Telefonnøgle Næstved 1965

it

Nyland (760) - Næ«t<-I«, (740) 82 Nielsen Kirsten fru Basnæs. 8By - Carl H., fdr., flkallegaard. 70 - Karl, pdrn Bakkegård, Slpperup. M - Tage Kryger, gdr, Stenetrup. 63 - Axel, gartneriet, Gavne. w »x - Joh«., hueejer, Abbednæs 132 - Ktnar. Kiosken, Svendstrup , 166 - Bent, mek., Rønnebækshusene. 106x Nielsen Borge, slagter, ■vMWrupT- lc6 - H., slagteriarb., Svendatrup. 31 - Frants, sognepræst, Vejla 9b - Kurt, telefonmont., Abbednæs 163 - Herm., triearb., Rotteatrup. 102 “ “ ■ 57x Olsen Jena Peter, forp., Basnæs 61 - Olaf, forp., Postard. n 7.1y - Eva L&ngbcrg, fru. Gavn#. §6 - Holger, gdr., Stenstrup. MI * !*Pnn • mek • Oartnerv. 3, Abbedn 128 - Kurt. pottemagerm., Abbednæa >21 ~ K« underdirektør, Abbednæshoved. 87 Olson Inga, dommerfuldm., Skytte- huset, Vejlø Skov pr. Næ. 88 Oppendleck H., snedkerm., Retteatr 140 Oxenbøll Fr., arbmd., Rettestrup. 82y Pedersen Bernh., flakeh., Basnæs 117 - B., fru. Basnæs Nygård. 67 * Chr., pclst, Stenstrup. 181 - Knud. salgsleder (D L AU.), „Vænget", Stenstrup 65 Pedersen Aksel, sadelmager, Bvrndstrup ——— ■ ■■ 22 Pe

m

261 92 Damgaard Hsiuæn, opsynamd , Brandelpvholme pr. B.

Nasatelaø (740)

167 Sygeplejersken, distrikt: Vejlø Vester Egesborg sogne, Flads « Kommune. Træffet.: 7*6 og tø u 117 Thomsen B, slgoiy«, Borup pr t , 13 Vejla Brugaf, Udd. Sv. Aa. Jargen 1 20 Vejlø Tøffelfabrik, V. Bahne Har 9 Wlncentien A, gdr., Rettestrup p* l , 26 - Poul, gdr., Boegaard, Borup 77 * Erik, tamrerm., Rettaatrup. lændsntimer ( 08 ) 746 . pr. Br. betyder pr. Brandelav. pr. N. - Næstved. Aben hverdage 7*20. Helligdage 6-1«, Cøntralhæt.: Fru Henny Jargensen pr P* K.T.A.S. delegeret: Dyrlæge T. Oruth Hansen. Brandelev. 141 Alderdomshjemmet, NæateUæ pr N ANDELS VASK RFNSNING w 55 PRÆSTIM14 17.7 Andersen H., førstelæ., Næstelsø pr.N 88 - H. H„ gdr., Bonderup pr, n . 69 - Rlch, gdr, Aagnard pr Br, 8v - Kr., harmonikam., Fladsaa pr. N 162 - Eln , pelst., Bonderup pr. N. Anderæn Holg„ HJrmmpalngtii. Kyse Røgeri, 11#. Bregne))jerg 131 . \ndomrn Konnøhæl« Slngt«»rforiTfnlng N. Næstved 724388 128 Ankersen Kr, forp., NæstoIsø Præ stegaard pr. N 1« Augustrsen H., købm., Næstelsø prN 26 Bak-Hansen P., sognepræst, Næ- stelsa pr. N, 137 Baunøgaard A., gdr.. Næstelsa pr F 120 - Jens, gdr., Brandelev pr. R 28 Be< h Knud. forp , Skovbo pr N. *® - Ingrid, lægeaut. beskæftlg.terapoui Skovbo. 18 Brnndeiev Bernt, bankbogh.. pr. B 17 Brandelev postekspedition 1 11 Bftintløløv l)nmefrln«»r«4filon Mufti >lorKøtiNtn 22 - rorsamlingshus pr Br. 66 - Savværk og Pakknasetabrik ... iKaJ pr. Br. ‘JJ ^ Tr»pmh«”8|fwabrm (H. J rjord) øø Broganrd G., dekoratør, Enghaven pr. W. 41 Oarlsen M, forp., Vlndamtnde pr N 02 - Kr., fru, Alderdomshj., Næstelsø i. ~A *T • Næstelsø pr. N. JO c hrlstcnsen Fr., gdr., Næstelsø pr. N ° • m»l«nn pr Br. JJJ " J. Pp1*t., Nr. Tvede ^’*u*en R • fdr., Brandelevh. pr. Br l Sa?uAirpr" ^nderup pr N. 0 i>nlby Frede, gdr., Brandelev pr. Br

flarloe TIP. NSITVKD f!••*• 29 Hauerberg A., gdr„ Stenholnisgaard, Brandelev pr. Br. 117 Hemmlngsen E., forp., Næstelsø prJI. 12v - Maren K., fru, Næstelsø pr. N. 27 y HENNlNO’a KORKSKOLE (i rund lf nndervlsnlnf Itlnultr prl« 140x Hjort Knud, best., Brandelev pr. Br. 24v Jensen Anna, fra, Brandelev pr. Br. 83 - Rasm, fra, Baunegaard pr. Br. 87 - Anton, gdr., Ørebæksgt-d. pr. Br. 27x - Harry, gdr , LUle Tvede pr. Br. 79 - Eigil, gdr., Bonderup pr. N. 77 - Jens Chr., gdr. pr. N. GØ - Ole Krogh, gdr., Brandelev pr. Br. 151 Egon Jonaen, oøtehandler, Nr. Tvede pr. Br. 148 - Ernst, masklnarb., Nr. Tvøds pr. B. 131 - Otto, formand, Brandelev. 82u - Kirstine, frk.. pcl., Næstelso pr. N. 187 - Kn. Hedebo, pclst, Præstø La.vsj. 89 - Peter, pclst H Brandelev pr. Br. 12x - Poul, pclst., Næstelsø pr. N. 08 - Kaj, savværksejer, Brandelev. 82y Johannessen W., pcl., Næstelsø pr. ff. 186 Johansen N. B, entreprenør, Næstel­ so. Fmd. for Fladsaa sygekassø. 57 Johnsen Emil, gdr., Brandelev pr. Br. 142 Jørgensen Fr., centralbst. 130 - E., forp, Bonderap pr. N. 63u - Johs . gdr., Bonderap pr. N. 20 - 8v. O., gdr., Brandelev. 172 - 8v„ gdr.. Bonderap. 180u - Mar.. pclst.. Bonderap pr. N. 17« Kjær Hartvig, boelsmand, Næstelsø. 23 KongøliiiJ AndølømeJøH, (Elner Sørensen) Bonderup pr. N. 111 Larsen Oudrun, fra. Brandelev. 161 - Henry, gdr., LI. Tvede pr. Br. 19 - O. Wagner, fabrik., Næstelsø pr. N. 120 - Erik, gdr., Bkovgaard, Brandelov. 147 - Hans. fhv graver. Nsætelsø pr. H 97 - Th„ husejer, Næstelsø pr. N. 20 - K., pclst.. fru, Næstelsø pr. N. 128 - Konrad, pclst. Brandelev pr. Br. USv - Lars Alb., pclst. Bonderup pr. N. 24x - Rud., pclst., Brandelev pr Br. 39 Ludvlgsen C. Grønlund, gdr, Moøe- vang. Pi andelev pr. Br. 163 - B * V., gdr.. Bran»*.elsøgrd. 40 Morternen F K.,maaklnm.,Brandelev 55 - G., vloiinbygg., Bogesø Bulte. 104 Morkeberg E., print., Næstelsø pr. Br. 178 Nielsen E. Grømlal. Næstelsø. 190 - H., chauffør. Næstelsø. 44 - Børge, forpagt., Brandelev pr. Br, 103 - Gudrun, fru, Næstelso. 71 - C. M., gdr., LI. Tvede pr. Br. 189 - Enevold. gdr, Bonderap pr N. 01 - Niels, Srttcrgrd Egemose pr B. 91 - Vllfred gdr.. »Skovly«, Brandel^J. 115 - H P., mekaniker, Bonderup pr. N. 101 - Hans. rentier, Brandelev pr. Bf. 86 - Erik. tømrerm., Næstelsø pr.Jf, nn _ llnnrv vnfiTtLlTI.« NiBStO, 40 pf* Ifé

D1atr1ktsjordemo

O-R

T-V

NR. FORT.

Telefonnøglen* annoncer virker kW* Areti

Made with FlippingBook - Online magazine maker