Telefonnøgle Næstved 1965

Toknværd (747)

282 SOu Rasmussen Alf., gdr., Gødatrup. 130 - H., gdr., VesteTholm, Dysted. 44x - Johs., gdr, Ornebjerggaard, Kalbv 19 - Karl, gdr., Sønip. 93 - Johs., smedem., Toksværd Ldv 189 - Hage, uddeler (privat). 236 - Villy, Ravnsbjerg pr. H. O. 215 Ravnsbjerg Maskinstation Markarbejder og godningsapredning. 85 RECORD VASKERIET TAGE PEDERSEN 214 Ilixen Birte og Einar, Dysted pr. lir 24 II li lloribjerg Schlølør Alb., gdr, Toksværd. Simonsen P, pelst, Boserup Sogner&dsformanden: Overlærer H P. Andreasen, Toksv. skolo. Svane-Apotekets hAndkøbsudsalg (Axel Nielsen). Sørensen Anders, gdr.. Kalby. - C, prist, Toksværd Mark „Tutor (Poul Ifcrg Olsen) Toksværd Thouber N, J, tandlæge, Toksværd Toft Mnr Chr, gdr, Ravnøbjerg Toftager H. E, skovf, NygArdsvæ TOKSVÆRD« aitto - ophug PREBEN HOLM OLSEN **** reservedels, motorer. L£rr’ •Jartsft, dynamoer, rummi. topstykker, etoddæmpere m. m \l kåber person-, laet. og varevogne til ophugning til hejeate priser. VI kommer overalt! Unnndværker. handels- og land- bnigsbanken, dgl. 10-12, fred. tUl. 16-18, Toksværd A Omegns Kiwlernlof- loreninu.t orr.fnrer Erik ttaasrn HH * Kmailatlonsforretnlng v/ Oscar Petersen. *»v - Mælkeforr, N. Hansen, Nr. Tvede 4 - Maskinværksted. 4<» - Samlingshus Akts. - Pkole (skoleinspektoren). 104 - - Lærerværelset, "T * plejerske Karen Christensen (træf fes bedst 7-8 og 13-14). 1W - Spare, og lAnekasse. v. o.lærcr Henr. P. Andreasen. Kontortid frod. 1/4-30/9: 17-19, P 10-31 3 16-18 Sygekiis.se-Eormd, købmand Johs. Hansen, Boserup, tlf, Toksværd 90. ****•• * l*ndp. Knud Jensen, træf­ fetid fred. 15,30 18, tlf. Toksv. 97 80 TOKSVÆRD BANK H>8 Brugsforening. DAMEFRISØR Toksværd. - Telefon 24. 13 132u 155 57 237 229 140 240 89v 91 168 8 105 219 Toksværti Alderdomshjem. Toksværd Andelsmejeri, bestyrer Doul l'edersÆ”7 - Arbejdsonvlsn. (D A. F.)

283 70 Toksværd Viktualier og Køh- mandshanaei, A. Mortensen. 66 Truelsen Kn, geir, hir. Tv.de. 118 Ulram Frits, gdr, Egclygaard 115 Wcstergaard Dagny, fru, Toksværd. 117 Vtlhelmsen Em, Toksværd. • j 9 v - Sv. Aa, pelst. Ravnstrup. 192 Winther K, gdr, Toksværd, stats- anerkendt svineavlscenter. 255 WolffbranJt Ib, bllletlh, Ravnstni|\ 259 - Iver, mokn, pladesm, Ravnstrui OB vand og THOBDAL OL AfSSTkSHBWliTir. Fcnsm. (^46) 106 Tybjerg Londsnumer (08 ) 942. Ovrtge postadresser er pr. Heriufmagle. \ben: Hverdage 7-20, helligdage 3-16. Contralbest.j Fru Emmy Jacobsen, Tybjerg KT.A.R. delegeret: gdr, sognef. P. Chri­ stensen, Hjælmsolllle. Pr. Ha. betyder pr. Haslev. Pr. S. - pr. Sneslev. ANDELS VASK RFNSWNG nr 55 PRASTO 434 Andersen J, chauf, Aversl pr. Ha. - Niels, forp, Tybjerglllle. - Helga, fru, Tybjerglllle. - Olivia, fru, Vejlemosegd, Tybjerg. Andresen M. P. elmont., L. Aversl. Arbejdsm. Fagforening, Leo Peter­ sen (Kontort. 10-11), Tybjerglllle. ArltcjiNg. IlykkcHf., Inupckto- ratfti Lov nr. 3 , inap. P. Ntrlucn Arentsen V'ald., pelst, Tybjerg. Askjær Jens, gdr, Orup Assendrup Hovedgaard pr. Ha. • - Bestyrerbolig pr Ha. Berg Gottlieb L, tomrer, Aversl pr. Ha Bjerregaard J, gdr, Orupgaard. Brandt A, fhv. kobmd, Tybjerglllle BRUOSIH Verner Rasmussen. 62 Christensen Vald., gdr, Orup. 43 - Vald, gdr, HJelmsøUUt. 145 - Krtst, husejøke, Hjcimeøl Bakker 166 - Mar, fhv. møller, HJelmsoltlle 83 - Aksel, pelst, Orup. S3v - Niels, pelst, Orup. 87 - Poul, pelst. 171 - Bent, pelst, KHntsmrk, pr. He. 109 Chriatf.naan K. H.. wdeima^r, moMpolatrcr, TybJcfKmip- 22- Peder, sognefoged, HjelmSSlHlc 174 Christiansen H, pel*t, Tybjerg. 58 - P„ tømrerm, Aversl pr. Ha. 68x Oiristoffersen P. Erh, p

ToUsvitra <7il) - T' hjerj m 2 )

252 Nielsen Carlo Ra\m, gdr, Sorup. 72 - Kjeld Ravn, gdr., Nr. Tvede. 22y - Lars P„ gdr., Boserup. 184 - Oluf, gdr* Nr. Tvede. 73 - Poter, fhv. gdr., Toknværd. 300 _ Poul, gdr, Toksværd pr. H O. 151 - Tove Stenholt, fru, Setup. 96 - Siogfr, hdlsmd. 75 - N. C, murerm., Toksværd Landev 76 - Hana, pclat. 204 - Hana Laur., pclst, Oedstrup. 178 - Knud, pelat., Sørup. 245 - Niels A. pelat., Nr. Tvede pr. Br 162u - P., pelst., Toksværd. 177 «* Sv. Aa., pelat., Ravnstrup. 11 - Axel, rejseinspektør (Østifternes Storm og Hagl), Toksværd.

'lf ITouItv 717

clVr Rjhg.,t«d UAM***

f*.

132

ftrlt&rdt I? nu^rik* eo clfikttolnst *» listet

Tybje,; im« rr. H r;n

L”» ■ Kraft ♦ Vierne 175 Frsfterikren E. J , urertn, Tybjerg Ulle pr, H« 176 - E , fr i, 3'yhje; riil'o ,ir. TTc Glmnso DgPhhul, tit. fil.miHø H5 Kvalitet, stryksager 1*8 Gustavsen Hans Chr, hu:«*j-*r, Hjtfliwo.Ule pr Hr 62x Hansen Ma-tlia, frk, brødudsalg. Tybjerglllle - Håndkøbsudsalg fra Glumsø Apotek. 127 - Holger, forp, Langagergd, Avenri 182 - Lily. fru. Tybjerg!ille. 104 - H. P, gdr, LI. Aversl pr. 8. 41 - Har, gdr, Dnlgaard. HJelmsøUlle 33 - Karen, gdr, fru, Hækkerup. 55 - Hans, hmd, Hjelrnselille. 124u - Kr, hønseriejer, HJelmsøUlle. 57 - And, pclst. Avers! pr. Hs. 33x - Chr, pclst, Klldebo. 34x - H. P, rentier. Averst pr. Ha. 119 - Vagn, gdr, sognef, Ellegrcl. pr. Ha 38 - 8abroe, smedem, Avrrst pr. Ha 68u - Laur, temrerm, Spragelselllle. 46 Hardrup 8v, gdr.t Hækkerup pr. He. ftarlve 23 Hemmingscn J. H, kebmd. Aversl pr. Ha. 12 Henriksen V, lærer, Tybjerg. 3 - E , tømrerm, Tybjerglllle. 1 ft t Iu liiiag 1«‘ Korn A • forisdaing - Harsld IVicræm Tlf H rl'Jntftt'k* 1751) 62 Horlnftnug1r-Tyh|crg Kommui^ ilf.: II( »lufn»!u> HH. Ko!' ii t tirf s i'; n shC, j»d, fredag !»' -IS, { 16**1< Knritøfet lien- lufr •»),ii>rd- Mtn.il t jiTtti, komm - r. \ x . Jensen, tlf Ilorliifm. rurt H< ri’ jfuio ;*». -T.vl»t» l . «■ • *mé L ti. K, fc , | '■ kn? U | . • |»j>* Carl L*t»> T% *1 ijcr>;: f ..»dag 16 ' Hi niftUi i u.1* : ntsr Jt* • i 1 § * '-r' • dat 18, ML 22 H fe' ivim »Ville Kobn »n»’j- Idnc? IiÆrCjiri^r^ n. 1 HvtrUvn-g Jakob Nørg *«•*•; søg »*• præst Avet si i'** 40u laraeleen ilørr«*, gdi Hu mse. 3 Iversen Kr, gdr . Ha'K^r :P 16u - Chr, pclst, Tybjerg’ U« Wøi.e. 65 x Jacobcm Erik. HækVetttp. Rrtlr, inaskl: fafnk. HpeåTøli*.

Strenge A., akolelnap. Kaj, smed, Toksværd.

67

Nr.TveiJe

Svinefoder korn og foderstoffer Tlf. Toksværd 67

’i

65 Ohmsen K„ salgskons., Sorup pr H O 2IH Olsen P, arbmd, Nr. Tvede. ”!» - Proben Holm, autooph* Toksværd

.'t2v - Johanne, fru, Dysted 213 - Helga gdr , Dyrted.

Henrik, gdr , Toksværd Landevej, Lou., gdr, Dysted Østerg&rd.

],L1' (’’lr ■ Klokk. rgaarde. 12fiy - Chr pelst., Nr. Tvede pr. Br. *1'

,3e‘t: Tatol-udsalg, Toksværd. 0la€P Alfred, tomrarmrafar, i vHK ’C

2i or Ohtrup Muldtttitloi Krlk Hansen. 1M K . fru Toknmnt. ,2; - L"‘Jn"i »avnrttjcr*. 10 ■ fru' v Efadt Overdrev. is« £21 JT'L •’W " «• *dr’ lTx - '^1 * P" ' V R*.de pr He Oluf, malermester •uv “ ?Sfrf?‘ m^'nst , RavnshJerg. “ £2** Pelst., Ravnstrup. ™ ,2?“ “ ,®ofus prist., Ravnstrup 2M PruZnTVT °J m»K'er. tv. ,1L. " "'"')'-r, Tokrvierrt jj, T,?flannp fru- Revnsbjerg 172 I Ir^^. Cjjb’rgiuird, Kalby. R»vn*bjerg JJy - BvaW, gdr„ Hørup ^ * Vald., hdlsmd, Boserup. 101 Petornøn Owcar, aut. installatør. TokavicrC --------------- “ Jota, murer, Toksværd Ji I 5?iTrLMondn,p' mo,,er Nr Tvede. « - Niels, ringer, traver J* Roulsen ,vpr* irn. , Dysted - Holger, tømrermester. 176 Rasmussen Marte, fru, Toksværd. *.',!r Tnk" I«'. H O. *2 JX

i,

NR. FORT.

Made with FlippingBook - Online magazine maker