Telefonnøgle Næstved 1965

Olstrup (748) - Rblov (739) 137 Olsen Kristine, frk H. O. 127 - Johs., pelst., H.*01strup. 09 - Kn., pelst., Kalby. 51 Osvald* Kobmandshandel V. Itøanedevejen. 61u Ottoscn Tove, fru, pelst., Kalby. 73 Pedersen Jørg., gdr, Olstrup. 61x - Mar., gdr., Kalby. 20u - Vald., gdr., Almgaard. 37 - Svend, fhv. købmand, Kalby. 25 - K. W., lokomot.f., Kalbyhus pr. N. 51 - Osvald, mnlkehandler. 102 Petersen Kurt, forp, Kalby. 120 - Frede, gartner, Holmj-Oløtrup. 29x - Otto, huamd., Kalby. 28 Rasmussen Fr„ gdr., Kalby. 23u - H, gdr, Højagergaard. H.-Oløtr 23x - Kn., gdr., Vestergaard. 3« - Niels, gdr., Teglvwrksgaard 17 - Th, gdr., „BnmoaegArd". 81y - Sv, gdr, 8oflesminde, Olstrup. 30 - Robert, glasmager H. Olstrup. 68 - A, husejer, Olstrup. 85 - Hans, pelst, Bomosevej. 126 - H, pelst, Højvanf, Kalby. 75 Shell Service-station, vask, uma- ring, Antoadlejnlng o. forer. 1 Sl

Risle> (739) Rude (758)

10 Andfrsen Ejner, købmand, -rciasE—"—~ Arho)d*g. ITlykkeaf., inapek o- ratot: Lov nr. 8, Inap. P. Nle! 71 Christensen K gdr, Miabtrtia, “* 114 - P. V. Rislev plant esalg. 25 Ohriatoffersen L. KJ«r, gdr, V«w r. gaard 110 Davidsen Ejn, gdr. Nåby pr. H 15 Dynesen A, fhv. gdr, Norrehua, I U. FALKBOLL murermester Spec.: nimeopemtrilng - gulv.. ve»g- ok mosat karbejds Fane Oldepot, "TOBBøgniim, 106 Fischer O, skolepedel, Rlalev. 53 Frlls-Andersen Johø, gdr, Sten«. r- gård. Rislev. OlnniHø Ugeblad, tlf. Glumsø 85 Kvalitetst ryksager. 103 Oudtmann Andr, vierkf. Gangeø Bro 17 Gundesen J, forp. Abakken 2. 70 Hansen EJg, arbmd, »Gangeø Bro«, 74 - Ch, arbmd,. „Gangea Bro", 18y - Ev, chauffør, Gangeø Bro. 89 - Holger, chauffør, Naaby pr. H. ø - Henry, gdr, Kngbog., Oerdrup. 80 - H. H , gdr, Rugbjerggaard. 10 - Peter, gdr, Bøndørgaard. 8 - Karl A, hanrlelsmd, Naaby pr. H. 86 - Vllh, handelamd. 17 - Villy, hønscrlejer, Rlalev. 90 - Oliver, ostegronø , Oangea Bro 36 - Alfr, gdr, Bygaard. 16 - Arne, gdr, lAngevrå. 30 Hemrntafwa 8ig.-», gdr. Naaby. 14 Henriksen B, o banefmd. Rislev. 32 Hvtdberg Eva, Gangea Bro, Rlalev. 40 Jacobsen H. Berg, pelsdyravl, Gan ges Bro. «8x Jakobsen Jakob, pclst, Rlalev. 70 Jensen Sv. Aa, ase„ Ganges Bro 18 - Palmer, chauffar, Oerdrup. 73 Jrn«w»n G., ejendomshandler. tKKWuToangp# Ilro. 81 - Carl, gdr, „Annexg." Rlalev. 108 - Carl, gdr, Øatergaard. 81 - Brtlr, gdr . Havrebjerggaard 20y - Chr, malerm, Rtcnskoven. 52 - Vald, alagterm, Rlalev. 87 Jørgensen C. Aa, fom , Naaby pr h i3u - Mar , fhv. gdr. Gangeø Bro. •• * ?a, fhv gdr. Ganges Bro. 80 - N, murer, Nåby, 84 - Brandt. repr, v. Gang«-« Bro 57 Kjmr Regn., repr, Rlalev. Kommunekontoret Fensmark Rlalev kommuner-" tlf. Fensmark 13. 06 Kllhler Kn, sklbakapt. Ganges Br *6 Larsen H. B, frp. øognef, Køberup* 24 - Anna, fru, Rialøv. Il “ »Rvalely«, Oerdrup ■8 - H. J, gdr, Skovgaard.

(K. Ottesen) G hbroh Hro. 114 Rlsicv Plant esalg A Anlægsgartneri, P. V. Christensen. 3 RUlov Værkt imhi*. Qft Mmklnf. 3 - - Baurbrey R, maskinfa. Rislev, 20u Buhr, Egehøj pr. H. 21 Sørenøen A, fru. »KU-'hol«, Rlsl*7. 78 - Otto, gdr, „Nørregård1, Rtslev. 117 Thomsen N Moller, repr., Rislev 85 Ulrich A. U , pels«lyrnvl, Rislev 72 Valmosegård (bestyreren), pr. H. <1B vand Og THOKUAL Oh Arne Thomeen, tlf Fen.m. (746* 12 - Aage. gdr , Klldev, Oerdrup 89 - Gunnar, gdr, »Stengaarden«. 83x - Henry, fdr, KongskUdegd., Risløv, 6 - Oay. konsul, dir. (sommerbol.), Oanges Bro. 83u - Knud, pclst.. Rislev 22 - Alfr, telefonarb. 83 Ravn Bent. best, Egelund Ulølev 76 - Trygve, tømrnerhdl, Rislev 111 Ring Chr, Isolatør. Cannes Bro. 88 Rlalev mawkln-oc nntovierkllBfli 29u - Aage, parel, Rtonskoven. 56 Petersen Else, fru. kbm. Ganges Bro 50 * Chr. 6 Bøn, murerm. Ganges Bro. 7 Pllegaard Jensen Viktor, ingeniør, Ganges Bro. 4 Rasmussen Marie, fru, Højbo, Rlalev, 02 - Alb, gdr, Dyssegaard. pr. MartnfHMgli. Niels Jørgensen. 105 Nielsen N. E, foderm. Nåby pr. H 77 - Dorthea, fru. Kongsklldehus. 55 - Brik. gdr, Naaby pr. II. 110 • Gern, masklnfø. Gam es Bro. 58 - Mogens, murerm. Stenskoven 107 - N. K, pclst., Langevrå, Rislev. 2 - H. P, smød, v. Oanges Bro. 119 - H. P, tekn. tegn, musiker. Rislev. 101 - Bteen, vwrkfører. Ganges Bro. 48 Nastved Flskemelfabrik AJB 1 Olsen Marie Flint, Rislev. 78 - Chr, »Bakkety«, Oerdrup. 19 - H. H, major, „Aahusef, Rislev. 27 Onagaard B, propr, Bakkegd. pr. H 88 Ottesen Kn, maskin* og autovarkøt. Gangeø Bro. 48 Pødørsen Chr, fhv. gdr, »Aøbo«. OH IVdersen Aks. l gartner, planter, frugt og grønts, Rlalev. 29v Larsen Niels Otto, pclst., RHør, 118 - Vlc, parclst, Aabokken 7 118 - J. Winther, salgsc hef, t jakken 11, Makrv, 88 Lauridsen Johs , ostutidl,, Gangeø Lro 67 Llndegaard P, kaptajn. Rlalev 2« Mikkelsen H. Bang. gdr, Hiijgrd., Oerdrup pr. N» 102 - Ib Lykke, værkfø, Ganges Uro 29x Møller E, mekaniker. Stenskeven, Rlalev. 34 - E., pclst, Naaby pr. H 80 Nåby KohmatidHhandel

II iii I p

TjenergArden, Venslev mark. 285 Andreasen Andr, gdr. Venslev. 68y - Mart, gdr. Venslev Engh. 44 - Sofus, Installatør. 214 - Thyge, Installatør. 116y - Peter, pclst, Blsserup. 69 Andersen Chr., vognmand, Arhejdag. Ulykkrsf., Inspekto­ ratet: Lov nr. 8, Inap. P. ItletBM 179 fT^grOTTTTP?^------------ 248 Barsø H. H, spareks.fuldm . Rude. 140 Beeh E.. fru. Bakkehuset. Holstelnb. 213 Beck And, fabrikant, Blsserup Str. Bisserup-Hilerne ANDERSEN * LÅRBEN 280 fflawprup Slagteri. Mælkendisalg (udenfor forr.tld: Sandved 20). 225 Blsserup Damefrisørsalon. 181 sjl j Cnndtnttmer (08 ) 788. pr. D. betyder pr. Daimosø. pr. 8a. - pr. Sandvad pr, 8ø. - pr. 8ønder*BJ*rgø. De øvrigt postadr. er pr. Rudø. Ajen: Hverdage 7-20. Helligdage 8-16. [ ntra^bestyrer: Fru Anna Jensen Rudø. K‘ A8 deleg.: apareksdlr. Kargo*Potersen. Rudø. 74v Andersen Anker, bmd. Venslev Mk. 249 Kaj, fabr, gi. skole, Skafter, pr. 8a 9tx - Edv, fisker, Blsserup. 251 - Haris, forp, Chrlstlansholm. 36 - Eli, fru, Saxcgaard. Vensløv. 21 - Mario Johanne, fru, Blsserup, 69 - Aage, gdr, TJenerg., Venslev M. 262 - Hans, gdr., Nygrd, Skafterup mk. 292 - Hans. tømrer, Vinsi. Engh. 131 - 8. gdr, Sandgaard, Bøgelunds 111 Buhi Hans, hønøeriejer, Rudø. 240 - Olga. fru, Blsserup. 67v Burmann Th., fisker. Blsserup. 205 Christensen Oda. fru. Blsserup. 08x - Har, boelsmd, Venslev. 180 - Karl Bach, fjerkrwavler, Rude. 121 - Karsten, gdr., Egebjerggd, Venslev 23 - F. J., heste* og kreaturhdl., Ruds. 295 - Ejn, konsulent, Tornehus pr. »a. 141 - C O, pclst, Fulrendal Mark pr. Ba. 198 - Erl, restaurator. Blsserup. 28 - Bernh., aognef, Blsserup 215 - Kn, skibsreder, Kulgravgård. 177 - Alfred, tromlefører, Blsøemp. 12Px - Ros’ g uard. tømrer. Venslov. 153 - Kristen, Venslev. 230 Christiansen, Arvid, mejerihest. Tor­ nemark Andelsmejeri. 100 - Oskar, sm» dem, Venslev, 39y - Henning. Venslev. 269 Christoffersen P, arb.leder, Tomø- mark pr. «a. øSv Clausen Otto, gdr, Nyrup pf »a. 60 Damgaard-Olsen A, gdr., Venalev. 51y Danleløen Bteen. bogh, Blascrup SkRfterup pr. Sa. (Kn. Laustsen).

64 Falkboll, murerm. 03x Jakobsen J, pclst. 2øy Jensen Chf, nmlerm. *6 IArsen tf. B, forp., sognef. 35 - H. J, gdr. 29v - N. O pelst 2l*x Møller B, mekaniker 58 Nielsen M, murerm. 20u Pedersen Aa, prlst. 63u Rasmussen Kn, peist.

164 253 tao 2*6 235 241 221 258 216 203

ANDELS I VASK RENSNING nr 55 PRÆSTØ 434 ung ! 41 — mmå

51 Andersen Thorv, gdr, nialev. 81 - Alfred, hdlmd. Gangeø Bro.

Made with FlippingBook - Online magazine maker