Telefonnøgle Næstved 1965

MBMrtSJi« ■« l*0*"feNr

722728 Salaath. H 722729 Fmk. Blik Srbnn

712010 «U Rnkr. (lag« å Artkar Rrlat. 712011 Colttor Rrtlaka. aklltotakrlk. 722012 Frnk. Jnrgrn F Claaara. 722013 rand mag. Ib FlMkrr Rtaara. 722014 Mrjrrlknaaat. H Vaat Raadaaa 722010 Ovrraaa. frn R. Hnlrt Jraara. 722017 IHf. Arnr Stnvgaard. 722010 Ingv. J Flrathrr. 722019 Barbrr Ffrdr AndrnMi. 722020 Rllkkraal m K Willy Nlrlaaa. 712021 Skokab, Raatkrrrad. 722022 l'tmrfrlarr Mia Hanara 72202.1 Rrdaklrr Frr«lr Lrdrl. 722024 Ovrrnu.nl Carl Sarrnara 722025 Olal Jrnarn. rrnriraral. 72202« Papirark La. Mallrr. 722027 Rt.-krgaardayarta. Hrary Haaara 722023 (idf. Nlrla Haaara 722039 (lm«a. Kril« I Aadrraaa. 712030 Dir. Flraaln« H«la|. 722031 Flrktmmrk Lola Mallrr Nlataaa 722032 Tamrrf ft Omaioftrrtra. 7220.33 Fkaprdllr . frk Agn M'.rtraaaa 7*1034 Fabrik, fe. feHkaaa (knllf). 722035 Flakrh FrhiH Mara 722030 AatolotMl. Chr Blagaard. 722037 Frit« M« W«tvr«l t .mkra 722094 Murrrm Tagr Rnsdam (Rnllf). 72: h -, h 5 (VI Fanla na Mntklnlabr. 723090 Varkf frra«r Abaaliatrn *72097 Aatnfnrkdl Prr Slrltra 7*8,03 H H Mantra, knnarrtra ra ff. 722,10 Dir Aka-I f. Marn (Batlf). 7?2il1 Frn D Jr«prr*«>n *82.(8 Ktindrllf art« forbund. 8713 Fra h H«a«, a. 788714 fra larra |. Raaara. '3*>15 Frk. Fllra Frdrram. 7*8710 Ovrrtng Maraarrd Slrlara < Til ft.fntnd Hnlgnf HaatOk. 7*8718 Ina, p o Rnflaana Aadrrara 788719 F»rt. ( liaabnr« Olara. 722.30 Ragrr Vllk Jraara. 788721 V unrn m. Raaaaa, 'l “722 Sknlrn p| J.mbanrf., tlrrlaaf JJ8724 Brpr H Jar«raara. i. J-5 frlarrn Rand Strndara. i2*711) Fra rr«||« Andrrv'n 722727 Frnfv Sifard Tbalbltarr.

712491 Amtåre* aaa. I. 0. Ra« *22492 Tnqlorer H. L. Jorgrnaen. 7»4M Vrrkf. 1. Rlrhler. 722494 Vlrrvarl Carl Chriitlanaea. 722495 Skott. 0. Frtta-ChriitfBiea. 722496 Fro Karra 9l»en. 722497 Mari-ra. Earl Jnhåi Clara. 7??400 Rehmd. Uarita Hanaen. 722501 Mufnn Aaqr Datldret. 722502 Organlat, frk. Rathrtae Baggar 722503 Amtmg.h. 0 Uge Sirs Madaea 722504 ritlllna Arthur Brlacker 722503 Mekaniker Erik Anrfmrn. 722500 Fro Mntiitldr Stnugarrd. 722507 Kram aaa.. frk. A. M Hannet 72'!503 n»r Jenam* Snnnef 722509 Maj..r l. Stubbe Teglhjerg. 7225)0 .H»»nd I Haande. 722511 Fro Aaae Schloler Jergennea. 7f?3l1 R.gh Atrl H Hunnen 722.MI S’.i' i*rm i nul Haavn. 722515 «Ufjterr». Fri. Marn. 722510 O.aralatmt H, A Chriiienaea. 722317 (Wtng Frlk ONen. 7*>2.V*i tut f'rhdl T Dreyer, prv. 722319 Fftttaof Viggo Rolatrua 722520 l.opn1nn*h' gY Willy Me|*en 722521 K F. Sen. klelnnmed. 72'”''-’ \*«nef Ottnarn. Ume|rri 72252.1 Over! øge f. C. Jergerim. 722321 Fru Mimi Tr-.»l. 722525 F> Bio« Hnn*en. hoqhrndler 732*527 lr.k#ri*l William Iturr. 722523 Itnlator 0*r Madara. 722580 li flimr Gunnar irnara (Boltf). 722531 Fro Mortr Uroen. 7 21 '5.1” Sekter fart Jambven. i22.55.• Fro tourt«. Gfoth P.'4* vb . 7225.14 titap. Vrfirr H« mm igaet. 722535 Mur.rm Ifelnrlrh hanara. 722330 R.gtaentamut. F DaugtaH. 7325.17 i’r. k Helge prd. rarn 772533 Ir«. Frnat Rann 721509 Org Cnatav Remanen 722540 In# Ove Hanars. 722541 Renaolrat Pnal Srlatng 722542 ".(d.lmagerm R F. (Ilara. 722543 MtUi*ll. f->*>rtn(.t»«t. T»»■■ An*l«r»ra. 72235« Frk Matine Elvang 722550 Inuilarna l.ietWbn-dol. 722559 Maakfnart1 Akarl Urtea 712505 Huar jer Aih J*n«ea r|f!Wt»i T«ntf rm V J Urar« 31507 Kina Tage Weldlk. 722501 Atelt.,r*» Frugt 722509 Fra Chrltilne Jenten 7*2570 Morret«! Jena ttaiarr ChrUteoioa 72257| Vrrkf Uaritt Je«;»e| 12257” Marketender ta Jenten flisil Adamtlataamtunilrt J2JIJ FMd'BiaB F H Nllaniea 711575 Lektor 4 V’ilnn« iZL'lJl E**;( 1rn,thaadW 788570 Bnghdl J Urga of». 722579 Fra Sigrid 5om«»ri. 7115« Skrvd-rfl, Aakrr Prderam 782501 9 Holberg Flalld 722502 H„gh ,kr > TlTjSw Tt-h t•‘i.^* i t ®i| Iht Mlr |* t (llRii JBW2 !«q p..a» Bakke 7*2503 Tat«l IMaalu 722501 Fj|rn '. mah r Inar Oaaim

722840 ferd.ekrf Rar,trap Pradrriktoa 722*41 fkr«rk. I. R hrrora (lalig) 722342 Rrpraarat. H. B<-ngtiara i22043 Rankbogh. Haaa Valby. 722045 Blbllotrkar Erna Hkoaro 722040 Smed J»haa Prdrrrro. 722947 Svrad Jarobtrn 0 teL Tb. J aar 712049 Ovarlaf. Nlala Nak. 722950 Fjraduaia. 4. W Jrotea 722051 Ovrrlarrr Frndo C. Nlrlara *22*52 F.atrrpr. Carlo Uraro. 7223.53 Koalorrkrl Krhard Irck 722350 Pory Raj Melara. 722357 Trmrrr Fråd# B«mnrara. 722350 Sklllrtabr. Mar. ChriaMim 722000 Claotll Haaarna Elti 722001 Aataavgrhuorl 7223*«* VMkeri. jrr R. Carlam. 722903 Fad I. k«ladri Arbejdarf rbuad 722904 Fra Falllr Mallrr 788IIB fellkkraal. Herluf Clriatlameo. 7220*)0 t’brlitroara A Ba«fe|abrr« 721807 Aakokaadlrr M Fata 722*09 Traflklaapkt Aage flmiafbatek. 722**0 Huarjrf Jtb«. N(e|,en. 722871 Ht*ev«infl»gaarde. 772072 Smit). • P. - B«nv t»j 7229*3 Hnfjer 1,. F Jenn-ut 7**974 Aul 722*94 Haarjrr Frotl Aadrraaa. lejrr Ur»r», alagtrrfnrr 722902 Repr. f A. Skebye. 72**901 Ing Rlvla Aaderoea T*2**01 Fra lager Hnnae«,

722955 •'.« tf T. Krn«» 72”»7l f vi l i-.,., 72J1I53 t», si ■>•««. |,i... i iirw* in.;-; *r '*.7

«mani. Pr ir.wkaj bal.

723T9 Radio* afTv-lrka R. R. Nielaaa 233«.*94> bVntvrd Forrhrcmnlnovtaatall ’.WI f’apirb A. Bertel (Buitg). 1*3012 liilml Marie Jeoiea. • ‘■•('■'»si tontoraaa. lal b'tolar«. ■■>• ••*«,?. <'»ri Indrenavéa u-io C*..-.i« r«ii*'kt*r t. Frtn.Uva. ■. . i', >,«!«..rtat Jen« Irutua .V? ,VB ■ ru Inger ti *r|tg bdl i* rgeai« '' ,,;l i»«t»'e»ag»» Pool |. Jarobarn. ■’.T'WJ Fra lf.g«r Vtafart. 'iii.p. |v,-i V ,.|t| svarrrr Nlalaaa • f> ■ il., * Helge Jenaea. ••• ' .x.rtAfrb H M Prt r»ea. '! »7 Dirfl;tli*3»'!«kr. Rilk Mourier. , 1 (arte, ru.fr Salgtfnrea. 7. •.'*•.<•('(* -.1« Jmfnrtdtotag. ■••r.;i'bui»t fl 8. S>{»( turd.koalor. i(-'1 n lovil«,li. Ciat Jrrgeoi'n. )■•’.( r I.-.ft« A. Sormaaa. • nr Ur •r .9. H. Mlllea. 7 j.rkn.kt ilte). Nl»l»ea. ‘i •' v ,.(),« Itv i (lykke m. . Morret*. La irtoveaa arb»Jd«pl. 129; II V.»gnm Ban* Kaevolda. o. • i';,li ■ i ’ll#|W Torben Trydo. i Ug«tatewjqanlnot E. r. Jraara. 71311.1 Bear I, Nlrla»» Jeaara. ij.'tiii '.i.. k. K. Moller Sarraara. ,231(5 Blngve(ia!„*« e» I.tor Fet*r«mi 723119 itep"ltad*h Carl Urnen. ’ 7411* Sydal»a». Ferie, ema K»alt4. .’IUH i)Ver',. tj Carl Uageata ■:M119 F-rretmugof. I I lUamaaaen 723189 Dir Jorg. n Feiemen 723121 Hltkk.nl (o. Slm.maen å Federaoa 72.3(22 Fond Nlelaen tPdirS Fnaorm. Chr. Doniland. 723124 Hu»* jer L P NleUea "83120 Tom rer Bernhard Hnaaea. 723127 Speetatnrb. Jrrg Jorgenaea 723128 Entrepreaef Carl Raaara. 729129 I’ *4tbud A J.aa«»ra. 7231.11 Fru Ingeborg Bonde 723132 Mobe1h.ll. 9t. Nlelaen (bolig). 72313.1 T p-gr Amold Heannnaen 723134 Fim gdr. Bo’kgeard M rtena»a. 733195 Olterotlojtn FfiU Alten. 723130 Vogn«. Svend Aage Ra*mu«aot 723137 »laardrjff Jorgm Broihoj. 7231.38 llaatdrjer Holger Anderrea. 723199 Sleglerm R'eld Olara iBoDf). 728141) Fnlfepr Folmer Andener. . 723I.J Pen« Trll l E. Sabr H.nrtkaoa 721142 Vrrkt tUi,Mv Priemt. 723141 Smed (Tndaand Barnet 783144 F.'fa. Cbarlea Jenira. 723143 *. m P-.ul Hun«en. 72.311« S.gepl . Irtt Mellef. ;j)94'j| Prikt Alfred Jorjeamn. *23)13 M««lk.Hr. Kjeld J.aven. 721)49 Aebtnd Peter Jebantea ii’.liM ») iaea P W. IVngaard. j’iU.M i. erer)ude 1 t.vkke la råen 72.315” Korrekt la-er Ingr. St*f(»a«ea. 723)113. Rept Ib Cbriotiana«*. 723454 Kaftlører B Ohrberg. 723135 Mejirlvt Chrtrt. Morteemn :3tr« Eje id, ftiah-l! Fynh JaffeniM 723157 mv gdr Carl Moller. {31138 Relmaad Fl«.n Ufaea. 7231 Au Cbiufior V 5(eUee Dtjp . \ |lj.(|-n Jente*, ii'ljfi Amtatbi, Mer II Melballa. *’,))(,• Kl J- m .*W«or-ta 789,4« t ed «indbgt. Werdla Nordland ;•< ft Traflkk.ntr H V, Jergeeira dr tki Me.'v n J’frv •*,«( Cnrl C. C!a«*n .Rolig). ;'»IIi)7 .i*gterm. R»He Frieb«»n

Brrar Olara. ■. Wnblfabrl Andrrarn 722*45 larakr. Vald Mara (Bolla) 722140 Skfrdrrm R. J«rgmara (falU 722747 Qroaa. **“ A1— i 7*2749 lektor I 722749 V»rkf Brrgr Rat 722751 Baakbad la RfafMfÅ. 722752 Ing. i. Dyrtlnu 722753 4. i Olaraa Drrjrrl 728714 Abad la. Haaara. 722755 Ral Rokrrt Cbrtalraara (Bolig) 722750 Frlal Hrary Lkftat. 7*2757 Haiby'a Fabrik 722753 Mrjrrial P..nl R Hanara. 722700 Rrgnakabaknna. Rrabbo Lararn 722701 Faøl lada Ort« Maal. 722702 Maiklaark. i«kn Fntatk. 722703 ChauMrf Otto K|«f»rn. 722761 Fgna N.rlara'i Itl. 722705 Sarknaraygrpl. kirurg ald 722700 prdrl Fr|rf Urarn. 722707 K«ntorrhrf Brik Hlrlara. 722703 0 larrr frk »rrda Ralalo. 722709 TrtrarbrJdrr Brrgr M«ra. 722770 Brtlalituarkrl Brig* Mrltra 722771 ritlliaf la Raaaatar«. *22772 0 Mrlk Fritog fe Haa« 72277H Trraaiomraipr H F. 722774 Salgarkiaff F Htg Madtaol 722773 Maakmarb Ra Prlrram 722770 Parrrjllal Harald Rrorlkat« 722777 fra I. Ha.by. 732779 Skolrltkandlrr Sarrn Urara 722**0 Fabrtaarb Fr Hramlngara, 722731 Salna »PMIla«. 722733 Ri>r». J om A Frlrrami. 722735 Amlitandlaaf. AarI Jraara 722730 Fra A M Jraara. 72273 1 S«gralr)rrakr. fra R. Sarraara 722739 s F A s 50 k« al Miglraalla 712788 Rrpr. Haakna Daadrrara. 7227' mi R«pra*rat»nl Jargr« Claaara. 72?7‘M Rrftaikrr Ml, J Rlkfrr 72271*2 Hr ni Ju.-Ukiirr 722798 Sprrialark. Urban Urara 71*794 VrrkT. feana (tl,ra 722795 Hrlor Olar«. f«dr«arrr ra gf«a 722790 Malrra R)rld Ola« 722787 Fra Inga Sajintra. 722793 OtrnMtal Orla Maroa 722799 Frnalonlal Hrna Nlrlaaa. 772000 Optlknf R, | r,lad 72 ’«*•” T»bak«f«rr .lin, (Ulf }. 722303 Fra Ella Jnhaaara. 722304 Malrra Arao Jar«btra (Rallf) 7*2085 Ørrnra Andrlaartak 722900 AMjdamd Faqlnrrnltg (kata ' 722*07 Boglrk 8r fe Cbrtalraara 72‘trM Ff»»rm A (i)r|*trup *2 ’**►•• R^nvmmtrr I* Svmalngarn 72231« Fru Alter Andt-r-u-a 722*11 Vrrkl Fod Aadrrtra 7??9|? Salgarbaalt (.»onar Urara 722*10 Uadlnapkt. Anton Tbnaara. 722917 Adlankl Aar Undaa 72?9|3 Hrpr |r|d Hannen 722919 Skad« «A«lrt 7. Baalvrd Skattok T??**.^ Cltlllng Jrrgra Skala. 721**21 .Bolrllr,. 722*23 llllkkrnnl m F Fgrdr Jnaibrrg *22924 Rnlnalalkdl. Frlrr Claaara 722025 Faplrarb. Vigg« Jaknb«ra 722920 Orrura Andrlaarlab. *22*27 Horrdbaafc. Ejnar Nlrlara 722*2* Slmbaj lloakra _________ 722*29 Brarvornt Erik f. Tin 7229.10 firlaalrnp Bagrrl. 7229.11 (idr Tagr Nlrnlalara 722*32 Mnrrra luri R Raaa___ 7*2*38 Arbrfdka Karl Sl*rrtara 722*34 l.»rrr J, Rondo Nlrlara 722*33 Trmrrra. Rart Majdabl Nlrlaaa tårn 722728 Bllkkraal. la Hajkarf RWtr 722791 Taadl. F. Skrltngi.rd Sarm, 722732 laap. Tagr R mom . 722733 Mnrrra. Prdrr Frdrrara. 722734 FfI firrlr Bar Aadrrara 722735 Trmrrr Harald Raaaniara. 722737 Rralaor C, Drdrnrnlh-Srbna. H 722788 Lokoaot ta Ib Jkffcaaao. 722*39 Otrrp«>r(#f (. 0 Haaaaa. 7H7IO Fra Otto Frdrrara. 728741 Fabrik. Carlo Madara 722742 Ktl.a Poul Laaaa. 722743 Fra Ulla Ckriatluam. 72. 744 Ovrra.a R. U.* 7229(3 i'haaftor Angr Nlrlara. 722*14 Pnali.rd I Fak tidara 722*15 (Idr All An«lrt»ra

m> -71 7221*04 ,w :»,*»«(.. -t#1

7*2979 9 r«*»«mw t i. v. f 7221W) Dyri« » 1 722941 ri,. .,.v *p, 7 ;!'u*J P jrr ■■ (;■-* ,

7279A5 Maakionf. •1»a- eb .t>il«>rt*i. 7j”i«0 1 i rp t!,.f !l (i, ! '> iLt, n 7*2*17 M Pi«!}; Kån^.n. *J£*H|NI4| i l* *!;«♦,*

722!W i ) Drejer a Safmat. 7I29B8 IV )a « |irr(jp(ie«

722991 Fbv Hi* j'*w ti«1 FeUrsea 7*2992 Oarimf lian* CVriairagrg. 722990 Folltibelj *. B-mt T'Jibgr.l pru 1„ v l.unHer. 722999 Sfgi-fl iikr A Jepp»>«en. 7*'|0l*t !».p..t.«d. h,*ef * , r1 Lar«en TfeSfOWI Snedker« Kjeld Hagen *23002 Frn Anna Matte Jehanaea 723901 Overlnap H Cbr Morimaea “23004 fårdbefil R J.. an« o. 723003 Fatrtk ligg« J»ger 723000 l.r.ll M i Sf«ld»ti*rhj.'B 723007 Reitf.r R'.rgea H. Fa«l»ea 721003 Varkf Borge J«n*ea. 723«W K* m N F Krivtenara 723010 lavpiktor Kjeld Ufwn. 723011 Kantinen. Maglrmoltr F*plriobt 721012 Ing Htlh V«aa. tUlnil F-rn Pul Haa* *n 723314 Til aeolrr Cbr Brk RvtaoMfi 773015 Tan »lag-. fru Anna M. rnio« lifftf Fn«.*! ak Hrtglak Vtf-avri A/B. 7*>1fl1* Fraulkdl Tb J.*rgen,en (loHg) 783014 Matkmm kro«' Lararn 723019 Taitirena Jena »I Mafirea 7”30.*9 Kgl H'*«d tmi Arkitekt Jakob Matwe 733022 Forvalter (Vlav Petrrfe«. 723023 Aa«umn.lar Sig. »fintenen *23925 S«lui Nje'vin 723027 Snedker« Hao* T Koiana, frite A Jo ritaei. • »til Bii«4 Nww««»<'- TIM? I "23033 Dametri*.. »r Oul’a Nlrlrre ”P*S4 Typ. r*li ’’ «f I :■ All. V rb H ■ "J « 7. (991 Artk*' •3037 Urt 723040 ve«

:21d4.' Rtf”* 7CW4A Ai'“» * " 7?*«(M" • ■ ■' * e •' l «»”

722504 TNmrrrtorm ivtrr Urtro 722505 Firod.,mah 0 i •■rrfrrar, ^250" l'Pfa-arnt. Pan F Prtrrtra Tandlag Roald Skadhrrg ...500 Fro Frrdrrlkkr Frtrraro fHIW Fnlltlkomutaart Ral Oanataa 722.590 (’F a*a II (I Vrjl* HU, 722591 OMlkrr R | raU.t *0. ligt tww l,,,p A** p RVmi,"‘' 72259, Varmra 8t. I. i||a, 722594 livmarkf Raad Aadrrara 723595 Stda/Bll. MatklaaaU. 72259« Rnfb H Jarl Prdrrara. iHl’tWO I. f. maqaalnrt A/S J22"* W’1*' R * Aadnfiao. 722003 Srkrrt Olrglt Ntrlara. "■o20t»l i' V«ujna (i aUM. WW NatAfir Irary Ma4HR. 71200« •Ofco»hrtart.| bnloaltl. 722097 l'nlltlfoldm T. Roalrta 722000 Murrm. Mat Larora 722009 Fabrik. Rt. Aa Prtrrarn (loltf)

Ftb( kant Akne: k#>«» -'ft. Vulkantier V. Il P.br.-l Ravla .r Jorg’t MPD" * C.Mtlng R «» (Hl* 0 aeryerl T Droaii er Mm.

72»l«t 72211‘5» 721170 7?: m : i 12.1172 723113 7 J • P i ^ 733175 72P170 *23177 723178 728179 728180 72818 ) 723183 729184 mi«5 7*818« Til« 788188

72Jb»'«! r 7 f'i" ,t Ke k ' Ve n ffjlflOt laf*' ??3(1!kB ier»-

Reff Hit! Dup Prr :

•I (ftlja | i ,.

"» - _ Her I Farp Prierar* ieirl l l-trwm K.. F CoBgautd. km laaai ft. *:».:« Sv,ai!n«'ft i k o ft«mm

..verr»4

Salgvin 4 »*«.*» (Hi rii Fulrv

118087 T»**tt( 1J1W0* l.e*#(«rl.»l

k ■.. SKt i

722944 Robiuil. .kage Hjrlnrn 722945 Arkitekt Ijrld Feirrara 722940 lag F«al ilatllag 70947 Trmref F|lef Jenani 722943 Mekaniker f. Fmme

I8f9i9 itmm v*'1' , ' "%u f23(V:t» 4«la«’ | tWidv;tS« ■jw'j S.»dl*k»Tr* 'ftpnr* LmbaU 4* *•»» {! i, \ ru| jf Of -.lV T«. , 7230't Muaiker *i»ge'bi»dt Chrivtrnan* »75 !>« !'»?3I r M*» !?30f0 |)trer»>IMI..4ek A Pnamp N)» aai jr -ott 1 ik. % / ' jaifTB Fr« M. M*M*-

tikdi Øf* dem. Fritte. (jdr Rfutilt* B»o'tm T, of S Jraara. _ >1 tketia* it « FmdfflkiM. Vtia Haaot.

722949 M«b< I bdl. F Fali Unea. 722950 Ovrrlarrr. frk f. Aaderara 722952 llartmaedki. F Hwadurr 722953 Skoleleder R. H..lm-Ni«U'l 722954 FngafT. Vigf* « Uarara (Mf>

72*9.10 Vngaa Chr Frdrrara. [22*1* V,.g.a C- f, Mortman 722889 Rrflanr Artaano fri«.

Made with FlippingBook - Online magazine maker