Telefonnøgle Næstved 1965

Tappernøje (765) 57u Jacobsen Hans, pelst., Snesere Overd. 244 Jensen Erik G, brolæggermester.

279 240 Nielsen Nlc., taksator, Nr. Smldstrup 23« - H, tømrermester pr. S. I8v - Carl, tømrer, Brøderup. 200 Normind H, SnesereVlktualleh »ndel 2y Nohr H. P, gdr, Aaside pr. 8. 218 Olsen K, fru, Sjolte by pr. T. 290 - Alf., masklnarh, Tappernoje 10* - Karl, pelst, Bnkkeakov Stråle 110 - Jens, smedem pr. 8. 20« — Niels P, øpeclalarb, Brøde.rup. 276 VRÅ 7 1 Service Vank - Smerln«? - Dampraninirur * Dwk og akktimuiatomr i H. ANDERMEN | 315 Pape Max, Jagt kons. Bygård. 90v Pedersen Rasm, enkefru. Tappern. 282 » Helge, forp, Snesere prmstogrd. 53 - Martha, frk, Snesere Overdr. 207 - H. H, gdr, Teglvwrksgd, 8nesete Øflx - Viktor gdr, St. Røttlnge. 164 - Kaj, pelst. Spangsbo, Snesere Sp. 21« - Niels, pelst, Snesere Overdr. pr. T 197 - Mogens, sadelmager 10 Peltersen H. P, gdr, LI Røttlnge. 175 Petersen Anton A/8. 246 - Julian, (hauff.. Broderup. 160 - Kjeld, chauff, LI. Rottings. 16x - Ida fru, Nr. Smldstrup, 60 - Rosa Tange, fru. 66y - EJn, gdr. Nr. Smldstrup. 106 - Hans, fhv. gdr, Sjolte Strand. 4v - Severin E, gdr, 8onderg. pr. B L. 210 - Axel. gravem. Nr. Smldstrup. lSOx - Karl, pciat, Bncsore Torp pr. 8. 144x - Bv. Aa, pelst, Biekkesk. Stræde 8« - Alfr, radlotekn, Tappernøje. 01 - Cbariea sadelm , Tappernøje. 113 - Chr, vognmd , Tappernøje. 224 - F t , SnesereveJ. Tappemøje 8 Poøtekøp« iitionen i Snesere. 24 - - I Tappemøje. 220 Poulsen Hans Erik købmand 148u - Axel. pelst, Sjolte. 114 - Laur, slagtemi. Brødenip 143 Priøøtø amts vejviøsens masklnafd. 7fly Rasmussen L, ps. forstelæ , Tapporn. 04x - Jens, gdr, Brøderup. *80 - Paul, i ir. Brødenip. 65 - Bent, incaaso-lnspektør. Spangen. lMv - Bent. murer, Sjolte Str. 282 - Holger, murer Sjolte Strand. 92 - Ib, murersv, Brøderup. 11 - Carl, pelst. Sølyst Snesere. 104 - Verner, pciat. Bregnerød, Snoøerc 287 - Sv, Rekord-Vask 17 - Axel, vognmd, pr. 8. 287| KKKOItD-VASK Sv. RAjmrnMrn.

276

Tapi»crm)|<« ( 765 ) °° Sjollc Conny, dnmcfrijmrHalon. Atamlag åbent tli kl 13. 106 fjr

KOSANGAS Præstø depot Adelgade 104 Tlf. Prsestø 4«o

ELSE JENSEN damefrisørsalon Tappernøje

233 Krabbe Otto, forp., Sjolte 170 Kriatofferøen Hana Kjær, gdr Bei a. bjerggaard, Aaaide pr. S 220 Kohmandsgaarden, Hans É. Poulsen. 2H\l La™n ^r., gdr., Sobjcrggd., 8joi: 1 - Hana, gdr, St. Røttlnge 99 - Hans, gdr, Søhøjgaard pr. S. too " IiZir £’ rn malørmeeter, 238 Ldtr.cn Edith, fru, Brøderup 243 Madæn Henry, chauff., Snesere st, 1*1 - Jørgen, Snesere Pd"t. Sjolte. 19 akovv*nF®t, hjem for 11 ” ‘ A- ^ *kytte, Sjolte Strand S7 Mortonnen liana. anedkerm. 5° »dr:* W RøttmgV----- 13» Neeron^ »” “ ’ pt- 8 Nwrup Jensen Aug, pelst . »LlUe t«« ~ ''?"**■ 8n«<*®re Overdr ' qa 3on**n Lau • »rhmd, Brødn NMiwn C. A„ hagermewter. *2 “ » ,t^,M‘prGn pr A 72 I Rlf^ f7TT> ’ Brønshøjg. pr. S 7 Z - Rlch Spang, forp rn 2 si S m *52- Rott,n8G pr T 7 I SXh ef?* 8kovbyifaard. V®th* ft k • s6WM|r,o pr. S. 100 I Ak^.f<,Li.V*i<,kF,rf • Aaj,1d* Pr- 8 o?!, ^r- st°rgaarden pr. 8 n 4 i a IIT'* f?** sjolte. 2 S 8 rJS*’ *rdr^SIo«. Nr Bmldøtr »Kennel Støvring Nr. Smldstrup. 66 Nlehen Krtk. knhmnnd, 81 I* ur., kohm., IJ. Røtt *47 - Jens J., |ttr<,r Koraklldeakolen. .»i« Brøderup pr. ra 8 I Pot^v ,"‘rT1rdG- 8n«^e forsk ?«7 l[,kke,"pn v,'h.. gdr.. Nybo pr. 8 120 J. Mo.rt;n*Gn ,Elik, gdr., pr. s T. 1?Sf * Johi, • pc,lrt - Brøderup. tul " a t m,t,‘*r* »rødørup,

ØOu - Alma, dam*>skr»der, fru, Tapnøj«. 64 Jensen K., stafaaat elektr. tast Lys - kraft - varme. ?25 - Sv., fabrk., Sjolte Strandvej. 162 - Axel, torp , Myrehøj, Sneaere Torp 27 - Ane M. Skouw, fru, Brøderup. 160 - Kaja, fru. 204 - Christine, fru, Tappernøje. 61 - Lydia, fru, Tappemoje. 256 - Arne Holbek, gdr, Tappernøje. 248 - Anton, gdr, Snesere pr. T. 291 - Helmuth gdr, Højgård, Brøderup. 9iy - Dømier Johs, gdr., Brøderup. .f l “ 2“*-* *dr- Sandogerg, Brøderup 180 - H Neerup, gdr., „8mldstrupgårdr*, Nr. Smidatrup. 13« - Jens, gdr.. Sneaere Torp. pr. S 36 - Jens J„ gdr., LI. Rotting«. 48 - Johs., gdr.. Aaaide. " L p- K<*r.. Socraard pr. 8. '“Il **1: v,d<‘b*kf- Brøderup 173 - N, gdr., St. Røttlnge. 191 - Poul, gdr., Nr. Smldstrup. 29y - Valther Neerup, gdr., Nr Smldstr If L. jRN^I\V Igorlurr Raftehegn - Stensætninger - Flise- ____________Imgning J88 * Henr., kommunekaas. 16« - Vald„ malerm , Brøderup. “J2 * A*»l. murermester - Oudm. Sv., pciat, Bakked. pr. 8 . 221 - Har , pelst., 8jolte Str. Sjolte. >. 7 * JSV*1* B'rkko"kov 3tr«de. el ~ J5" M"rkp«*, repr., Sjolte. 8v - Oluf, statlonsbetj , St Høttlngø. 38 - Mary, tricotageforr, Tappernøje 62 - Chr, viktualleforr. J ! ih “ vf!Er,kt Vc,*nmd‘ pr. s. lis - Villy, vognmand, Sjolte. 26 n forP . Sjolte. 260 JUhne J., lærer, Brøderup pr. Ta 193 Jørgensen Kari, fhv. amtsvejmd!, L Røttlnge. Hø FV>rar t 'W***' Tappernøje pr. 8.

I7ø - Ferd . L, gdr., Nr. Smidatrup 13 Henning, gdr., Kværnngergrd 148v - Hans, gartner, pdst., Rjolt* 7iu - Jet-gen, polet., Aaaide Mark pr B 181 - Carlo, skotøjsarb, L. Rotting«.

KAKLSIIOJ Itl.OKSTKNS- LAIIIilK CHi TmiKKKVA’KKSTKIl v/ V. Jørgenøen * N Larsen Tlf. Evrrdrup 21«

185

HONOO VASK Vådvahk - Torvnsk - Rudevask

146x Roosen Chr , forp, SJidte. 195 Rudolfsen O, koten, Hukkoly, Nr. Smldstrup. 268 Rønnow Helge, o.mekn, Sjolte. 85 8amao Gudrun Hunnen, Manufaktur og trikotage. 28 Bchou Kaj, ømedom, Tappornøjø. 33x Schou-Jensøn Ulrik, Isafold

82 K »r*hLiAn ’ K°r"k»desk. i«? u m^9i ? V‘* "•tø*1-- Tappernøje. 1«« Knudsen Agnete, fru. SnesereveJ 27 ?! “ ( ano"prp Mark pr. Lu. ?o? *l ,ko,° Pr- T. ' lY'[V[ .Er! • erhvervschef, Tappern. 83 KorMkildrakoli n, Brøderup Kontortid 12,30 13 undt lørdag

VORT ANM>N( EIHAV' Tetf. Kor ti tedd (7091 46

I*-'*' , vopmd. 8n< - II o I kit . r,.|.r„ Ta|.|.frno,., Tø - Poul, Rnenore Moliegaard.

Made with FlippingBook - Online magazine maker