen (kontor og bolig). Slagter- og viktualieforretning Vore vogne kommer I oplandet Kun 1. kl s varer.

38 6

Lundby Fodtøjsforretn., B Hansen. Uwby tnstallatlonsforretning v« I. C. Jensen, aut. installatør Lundby laenkramforretning Udstyr . støbegods . værktøj Eft. lukketid: tlf, Kostrrede 152 - Kommunekontor. Ekspeditionstid' Ttrsd. og onsd. 10-12, torsd. og fred. 16-18. (Formanden træffae om fredagen). Lundby Konservescentral, H. Peder­ sen. - Kro (C. N. Stenfors). Lidby Badlo og Fjernsyn (aut. Inatall. I. C. Jensen). - iygektææ, mand., onsd. 15,30- 17.00, fred. 16-18 - - formanden. Lundby Teglværk, Th. Themsen. Lundbyøaard: - - Kammerherre Hør. Colict. - - Avlsgården: Insp O. Iversen - - Fodorm. E. Christiansen. - - Skovfoged Olsen, tlf. Baarse 82u. Lyck H. M., gdr* Engvang. 8værdb. Madsen Chr., handelsgartner. Mortensen E, kreaturhdl., Lundby. - Egon Wayne, traflkeksp. Myrhøj A., Villa »Solo«, Sværdborg. Mog. lvang H., fru. Lundby. Nielsen Hans Fr* arbm., Sværdborg. - Poul Lerche, bager. A/f elektrisk statsaut. elektro-tnstallatør 0 %r Klfhon Atlas køleskabe - vaskemaskiner - Safir el-komfurer - Nllflsk støv­ sugere. Moderne bolysnlng. Tlf. Vesterborg 41. 48 - Jens Aa., fabr., Sværdborg. 194 * Børge, fjerkræhdl, Lundby »mani 185 - Anna, gdr., fru, Øagcrgaard. 81y - Ejnar, gdr, Løådhytorp. Olv - Sofie, gdr.ske, Dyssekilde, Sværdb. 82 - Arne, købmd. 60 - Erik, landovertætjent. 216 - Anna, o lærer, frk. 99 - Henry, musiker. 81y - Johs., ringer, Sværdborg. 23 - Oles eftf. (Erik Farsen), snedkerm 188 - Emmy sundh.pl., frk., Lundby st. 44 Nybos Poul, gravér, Sværdborg gi. skole. Blomster og kranse. 59 Anni Krltøer Olsen H&øiinn J>

21 Olsen Svend, cyklehdl. 41 - Elna, fru. 156 - C. Anker, gdr., Sværdborg. 33 - Villy, købmand.

66

HUMBER • HILMANN - COMMER 1. kl. reparationsværk­ sted. Lager af reservedele - ladestation. Olle * benzin - gummi H. J. OLSEN »ut. BMTMO-forhandlv

80 - Ole, køreskole. 146 - Egon, Lundby,

171 Oluf»en Niels, pelst., Neble Torp. 30 Pedersen Daugaard W., kunstmaler. 76 -H., Lundby Konservescentral. 131 Petersen Poul. bestyrer, Vængeø- bjerggaard, Kong. 118 - Thora, fru. 153u - Holger, gdr., »Munkeskov«. 8 - Ingemann, gdr , sognefoged. 4x - Jørgen, gdr., Klokkekilde, Sværdb. 173 - Mogens, gdr., Høncbjgrd., Lundby. 162 - H. L., hdls.md., Vængskllde, Kong. 119 - Willy, opkræver v. S.EA.S. 91 - Morlts, pc lst., Øager. 124 - E., skrasderm. 152 Petersen Martinus, vognmd., ' ¥..løgebj<”g................. ........ 46 Postkontoret. 141 Poulsen, Axel H., propr. 97 - M, »Tatol«. 11 Rasmussen Torben, .’v 204 - Einer, forp., Neble Torp. 120 - M.. fru. 121 - Mathilde, fru, Lindebo. 49 - M. K., fru, Munkeskov. 151 - Ejner, husejer. 205 - Johs., pelst., Neble Torp. 145 2* Risom Fr . W. Høstmark, handelsf. 168 Rose Martin, dir. (Arro Plastic). 134 Rosenbech Arne, hønseriejer. 54 Scharling H. H., drlftsass. 126 Bchøu, fru Isenkræmmer. 114 Simonsen Ellen, fysioterapeut 10 Sparekassen f. Vordingborg. Træsto og Omegn. Kontortid 11-12, undt. lørdag. 210 Steffensen H. C, realskolelæ. 117 Stolesbjerg H P, gtlr.. Stolebjergg flremt Gttnfie-Skohn 219 - - Skolelnsp. Gade (tr. kl. 12-13). 220 - - Vlcelnspektør Bruun. 211 - - Lærerværelset. 87 Sværdborg alderdomshjem 20 - Brugsforening (F. Trentemøller). 103 Sydsjællands Landbrugsskole. 127 Eleverne. - - Forst. Rob. Christensen, telf. Næt tvsd 72 08 73 - - Landbrugslærer Flemming f’ad- kær, tlf. Næstved 720806. 196 Sygeplejersken (Bygeplejesammen. slutnlnk-en l Lundby og Bogeb, r« Regnskabs- og revisionskontoret Henning Karlsen k Erik Knudsen

M

N

O-R

T-V

NR. FORT.

Made with FlippingBook - Online magazine maker