Telefonnøgle Næstved 1965

Lundby (767) - Menstrup (743) 157 Søgaard Magda, lærerinde, Lundby. 90 Bønderg-aard Peder, brygmester. 93 Børensen Gynther, driftsleder. 174 - Sigrid, fru, Lundby. 07 »Tatol« v. M. Poulsen. 142 Thomherg Erh, handelsmd. 08 Trap Birgitte, Bøgebjerggaard. 115 „TORACO“ Finmrkanink Etabi. Finn Christiansen WAGNER SELVBETJENING - fa' selv - - og spar flere penge WEBER’* KOI.ONIAE - ham inrd arcl. Spjelierup pr H 117 - Laur., vejmand, Bpjellerup pr. B ArbojdsK. Ulykkoaf., Insnokto- rat« t: l,ov nr. 3, ln*p. p. Nielsen tØl Balle W„ landmd., Bronip pr 8, ^ Hanken for Ni©atved og Omegn A g flndustribanken) Kontort.: Tirad & fred. 13-15. 160 Borgkvist Ernst, pens., Brorup pr. 8. 2!"chofIgdr, fru, Menst pr. H 198 Bl urne M , lærer, Marvede Centralsk 101 Brorup Kobllngmtation pr 8 lO.ly Christensen P„ boelsm., Menst., pr. H 20 - Blgurd, dvrlæge. Menstrup pr H. 151 - C, gdr, Bandbjergg, Brorup pr. 8. S m høbmd., Menstrup. 88 * Chresten, pelst, Tomemark pr. 8 K * Karrebækatorp pr. H •0 - Alf, Menstrup pr. H. 85 56 M4*11*11*111»

288 164v Christiansen Jonny, fru Menstru . pr. H. 26 - Herm, gdr, Hejgd, SpJeUer. pr jj. 66 • Evald, gdr, Menstrup pr. H. 184y - Ejner, pelst, Bpjellerup pr. H. 27 Ellehauge-Hansen B, gdr, pr. H. 73 Eriksen Svend, gdr. Tornom. pr m 190 Esager J, gdr, Menstrup pr. H. Fax© Oldepot, tlf. Dalmon* 7& 176 FX> F.s lejr. Klinteby pr. H. 28 Folkersen Frede, autotnek, Spjell . rup pr. 8. 71 Fredriksen V, arbmd, Brorup pr. «, 22x - Asger, pelst, pr. H. 150 -John, repr, Menstrup pr. H. 54 Grothe V. N, gdr.. Krlsltnedsl pr. H. 124 Hansen O, bmd, Menstr Engh. pr. 1 80 - M Oppermann. fru, Menstr, pr. H, 84y « Marie, fru, Karrebækstorp pr. K 188 - Bent, gdr, Ment, trup pr. H. 116 - Georg, gdr. Monstrup pr. H. 182 - Hans Chr, gdr.. Mondrup pr. H 181 - Hans ft, gdr, Menstrup pr. H. 85-RO.* C, gdr, Mørkoldgd. pr. H. 168 - Th, gdr, Østergd, Klinteby pr. K 193 - H, tast, Tomemark pr. 8. 146 - Ejnar, karetm, Bpjellerup pr. 8. 112x - Chr, lokomotivf, Bpjellerup pr. B 49 - Georg, malerm, Bpjellerup pr B tØØ* • Chr.. pelst, Knrrehækstorp pr. K. 156 - Frede, pel, Llltevang, Menst pr. If 84v - Johs, pc Ist, Karrebrrkstorp pr. K. 141 - læo. pelst, Menstrup Mark pr. R 6 - H O, pelst, Menstrup pr. H. 100 - Relnholt, teglværksejer, Karrc- bækstorp pr K. 6 - E , uddeler, Menstrup pr. H. 10 - Johs, fh vognmd. Menstrup pr. H 144 - Alfred Menstrup Enghave pr H. no Henriksen B, gdr, Karrebækst. pr 1 88u •- Stefan, gdr, Tomemark pr. S. 106 Hlnrheli B. E, forp, Bpjellerup pr. 8 81 - Jens, gdr , Bpjellerup pr. B 58 Holgersen Gunnar, gdr . Højris pr. H 59 Hundsballe B, gdr, Menstrup pr. H 162 Ingvordsen II. og K., sni©dem Mensirup pr. H, værkøUd JCTT, ok 18.18 17. lørd. 7-12. Efter arbejdstid: " N^nn, smedem, Menstrup pr. H, 182 - Knud. smedem, Menstrup pr. H. 1P Jacobsen V, gdr, Menstrup pr. H. 84x Jakobsen Jens. gdr, 8pjellenip pr. 8 JEEP CENTRALEN Telf. Skælskør 493 l'JP Jensen Knud V, gdr, KnudshøJgAn Bpjellerup pr. H. 18 - Martin, forp. Ellebækgaard. Menstrup pr. H 22 “ Enmlshøjg, Bpjoller, pr. H ■J * £• p*i Rdr, Koseng, SpJeUer. pr. B J “ Knud, gdr, Højstengaard pr. H 145 - Laur gdr, Brorupgård pr. B. *®0 * *? > Chr , pd. Klinteby Frth. pr. K 1R5 - Bent. pelst., bpjellerup pr. H. (fairlwe tip . •K8LIN6R 48

207 139v Jensen^Hans E, pclst, Menstrup M. | 82y - Johs, pclst, Kllrteby pr K Hi’u - Har, skovf., Karrehækst. pr H 177 - P , fru, slagterm, Bpjøtlsrup pr 8. 210 - Johs. P, k.vejnul, Menstrup pr. H. 187 Jøspersøa Karna, kommunesekr, frk Klinteby Frihed pr. K. 74 Johansen Aa, cykler, radio, fj.ro- ■am pi. H. ........... ““ 45 - BnenTTru! Bpjellerup pr S 163 - Herman, pclst, Karrebrekst. pr. K. 140 - Ernst W, pclst, Menstrup pr. H. 84u Johnson Alfr, pclst, Klinteby pr. K. 122 - Peter, forp, Mmatrup pr H. 188 Justasen L. P, pclst. Klinteby pr. K 164x Jørgensen E, amtsvejen,Menst pr. H 91 - Johs, gdr, Brorup pr. B. 102 - Peter, gdr, Menstrup pr. H. 187 - Jørgen, gdr, 8) ’pllerup pr. 8. 70 Birthe Boj© Jørgensen Manufaktur og trikotage. Blomster og frugt. 158 Kaae Sv. Aa, gdr, Brorup pr. H. 100 Karrebækstorp Teglværk, pr. IL 116 Knudsen Poul, gdr, Spjelierup pr. 8 180 - Vagn. gdr, Kllntehy pr H. 99 - Karl, rentier, Spjelierup pr 8 88 Krog A . lærer. Marvede Central« skole pr. H. 147 Larsen Chr., boelsmd, Menstr. pr. H. 85 - Jens, forp, Karrebækstorp pr. H. 187 - Otto, forp, Karrebækidorp pr. K. 46u - Arne, gdr, Vesterg, Brorup pr. B. 21 - E. Egede, gdr, Kragholmeg. pr.H. 109 - Johs.. gdr. Grønhøj pr. H. 41 - Marie, gdr, Llmlogrd, Klinteby pr. H. 34v - Holg, slagtersv, Spjelierup pr. 8. 4 - Jørgen, læge, Menstrup pr. H. Konsult.: 13 14. onsd, kun 16.R0- 17.30. lørd. kun eft. aftale. Telefon­ tid hverdage 8 9 75 I ai råen Ludvig, tomrenneater, Bpjellerup pr. 8 48v Lund Hans E, gdr. Klinteby pr. H. 114 åiarl Lmfl Lund Tømrermester Bpjellerup pr. B. 135 Mndscn Marie. fru. Menstrup pr. H. 97 Marnde alderdomshjem. - Kommune, kontorsted: Centralsko­ len fredag 14-18. formand: gdr. Johs tursen, tlf. 100 hass.: Par­ cellist Carl Petersen, tlf. 47. 67 - PræstegArd Pastor Johs Sørensen. —wtrmmrrv n mnrr— A. Christoffersen 8f.lt,_____________ Tlf 9? 80 Menstrup Ikimifrlsorsalon A. M. Lydolph

Menstrup (748) 126 Menstrup Omeeentral, Arne Nielsen. 152 Menstrup amed©- og maakinv. (HAK. Ingvordsen) pr. H. 64 Mortensen Marie, frk, Menstr. pr. H. 13y - C, gdr.. Rødklldeg, Klinteby pr. H. 56 - Jens, gdr, Tomemark pr. S. 7 - Magnus, gdr, F ruegaard pr. H. 104 - Niels, gdr, Bgemosegaard pr. H. 161 - Gunnar, kunstm. Klinteby pr. K. 161 - Erna, privatsygeplejerske, fru, Klinteby pr. K. Tlf tid: 7-8. §2x Mørch M„ lærer, Karrebækst. pr. K. KNUD MORKEBERO Bogforing og regnskab Tlf. Karrebæksminde 222 113 Mtølflcn Thorv, hest, Menstrup pr. H. 12 - H, brygg, Menstrup, pr. H. 77 - Alfr, gdr, Menstrup pr. H. 155 - Ame, gdr. Karrebækstorp pr. K. 174 - Harald, gdr. Marvede pr. H. 44 - Johs, gdr, sognef. Karrebæks­ torp pr. K. 78 - Mar., gdr, Bpjellerup pr. S 55 - Oluf, gdr, Karrebækst. pr. K. 188 - P. H, gdr. Hylleg, Bpjeller. pr. B 25 - H. E, Bpjellerup Kbmds.hdl, pr. 8. 22u - Kr, opsynsmd, Rappenh **r. K. 171 - Alf, pclst. Klinteby pr. 1 %. 108u - Andr, pel, Bpjellerup pr. 8. 126 - Ame, pclst, Menstrup Mark pr. H. 167 - Carl, pclst, Menstr Mark pr. H. 184x - Ejner, pclst, Bpjellerup pr. H. 182 - Bv. Aa, pclst, Menstr. Mark pr. H. 170 - Viggo, skomager, Monstrup pr. H. 92 - Torben, tømrer. 85 - Knud, vognmand, Bpjellerup pr. 8. 143 - Th, vognmd, Bpjellerup pr. 4. lOHx Olsen Sv. Aa. Vedel. boelsm, Tornæ mark Mark pr. 8. 8 - Poul, forp, Menstrup pr. Vt. 80 - Mnrg., fru, frisørmester, 'Tenstrup 53 - Frede, gdr, Ledhavegaard pr. H. 118 - Peder, gdr. Klinteby pr. H. 13v - Oluf, gdr, Klinteby pr. H. 30v - Erik, graver, Marvede pr. H. 52 - J, gdr, sognef., Menstrup pr. H. 39 Oppermann E, gdr, Carlsdal, pr. B. 69 Poulsen N, gdr, Kvæmholm. Klinte, by pr. H. 86 - Bv. R, slagterm, Bpjellerup pr. 8. 42 GUNNAR FEDER8EN Auto- og traktorværksted. 79 Pedersen Peter, chauffør, Menstrup pr. H- 16 - Alfr, gdr, Menstrup Engh. pr. H. 172 - N. E og P, gdr, Brorup pr. 8 62u - Chr, gdr, Menstrup Engh pr. H. 2 - Rasm gdr, bf r, Bordgd. pr, H. 74 Petersen L, bankbest, pr. H. 87 - »rlk. boelsm, Menstr Engh. pr. H 198 - Lund Johs„ forp. Klinteby. I12y - Marie, fru, Villa ..Stenhøj". 61 - Christine, gdr, fru, SpJeUer. pr. H 81 - Ernst, gdr, Menstrup Mark pr. H. 111 - Fr, gdr, Menøtnip pr H 87 - Jens Lund. gdr, Bpjellerup pr. H. 17 - Kr, fhv gdr, Bpjellerup pr. H. 32 - Lane, fhv. gdr, Bpjellerup pf. 8. 128 - Marie, fru, Bpjellerup pr. B.

92

3 83

MENSTRUP KRO A. KongsgArd og J. Christoffersen

6 106

• og Omegns Brugsforening pt. H.

Made with FlippingBook - Online magazine maker