Telefonnøgle Næstved 1965

>'v il ‘i.»i-. #*

Tvbj. rK (642) - Tyvel*e (RIT)

Med vor slamsugnings-tankvogn udfører vi rømning af: Trixfankø, »eptiefan- kø, sivebrønde, vøjbrøndø, røndøsføns- brøndø, sandfang, bønzinudskillørø, fødf- udskilløra, ajløbøholdørø. Vi udsugør fil- stoppødø ledninger udøn af gravø op. Hurfigt - affektivt - mere hygiejnisk.

7 Thorsen Holger, gdr. Averst pr H a i »i Tybjerg Kommunes Alderdom pr. He. sr> Samlingshus »Th P t' iM-r, 24 TybjergllMe Andelsmejeri, fiø - Brugsforening pr. He 89 - Sko \ 17A| TybjergllMe Frugtplantage, E r.vn 170j dc»*ikscn pr. He Ty iJerglUle Frysehus (se Danr i Herlufmagle (751) t!f 20 3flv Valkvist Kjeld, gdr., Tybjerg 190 Wtlson John., gdr, A\ * r. pr I* 93 løstificmat Husmandskrcditforen Fung. repr : Ttuurchn Muffens <»Isen. Tybjt igir;- Aben: Hverdage 7 20, helligdage 8 16 Contralbestyrer: Fru Thora Damgaard- Petersrn, Tyvelse pr. V. KTAS deleg.: vognm Knud Karsen, Tyvelse Albeek V., forretn fø Tyvelse pr V Andersen N., partikulier, Engels- tofte pr. G - EJgild, slagterlarb pr. V - B, smedem., Tyvdse pr V - Tage, tomrcrm., pr. V. ArtHyjiNK. riykke^f., Inapøktn« i it< 1; I giv nr. tt. in*p. I*. XMøøii 88 Borrhersen H, I., lirgo, Tyvelse pr. V. 120 3u 37x 1 !» 15 BRUGSEN (1 dj Clausen) 50 lliekgaimlen, gdr c r'hi l't* t. i't, Vhingst rup Christensen Bent. gdr.. pr. V - P., gdr.. Vesterhus. pr. V. - Otto, gdr., Toftehoj pr, V - Joh*., pelst., Tyvelse pr. V. Christiansen Chr„ gdr . Tyv else pr V 1.udvig. gdr,. pt V A . Mi1 atletik Christoffersen O., gdr. Senderg, pr V - Otto, gdr.. PlingMt.. ryvtlae pr V Credo Kunst. Vrangstrup Engelslofte Brødfabrik pr. G. F ax « Oldepot. Uf. Rlnptcd 100 i Frutit ren V fin . v tuu. pr. V. Frttiner Hans. gdr. Vrangstrup. CiluniHii tlyehlml »tlf. OI hhhq ^•> Kvølttefstryk »ger Hansen Kr., forp.. Engelstrup pr, O. - Ev. gdr., Nirsby Hnkkeffrd pt O - llernmn, gdr.. Tyvelse pr V - T Bjørn, gfoas., Grønland**. pr. v. - Hans Th., pelst, Tyvelse pr. V - P. G„ ostehandl' r - Hans, »gopkober, Tyvelse p- \ Hess C., rhauff., Tyvela« Fam\ pr V. Jacobsen Georg, pdst, Aasø pr. O l.iindMimm. r (OS) 017. Pr. O betyder pr. Glumso Pr. V. - pr. Vrangstrup.

53 57 ?»n 59 i'' " n .f torp.. Skovg..Tyvelan pr. V. ‘v*-ne, gdr . østergd., Tyvelse pr V. ' ’ft-us H 'lmcr, gdr., pr V. Hdg«, gdf, Elmeg., Nfesby pr. O. H' ury gdr., Konneg., Tyvelse pr V H* rman, gdr. pr. V. ’ gdr., Tyvelse pr. V. Knud, gdr., Aaso pr. G Lii .i gdr , Tyveliu pr. V. f,eter, gdr pr V. i’■ '" n gdr.. Tyvelse Mk , pr. V. N els, købm.. Tyvelse pr. V. ' v C'ir , pdst ., Tyvelse pr V. - Egon, honscrlejer pr. V. liv - Jacob, pdst., pr. V. 38 Carl. svtnenvlskons., Hanevej pr. V. Tage. tørnrerm., Vrangstrup. Jørgensen Alfr., gdr., Na«sby pr. O - Jorgen, gdr. pr. V - Alfr., pelst., Tyvelse Mark pr. V. • Tommi, taksator, Gronlandsh. pr.V. K'dnieke Kristin« . fru, pr V'. kos xinrxT Ringsted Depot Telf. Ringsted 939. 90 Kristensen 11, bestyrer, (Jrønlanda- L .inl. Tyvelse pr. V Larsen Chr, gdr , A aso pr. O. - Viggo, pdst, pr. V. Knud. Vognmd., Tyvelse pr. V. I^aurttsen !,aur., pelst.. Tyvelse pr. V Laust sen J., gdr.. Grønlandsgd. pr. V fodermester An«lers* n. Madsen Axel, biavler pr. V. Mogensen Lour., gdr.. pr.V. (sogner.- find (Glumsø), Mortensen E., tagdækkerne, Tyvelse pr v, 2 Nielsen F. G., hest., Vrangatr. pr. V. 23 - Lars Chr, gdr.. Tyvelse pr. V. 40 - Johannes, gdr.. Vrangstrup. 70 Aage. pelst.. Tyvelse pr V. T7 Alb., pdst.. Tyvelse pr V IC*'* H t ni , pel , Kngelsiofte pr. O. 12 Ejlier, pelst., Tyvelse pr. V. «)9 Søren Chr., pelst., Engelst pr O 49 Olsen Gunner, gdr., Tyvelse pr V. 18 - Thorv,, gdr. pr. V. «.j Oluf. , Munnlngslius* .Tyvelso pr.V, • > Oluffson Kuth. Pr Inde, Tyvelse skole. ; i:« tv«,- é\ V,. forp., Tyvelse Sand pr.V. tlv Podersen J. Chr.. Nø*sb> pr. G. Henri., entrp., Tyvelse pr. V, 4\ - Julius, fhv. gdr., Vrangstrup f,4 Otto, gdr., Tyvelse pr. V. 26 Peder, gdr., Tyvelse pr. V 17 - Niels, gdr.. Tornehøjgrd pr V .•«) Petersen Carl C.. bagerm.. Hnudstof* le BrøtlfabrlH pr. G. 16 - Fr . bildemester, Tyvelse pr V. 20 i g. gdr., Tyvelsegitrd pr. V :n DamKaahi. gravér v.Tyodse kirke 85 rræst« ni. ft. Amters Brand- forsikring llenrv Jacobsen, skuttom ismeil.., j P»* v, 10.1 43y 45 13 7v 19

KW

uLi

r i i S

Q \J (J feppesø« 4 Madsen J ▼ U VJ Røddlnoe pr. Steae Heddinge pr. Stege . TeH. | 0 J) at 4111

Selvdøde DYR

Henry, skaticimhrn pr V - Vagn, gdr, Højgaøfd pr. V.

Made with FlippingBook - Online magazine maker