Telefonnøgle Næstved 1965

i

i*

720475 K. F V M • Ind. P. Hald. *2047* Nratamt Ba4»n å/8. 720477 B atprar Jarom Hum. 72047* Nr«t»ad Flataragari »g akaport 75*04 79 Handalag. H. 0 Paulaan 7204*0 Okkoln. 7204*1 Mualkdtr. R. 8ar«d«aa (Rolig). 790419 Fabrik. F,. Raaatgaard 7204*3 Rk«n<>na tfk. A F. Janam 7204*5 f>ama»kr»dar J«rga« H«alb«. 7104*0 Kriminnla«« Johan Haniaa. 720) m « Tandlirga R. |«|«. 720490 »Kragtbararn«. 7:31)91 Hrodfabrikan •Ntgra«. 720492 Ovmnaalalrrrr M J. RainnM«*. 720495 Talatnnmnnt. (iarhard Janaaa 720497 Fru Raaaa M«rgr. M«r4mea*. 75*049* Oldlrua. frk A Hanaa«. 720499 Fru Had»ig Uraan. 720500 Fru M Ttdamand Hal. 720MM S«, n. Handnkaa«. n«d«lorr. 720502 Malarn H H-lak 72050.3 Inlr flir fkrlalanaa«. 790M4 F«rp. Ak«al Irtatottarm. 720505 F< rallrtng»«al«k •Tfakro««r». 72050«< A/8 Hauak Fornilartryk. 720507 forrair« *l«giarlurr 72050* K«bmd William Uraan. 720509 H««r»n. 720533 V gnmd i< lira 72054« GiHarr R, Jrntan 72**541 Fru Krlttlna Jr narn 720.542 Dlf Fhrrat*-« Fkrtatnffarm. 720543 trnagrf Amdt 8)alara, 7:*OM4 Knhnd. Stm Haniaa (Inllfl. 790547 Ta|rt«nmnn4 Ejnar Mbrfc, <2051* pnlillnaa Ankrr Tlmnnaaan 720519 .Takl. Raltbaijralng 710.5.50 trhrtbrl« Taknlak Mitrrlalk 720551 Mur* rm f. N l,adrf««nd 720.552 Mad« Mrinaa, kndf«darfabrtk 7205, 3 Vognmd Hana J*ntan, 720554 Klldrinarl'aibnlan 720555 Knbmd, II A Grand (Bnlla). 7205't4 Krank Fbrlatanaan, tlktaaltnl 72055* 11 Prnani* Vaikart. 720500 Kra Agnra Kanaan. 7?05«i Krtnfnalnkatl. V Fkrlatlinnu 72**%3 Fru A M strf)»lng T20.5O5 Ebt, pantrlf^iad Alk. Hanam. 7205«« Rapr |aj Rtidarf 7LHr07 J h« riauaan iH«»l|t). 7205«« Kht amrrrm Fkr Jmara. 720570 Rapl. R. H Uraan. 720571 Fru Ida W. Ill Snardoftl 720572 Svgrjal , tru Rlgn«r DtrMdt 72057* Mnl

720591 Eli« Madaan. 720592 Hihllntakar G. Frit*. 720593 Raataurul »L.ytaat. 720594 Maaklnn. C. H Aadrraa. 720.595 Fru Elt. Jaamil. 72**59« Fuldn Klar Aadaram. 720597 Gratrrknllgm. Harlntnkoln. 72*159* Fnlkrpan« J. Andaraa« 720600 H«tal .Atalhu«. 720001 lundltnr Kjrjd Flannlng, 72"1 Fru Bang’« l‘rn»lon«t. 720005 l*lr Harn. J Kihlap. 720000 Vngnmd P. Dam Haniaa. 720007 Faplrarh M. A Snranara. 7204WH l.akl«r G Illun. 720010 Jamb Tntta å 7200U laknd. Tkar*. Haaam. 72001* B«n B«a. Rlagitadgada f. 720014 Knbmd S. C. PrratMn fb *»kradrrm Kaj Jan.ll I bnrrald Mnllrr 72O079 Gdr Knud A H.maan. 720030 Kabmd R M Madam. 720031 Kanlka FaUan. 720032 Malarn Fnil Snnar. 720033 llir.-ktarr A Rand«» 720034 Arkajdrram Frllrabagart A/8 72001.5 Tatatognnd Taft Janm 72003« Kia«. 720037 Pm« polltiau Oli« Prdaram 72004? Tnbakandl. A Raanuaaan. 720043 Knbmd H Mrlarn ‘fl lig) 710044 8ku—grm. Adrian Raam 720015 RriUurtlnr l>« Mrlarn. 720040 Panak Kami 4/8. 71*0*11* Uadea MagagUa« 720049 Inatallalnr Arvid Raka 7:‘gr Hrlnar 01 ara 7200*7 O.rrpoalh H F Jnkanm. 71*003«* Maaiapr Kllnlkan 720*’>'i0 * Knadaan. «Ugtarfnm4al«| 790091 Ranllar Frndn Hum 79009? Aldrrdnnaklannat 72IU193 Uidlnapakl (1 Malnnkna. 7?00'*4 J-rnhaadlrr Stand Tkrgaam 7200*4 Rnhmd Huk«n Olna« 7r*i<« Riri R Raimnanm I 8«n. 7200**7 Pnrtallarkmlor iWUl. Rnllhl 720700 WHk *n)tk AS 720*01 Aa.iabnl K Jrnaan. 720102 Aalnlorl. Mal* Patartm 720703 Aut«f«rk Mali Prtamn«

72035* Skotolthdl Fnbrtrln« Majgurd 7203.58 Kik H.igen. 7 JiM»»o Sla#teri«koleB. 780382 Direktor Ctrl Johan Saaatnp 720:w:< JolM Jnrgann««. 720S64 Inapektor Tnfhe« l.ehnfelt. T90H*»r» Arl’H utudirt' kn. Arn« JeiWB. 720387 Hjultorvet« Oitehua. 7203«* Manufaktur!«. S. Alk Aaderiat 7I0CW9 Knbmd P»«l Fhrlalenaea. 720370 Overl . Af mad V Ctommem 720374 Pagt rmealar Fr«**?»' Hanaea. 720375 Konditor Frit* Andernen. 72037« Raaai nagar Rob Bfllo«. 720377 Sp«reka»,e«. Hjultorv. 72037* Sognaprrat V Krarup llanin«. 720370 Tage Ypkendtni. 720371 Adjunkt (i E fll*<«. "205172 A»* Ak. Daniel,«!, 7201)73 Kna Aatrid Ka«a. 7203*5 Knbmd. Taga Demoer. 7203*« Higi« Raaneappnrntef. 720**7 Tamrafm H P Pataraa« * Snn 720317* Sommer l,«'tat»a«a fftf. 7203*0 L m ! J. H. Melnr«. 790*00 Herrrakvlphdl. R. R mmm «. 720302 T Smadr« Da« Prima«. 72000« N*«tved Raflnbftrnderl. 72030* Sognal , luger E Union 720300 R Kmmarlrk. 720)00 Fro Mirgf. Nialian 720401 K I F a tnedlemnklad 720402 Jrrtibanaratiaarattoaaa 720403 Vognmd Ravmua Mal,en 13M«I T'irb' n |ritl«-%,«*n li«k>hflt *fr|nlng 7**11« Kr« »i. Rorminp 720417 Hnttllijrrg. 72011* Skrvderm Fkr. Fltmn Rfll. 720419 Fragtmand J. Fonh Jaaaa«, 720420 1,nt«>n Ege) arg, hMdnrlmagMt« 720421 Mejeri«! Jargen CkrlitUaam 720422 T"b«kakdl., frk. L Palaram. 720421 Hjnllnfa r|a Vin «.g Tnbakikdl 720424 B«fOaklbllnfiÉrl. 720425 Rranddir. H j. Kanaan. 72042« Maakfnm Georg Rarlng. 720427 F« Skib«« R. Em Kante« 72042* Fnm Viktor Raimitaea 7204 to Adjunkt MnH. Jurue«»en. 720413 Fhv overblblluU V RolM. 720445 R

Ainl Prnuot.

720*23 790821 790*25 720*2*'. 720*27 720*2* 720129 720*30 790811 720*32 720*33 fiitai tJOICtS 720*3« 720*37 720*3* 72*K!’( 720*40 720*42 720*13 720*44 72*1*43 720*1« 720*48 720*49 720*50 720*51 720*52 720*53 720*5.5 790*5« 720*57 798*58 720*59 720M59 72*1*02 7?*i*«3 <20**4 720/W5 720«Wi 720U7 720*«* 720*1« 790*71 790*12 720*13 798*74 720*75 720*70 720*77 720*7« 720*79 720**0 720*81 720**2 720**3 730*81 72øK*5 720*8« 72«**7 720*** 120**1 7241*9« 720891 720*99 720*03 720*95 730*0« 720*97 72»»*9* 720*90 TJOØOO 720901 720888 *20903 li*r.*»5 7M0K ;:3vvi; 75W* ; 20**19 720010 120911 798811 “•jøoi 3 790 i4 720915 <2091« 72091* 12*1919 7209?« 720921 71WJ2 720823 7JO*P?4 790835 720928 120017 72092* : >j)o;»l 790981 ■ ■... 1 -

H'daanliUkrti Fraadtarkrdriag P*m»tr,anrla«tr, fr« g irtanSr *Vlitrtlktb!|n)rka( K Janm > ll;t>ni|!af»ar

7J

■ j . rr-nff Raklor F Klarkngaard. Munk Fataraaa. karranktlp Undlnap H Rarload. Undam-tiaajl H Dnprlbanl |«. Malta« Sogntpamal 8 A Munk, Frukurlnt G. Jaankian Bollgkonaulanl Knud Fa>rrk Fru R Mlndakl Raamr»a«‘i muklutatkil. A TrågArdk 1 Rolig) Irufi P R 01«. u Gfnaurrpg Egon J..k»n«ag Ilrkngdr grtn. G Snrg Plnnm SkalMMp Vag* H Snranaag Ttadtaff Rlaring Snrmang LI. Rnnttid Mr)arl Fr« Minna Janam Frk Kathrin Jagpat««« Vlraakolaln.« A Ih Hum R T Cnntraha Rnnknldnt H ElknJ Andaraa« Stdajnll. Frnk..mpag«l A/S Trm.arrlnhr *Pan A/8 ftkalkdl fnn ftirltn. »Stiklnn., in«rat.- A Mnkaltakr Fatal Ental Janaa« Ejnad«m«m»glnna Frada Und Gdr P Janarn RanAt Ftndit. fl Sak««'« rdaala IlarlntaMm StgrhaaaakonlnP. Ratlatif A J nbrnnd Stnrrar Maltan akatojttnaganla Fkt. udr. Mal« Malm Frk Gratba padartan. Ipito* Vognnid Halga Mrlarn Ug> rtrb J. Uraa« Knbmd H. Jaal Jnrganaa« Smadam F Vlataan A Snt Amtairkt \ 0 Ammlttbnll. prt Sknlrpitknlo« R Ragrind Rrandata lf»«an t.nndl r l»rar Ft P.ndk* * H»4n| »Vtnkuaat«, pMtnf Vild Jnanm a . Jarnktnt i’' .**• •***»|AAr4. l.akt«f. mad mag R. Jnnam A««nr N Jnrganm 8Wm. I.igki«lam

720995 72003« 720937 72093* 720039 . 720iMl 72tPil2 720941 720**11 72091.3 72994« 7*0047 72094* 720950 720932 720954 7191935 720956 720957 72095* 720959 720960 1209*12 720963 720965 7.;0966 720WS8 7209*0 72*1071 720973 720974 720975 720976 720977 72097* 724*979 7209*0 Timo*1 < 2*10*2 7209*3 7300*1 7909*5 7209*« 7288*7 72098* 720189 720990 720991 720992 720993 720994 720993 72099« 798987 718998 720999 771000 721001 721003 72)001 721004 721005 72100« 721007 721008 *21011 721011 '21012 7210(3 721014 7210(5 7110|7 721018 721019 7210**1 721023 721024 721025 7210?* 721028 f21 <2lo;«l 7210.11 721033 721055 72103« 721037 72I03A 721039 721040 721041 721043 721848 72104« 721047 72104* 721019 7210,90 721051 72105?

Knbmd. Sraad Mlnlnna Sygrpi. [.!,<■ P«n!*eo Aute.lorkdl. Urin Pelt-riai Kubnid. Har Jrn»a« Frø Vnrsf. FhrKl! tU Eraact«. TnbakahdJ. V. Knippe’. Bltkkanalm. Akial Jriam A 8«« Giar«. Juki. Aarta-Ura«a N Poul »en, mekaniker PurtoP R Remnditgm. JnhleMudar Aumi Damborg. Elaktrtkar Huk 8»nd. Knbmd. J. H. Urien Harbi.f’a drp,.l, Afbajd»m»«n(rrnaa l*gf..ranlag Tumrarm. Vllh Jarnkaau. Elektriker P. Wiedar. Paaak Ukonot,,* forening. Fnrp Kat Jcnaen. Ffa Inti bnrg 0|a,a« Tiimrar« R Qu .rdrap Jaanu. k. muleat Elling. Ra*i J C. Ckrl,lanaa«. Salgalnankt. Johan Rarg. Knkafru Anna Uraan. Fortillaf I.. P. Malte«. Ukomntivf. J. fUaninaam. Pan, akolrinip. N. I. Maltet Frugthdl. Jul. Atétmn. Papi'hdl, 1/ Rtrenholdl K.tbmd Luadag. r Fhrt,tanten kaloltk kirke. • Monnp. I«. Kebmd Joka Snreaaen. Atanufakturhdl. 0. f)ua Fru G Uraan. Tnehaadelm. Fru Marin Janten. Smede- og Maaklnark. lift. Rapr. Erik Kaftan. Maler« P 0 Malhleaaa. Karl K. Raanmirn A 5«n. PI*. Jtlnl. Alfir. Uran«, t'hanffnt Svend Padnram. (.< grl«ja Magaalnat. Handalagnrlnar Rolf. Palaram Sb egaard A s##. Flgarbdl. Alal Malarn. A

790701 T/0709 720710 720719 791714 72071« 79079? 720722 720723 720724 720125 7201 •* 720727 72072* 72072« 720730 720731 720733 T.’OIH 7207.35 1LMI7 m 710737 79073* 720139 7131740 720741 720742 720743 720744 720745 72074« 7|t74T 720748 720749 720750 790751 720752 720753 720754 710787 7207«! 7207«! 7207*3 TJf*l«4 121:1 »84 72*1'«« 790787 720;«* 7207*9 720770 720771 72077? 720771

wTirhkl' a^T*'*il,,f ( ”111. Klein, farrnr). teS*?*-*’Ii MalafCl Amt R c MO m *

iland. I,«,.. Wnnal PH rta* 8*t|!«abutr«r R.-ti F. |)iir«, SrrJaalMtfnkl g Fubmann Fi/rnkdl lur« Kaamnam t lAr'etlfertftraf«*). Pir A. itonief (8*i[|g). f>u 'i.fds Ander,-n, MilrrialMt SrMktl tBalig). I.tth* 1<.\nstaU« rm F*?k Aadartea Und JéMb K*«n* I,rar, Akkinunlatof-Sårrim. Malar«, Aflhn* Hanra* Al M’«»kj',w*f*» IrllaAf«®. Sliflerm faul Kemmlag«*«. M., ki('o Fart Mat«*«. Telefunnglea. Ark. imkjflterfi'fkud. lapr. i. Rolmbrrf Maatia«. p Klrk l.df, ()»»> Janten, kahrad Aage Nirljaa Fru lar< vir# Jr & ti o. K"ltm. Kilen Raanu.»,<.«,

720!!f 4‘>'i»«t‘nt k.i

790Hill 720*o> 720U05 T. miimu : 790007 71000« 790800 720*10 730011 720*12 720*1.3 770*11 720*15 720*17 ll’OMI* 720*19 720*20 720*21 720811

7256?

ttit ttiø

Made with FlippingBook - Online magazine maker