Telefonnøgle Næstved 1965

714006 Pia El II Jarnbana. 722407 ln*t Erik Unnbart. 724009 Frk. Agnna Jarnbana. 724011 Kaptajn Arm* P. Jnaion. 721012 Olatr rhel flln Rjormgaird, 721013 Bankluldm Fredn 1'. tnraaa 724014 Fru Ril Laad. 721015 fngn P«l<>r Jnftfenaon. *2101« Nratvnd-I.rnk. n. 734017 L»mr Kr. Rnratlag. 724018 Re'lanr Aran Pnlnrana. 724019 Fb*. gdr. Harald Hanana. 724021 Taadlnknlknr Eltnb Jnaaaa. 724022 Fam-ihdl Taga Sibnr prt*. 72402.1 FaIdm Hjnrdia Hnrup 724024 Indkni ubnt Laur. laEIWr 724025 Fh*. lUtlnoilnral. Rakkn 72402« i.mmr A. C. Larana. 724027 Oml . Ira E Koanadlbl Jnaaaa 72402« l’alanm. w. Jnaana. 7210 *9 Tnmmr l.indtnaH Hnna« n. 7240140 Rnpr. (iunuer Claanna. 7240 | Herlefahelm Rmdfabrtk A/l. 724032 Tefiiref pntnr Hanana. 724038 Pfnn*a«ri Jnrg.n Jnbaaana. 724035 liuralbdi. Poal ( brlatnaana, bal. *2401« Phplrarb H. JUdtanaa 721037 Aaanrandar M. Raaa Raamaaaat 724040 All Radio 724041 Mnbnlgaardrn A/8 724042 Lyagnra knr.anrt. 72404.1 Fru A Jnaana 724044 Paplrarb. Joba. Jnnana. 724045 Mnhnlguardna A/B. 72404« Pabr C. Jm*m. 724047 Mumrm J. Hnraklnd. 724048 Oml. Kllaabntb Audnrana. 724049 Rnpr. I, Ruth Samaant. 724050 Rnknrd-Taak. Sk*ttnmarba*nl. 724051 (‘hr H)»reana 724052 Rnnttnr J f Urana 724053 rivlliaf. B. rbrlalnatna. *94054 Vntbrrlijnf J..h* V|cl*nn 724055 Stallenal.iral H V. katahnll. 724050 Pnnalnalat R Raamuaana. 724057 Cbauff Helm Hanana 724050 0 Irm Carl I Aadnrana. 724059 Pru Anna Nlnlan«. 724000 8*. Jaenbann. kenfnhMonafabr. 724001 Salam Wtlkna Iråfltrdl. 72400J Amta Arbnjdaan« h»nlnmi. 724003 Fb*, gdr. C. Raamuaann. 7240«5 l.eklnr Aagn P»rt 724000 Trtkotagnlorr »Jadnar. 724009 Lagnrtnr« Hnrtmana Prtnraim. 724070 Rankf Wmer Ra*mu«ann 7240*1 Fra f.llaab Han«.« 724072 Rnrdkrra*. (lanaar Pr. Olana. 724071 Mumr Nlnl« Ur*.n 72i07f Fru R ra»ri«p..t!nnl I. R IVterai-n TJIOOI Arbmd I Moller 7240« 1 M< »n

724118 Aaloforbdl. W. Dltln*ana. (Ul 724126 Mumrm. Aagn Aadnraea. 724127 Tnaf. H 0 Haaana. 724126 Salgalaap. R. Raamuaann 724129 9l»nnmrt Aktnl Pndnruna. 724180 Eaao Hmlea-Statluo. 7241.11 Rnpr. Jnrg R. Tbnmanu. 724132 Forr f. 8. PrydnaabnM Urten 7341 SS Pmmtnrlnlla Hmu. N*faard 724111 Fh*. fabrlt. Pari Rimtam, 7241.15 Skrrdrrm H. ,S**ang Pninr« 724166 L. ludn Karm k dndl.,. 724187 Fru Hanny Anderten 724188 Maaktamnalnr P. Jokaaana. 724119 Fru M. Pnlnrnn«. 714140 Trlanujrhdl. P. Saltk PndnriM, 724141 Qdf, Hnloer Pndnram. 724142 Ruanjnr V. Apnl. "21113 Tankne*!. Jm* R*end*m, 724144 Malerm V. Jraana Ninlana 724145 Fnralrl. Ebnrhardl 734146 Rnpr. Bnadlt Mnlnnu. 724147 (ilarmeateru*. II. !F. I.*ug« 724148 pnrtlnr Dat Jm*m 724149 Uadtai«. Juul Nlnl am. ballfl *24150 Ugr Uadalmai. *Lyan*. 724181 Pnrr temr R W Rrino«, 724152 Hn.'ll Hinlam. hradudaalg 724151 Varmnm J..ba E Hanana 724154 Prek. Hjnrn Raamuaana 724155 A* Fnrraaa 724156 »itand Lmndimlddnlkoatml *24157 Nakfaldat. Hmai. Kattebak 724158 Rtadtdyrl. P 8. V. igi 724159 Cbaulf Charlna Mlnlana. 724160 Aaturaad E Jarl Haaan«. 724161 AetMakay. Onaalt Jmana 724162 Handnlamd Uur Rnmnana 724164 An Rigmor Raamuaana 724165 Repr Allan Johnaen 724166 Rlnjnam Oln Rmrlkana. 724167 Pru Hnlga OlaAa 721168 Raml. 8* P*|erara 724169 Fru Httny Toft. 724170 Platin R. I Kaaaunna 721171 Rrpr J Chr Hald Nlnltra 724172 f»1r. Rnal Hagnrup Raamuaana. 724178 l.ret. P. f Hlnlana 724174 IIoinjnt Chr. Hlnlana 724175 Irlf lidn Imnn Ham. 724176 Omlamr P«ai CTPrfnrana. 724177 LamrtaOn I. fby# Haaana. 724176 PaptAfl. Andera 6kn«. 724179 Snkmtar. In L. Wall. 721180 M. nUr J> ha Peinram. 724)81 (iartanr Alfr Carlana 724182 Fru Inge Jnnaea 721188 (TtiKifl 0 R.taltng 724184 Perter R. A. H rbrlallaaana 724185 O tn -ninr r, Virlanp. 7241*6 Cltiiing. C W. Aadnnw. 7211*7 T ddt >r*altrr .l*>b« Mttd*m. 724166 0 alga.lurm A A. *. Mnllnr. 724189 Pru Totu Nlnlana. 724190 Tnmmr Fnat H Puteraua 724191 Pn P..ul I Mnllnr 724192 Rnnnrbmk Skolt. 724191 Mrkaa E, W. Rntbbnr« 724194 Pm«. aakhuam E Pnterana 714195 Repr Megen« R. rg 724196 Mman Hmry Hanana. 724197 Aaalat.nl C. C Jmana 724198 Mnaam I. m Ijnanatnai OKI 72U'C* T)mef J Andemen 721.3)1 Tr|n(oam«nter M. I.aram 724202 Pb*. kluakej. r J. Hlnlana 724208 Matrrlallatnn I *t)nala«. 724204 firlftal. Rn A. Morteaaaa. 721205 Hnaanlmarka iVntal labnratertam 724206 Erna'a Pnn«|nn»| 724207 Ijnmr Rnrm E.iarhlag 72420« H«gh. Ral Pudnram. 724209 Hrrnlna aymaaklanr 724210 Dlaponnat I. Andnraa«. 724312 Arkitekt, branddir. I RlMlbnla 724218 Rlrbnbrlj Erling Morteaana 724214 |)lr 9. Chr Jambn«. 724215 Muaikdir. Fg»a Praedaaa 724216 flmlmm 8*. Hanana 724217 Repr, 8*nnd RrnnmlafM. 724216 Elafclr. I. Bjert Ntnlam 724220 Rrpr Jnrg Vlrlam 724221 Ful

721WM fru MrU He«a. 728885 Kalkulator Jnrg. Hum. 723“>r’> Vlmrrrt Johan Rmnannaak*. 721887 Aldnrdomahl. (»arm. mnatert*). 72.38*8 Kontrolur V W. Nørgaard. 723**9 Rrdrl- å Watklnpaanrtorb. 728890 Arlimd. Arfolf Frrnda. *23*91 Smaland Sejlklub 783892 Fh*. apoteker L. (Imaltad. 723*93 Hfm flrlao i’aaakr. 723994 Krua Jmana. 723895 Jmarn å M.>rtenana, Autoank. 723*9" 0 morUr Ku. B. Aadnrtna, 726896 Dlap. Bent P> wrtna. 72)900 Advokat Jaulagaard A Melita 721901 Paktor K)nld ? Ilrnrikma. 7l':i902 Radlolorhdl. Poul Jarobena. *21‘«>4 Masktnm M Dlchmann Somatea 72‘liK'ft Overtegn M (ar«ten Smidt, prt*. 72390« Remlamrb K H Madan«. 727)907 Arbmd Emil Jnaanu. 72390* Overhntj. Srhalti Mnraca. 723909 RanUaa R. Johioana. 722911 Cbaulf Pm*t Ander*«, 723912 Mek. hurt Hanana (bol.; 72.191.3 Kontoraaa. 8»l*t H.-rmanim. 7233.4 Frk Carla Saurrmllrh. 721915 Rrvtaer Chr. PribeM, 7289!« Ekipndlttnnaankr. Anknr Mrlaaa 728917 Fru Erna Nlrlanu. 728914 Fru Ellaab. Pndoruru. 72.1919 f ru Raja Praf.-ram 72192<> Ropr., fru fludrun Jrrgnoane. 721921 fa-nertedn, fri. Anna Hanana 729929 Pli* Imrrrtndn Job Haaaea. 721923 L*mr Jobn RrtaUnana. 72.19?5 »Danla«. Nmat* D«mp*aik*rt 72392« Umr Jnha. djnltnp 72.9927 Cr> aa bert Chriatenaea. 723929 Centralitgnhuaeta trgnrataa. 723910 Sklh.f Paul Olaon 723931 (hortutl Marina Nlnlana. 723982 Amtaarkltrbtfiia knntør. 723934 Arbmd Ejnar Hanana 728915 An! Uter.fr.rhdl. IMon J.>ram 72193« M nur (Urt Jmam 7239:w Dan«k Typ F«rb , »tirad tfd 721939 Tun (I. laflo å E. Rnamtaana. 721940 pnlldffl Mx 11nr Kanon 728941 frrklnrnr P E. Sntoaatt. *23942 Frk. Harrtet H»n«m. 72:1941 Fb» gdr R Hmrlkim <23944 Ny Maalnmnllna kantlaa. 723 *45 Ffltof Erik Haaa«. 72191« l.nmn i Rnlnnr podorarm 72:1947 Arbrjdamd Atfrod And«. 723949 (idr Alfrnd Clau»»n 721950 tllap Tnrbna Andnrana. 721951 Kl »pod bnt rg Heium. 72.1952 IV g,ir Ru.|<,|| 728953 pona Otrf* plnl Holga Ranara 723954 Fyrbador Chr Wrii*. 7239.55 Fru Ida I.»indtager

724235 Porp. EJnnr Jnasrn. M236

724853 784854 T24ilte; 72455* 724339 T24.UJ4) 724M1 724382 721JM 714365 724,379 *243 M 7»4M 72 "l’Ct'.t 724374 724-l» 77487* 7241.7 7<*4;r* 724 f « 72fMJ 7243"Cl

Til ar* *. Otoni P. JoHk Jmittec Fi»* gdr. A A\ **.••* f.jet »fi Hiagtnr®, JM. Aadrrtm |A» 4# P Hr ,..

Tjnanr Tage Aakarma. Major T. Illow. Rllkkrnalayerm Poul Hinam PrcmlJla. Pmbm Rarlam. Vogam. Bjaran Pnterana. Hinla Jobnnarn. For*. J. lllum Hanana. flrlllng. C. 0. Hanam. Fra Mari* Andnrtm. Halgalndnr BaadbolU-Madam. 8nr*lenmonter Poul D Hataea Cbaulf. Joba Spangadal. Tnka. tega. K. U. Rrlatlanana. Maaklam. B. Cbrlatnaann Emhal lagnfabrk J. B. Brlkana Fb«. bagrrm. Vig. Urin. Toldbntjnat S*. A hoatrap. laf. Megrn* Ohmam. Maakinarb. Rart Urart. Kent aaa., frk. Ulla R*. Hanam Kapr. Brik Larana. Afd ladar Tb. Sattarp. Fru Camilla (labrlelaaa. Pru linrda Nlnlana. Vogamd Hnlmuth UlmotHU Rrviaeraaa. H. 0. Jubl. Rnpr. Oli« Pallnam. Raqerm Fmdd* Mada.n Ann og Hnnrtk Raamuaaua. O.aaulal. Ulf Pnt*rara. Form H O. Jnkanara. Tand I run Frtk Memgaard Maakiaf. P». Pnterarn, Ing. P. Andnram Paplrarb Fmdn Pndnrana Keamrtelofl L. Lindhardt Lytfura Bnaaart. Danmark« Radio. Vralmd Ing. Baaa (tehmldt. Rmllnr H KJnldibolm. Mrkan Jeha. Dunk. I »etater Har Nlnlana Prna Jnaa Rolrk Oferbntj. Ai'd Nlnlaai. Fh*. auitnnalai Walated maHM. Kaj Pnlnrana Fb*. gdr. Vhr Urana Lmrnr, mad jer. J. Rita Q.larmr H«. Knrua, Malnr Tnnatrup Fmderlkana. Prna. a gnaib.t). H 9. Olaaaa 0 aaalal. n. taffa. In«jn, R Ntergaard. ' hfidamn A/B. Porpl for* Bolgnr Aadarana laflnalnr Poal Bullomaaa. Ib pf. Kaj Snguard. Tnmmr 8* D H«n«ra. Sr4 J«r«m

124472 Pif To*# Nlelara. 724 »T;i Sir i r

724-87 ,24236 724239 724240 724242 724241 721245 724246 724247 714246 724249 724250 724251 724252 724253 734258 724S96 724257 724256 724256 724866 rioii 724363 TI4HB 724.914 724265 724266 mm 724266 724J6B 724270 724271 724273 724274 ' 11275 724276 724277 724276 mp 724282 724283 724 'XI 721285 724287 724l'*8 72428’* 724290 724291 724292 724IW 724294 7LM.295 724296 724297 724296 724.100 721301 724102 784666 724104 724808 724166 724307 724810 T24SI1 721818 724113 724814 724318 734316 721317 724.116 724.120 721121 721322 714126 724134 72112« 724327 724826 724329 721110 724181 71481.1 724814 714168 724836 724.137 724189 724346 724341 721.143 724344 721345 724346 721347 .24348 721349 724856 724881

if/3* ^ ^'lfl4aU Cbr.«i*awa. Dal«*. Tb U -«> i

’J44io '*iun.' :ef K. Urm, 74477 Mal** Kja. ia.«ira. 1 tt d ii.r**a •

I ru A> ri Vt, 11 | Cii'iDla. J!« 7 <■.'? » K ap . ■.(■■)»* tu xwt'H

H. lama« (bol.i.

hr I K f, I'. ’ hr ,’“r* . M pffiem, H ‘ V-idu.*’ - ‘ ** w { i *.< 'Il*, p'i’m;..*1 - s*#ai !' -

Sv. a* Jtirvmane.

.4)

i. ln< , lt,» R. •r Rrir; |nluii 1 1 en *%.h Jtrjj.

iv r*rn

t Ul /rtteit; ø*. p

Fftr'sff Ram« Nlnlana. ler). V Hdai I terann. V;’ M«r Kau»l Hanam Mvmria Piol l.odisaaar.) •ai *r.n..f H. Waaonr Raaana S leli Orlcaard. fru KrtaUat Han »am. •eijnler'"'* Jc-fm 5'adam. Ni»»i*rd Tldmdn,

S.mdknr In, D n. I ogbrti I ; n Rnpr Wnlfgmg \\\ 't’r\ Fa c lin«* m . . »243 M 7243%'. 72436« 734367 724 r.t* 724393 724395 724316 724397 72439« 721399 724400 724401 724402 Fort brat. P Kork. 71440.1 Rentlrr Watd. Hanma. 724404 Prima Fragt. 724405 Fht, gdr. Rr Krlatentm 72440« Repr Jnrgen Jeamn. 724407 Fra Agana Hatten. 724408 »gtamater Rnrl. Mtebanlana. 724409 Fjemaynttnb« Dlnf Jenant. 721416 Trit menter H C. Hanam. 724411 sytteta A.I. 724412 Rinithdl. Ral rbrtateaana. bal. 721413 R. mj M* ler Viggo Aadmana (bol.) 724 11 1 PnlilibC « U m BM m 7J44I5 N#«l*nd Hallna. ; 'i||? C-'in re-P- Sfrnni« '>r(«4maea 724416 Ijnrrriadn. Iru Jnnat Mallnr. ■;i*,|j (9 gta.gir t ir>* Hnnwn. 724430 Aenterati I Cnmnllaa Nlritm 724411 Maakln« Jurt-Nlelam 724422 Frk Tl*ra Nlrlam 724428 Fra A*gu«t» Haanlbal 724424 K aterita 0. flerland Pe4nr«te 72442% Murarrn IJm rg Hanae« 72442« Pra«. 0 l*rrr Allr Olmna 711427 Ugerarh. Kaj Urm*. 72M28 Slagtern Conny Hanami 7244W Smede« (itmabn! 724431 rhauf Han« R?*wva.m * »413S fcii l.nur« >5 •,•%•»»» 7244*4 Maakla*. II h Ambraen. : i\\s Irfti |i|p! 7114140 tf-te friet o:f - i (:•»•• b-ifd *2444! Um, * 'I* M 72444? Rntfab* P.nnJ »i riWIw.Ji, Kirtel« li 1«ufbmad feltr*nn Rrpr Kmd Urten 8nm »Ir* R. p. 8. Riram R’.m»l« 0 l,n«|md Pr.*»f*nn, Pnca. lumr Ar« Ranae«. M<"\ J tjndkmt Melant. H P Cbf)aten«e«i Reglryhknrt. Varkfarar Rrli PnlnHna. "24135 P J«e' R.am' 724416 0*.f»«. Helge i ,'****«

1 .{,*.» ' ' 724552 7 74551)1 •-mi 724520 724521 734573 724524 724525 *2432« 72457* 724.329 7“* 1530 724511 771'' i 724534 724515 724M6 724387 754518 724339 '724540 724541 724 54? 7" l l ! 724543 72154« 72154T 7?»MA 726549 7248,30 724511 724518 TifiSlfl 7245t«t 724)16 *

Maalkhaarl. E. iftmdan*. '»•d*Vaf. 4 Pn-mii*»*.i Fte#mt»f'a Stina. KlrjflMnnd J Nlliao«, Rrpr. Ove Rnan. Ing All. Wrtllng.

'4 nik! *•, inijit J h ter-ei. Skolnbeij. Mar Dll!rr«oa Fru C. LaranA. Rnenehmk Rfi)g*fomn1«|. Trmmr A tnedkrr Agrrlla Haaana KaptaJ« Stlrrlirr Slot. Spudiadbpi Fi'..* tadnnang. Kefemiker Hab*n Hanaen. Umlnhjnrgaknlra. K’.n*rtl*at V|.i H 'hdnmeief. (em en Villy Cliriatlanarn. %•!Iiifilti Mada Vrlun Tekn aa* Henrik Hlnlana. Dr. med , n kir. H Taaanana. Paplrarb. H <1«4» Raamuaara. RegMndrr Uar. Jargeoanu. kaaufamlnr S* laakam. lag Pmbm Urana. V T lieakr« Rllkkei altfcrm. Orla Rtafflaitta (Idr. Rjnran Hlntira, ..... trn» ItatW. V Ivd-raen. %>ai». JersamAnrl Fnrp E. Raatrt. Ttp >«ml Holger Aadnrana. 1*P>graf H 0. Palbanl. Tnmmtlaid Aag* Eipnabnla RnmUrtr Hartmana Pudmawi pr Pal Carl Frlkam (Iberitljin. P M Jnapmann lit, Tag« A.idrram N. pr,mf Hjaran Rh.r4

72397« Fnrmd Rar! F Mol.oi, 71395* R.inUraaa Fredn Cynlhg 12E5P 738M| Eba gir Ham Jetion 28962 Rnflmlah.f R«r)I, t] 7*3901 l'ndi-r«»rklomr Eigil Jmana 72WJ Arbmd H C An "ran. 72890.5 Fabrik Holg.-r Jeaao Togbel], Al I ua A Kantor. 7?19«7 Fha gdr. R Riibl 723968 Umr Rrlallaa Ur*m 723909 Fru A Ntelam. 723'*TO Jr>7 R prfft Martirira 728972 Rapt Ijln ta Cour Rafteker 711973 Prekurlai H Daaiqtard 729974 Tand ph Wtilf Podnrinn, 723975 l,rgn Han« And. rana 72.1970 0 botjnnt Rjnld llanann. 728977 Ran. belJ A L rbrlalnffortaa 72397« I. J.ibana. n'a Sllhnrt 723979 Ovorment (»lut ( hrlaUaano 728900 l»»r Kaj Pm.U.n 72.19*2 Fabr Kril nu p.dnrtet. 723903 Mat. riolm F J mmnooa 728904 Prlanrm t»m Jnaana. 721905 Fru C. fertefam. 72398« Prltlal. 0 Okknla. 7219M Fr.tr*ar Filip Hanana 718990 I m . Roen Si.mmnr 721991 Statl.naferat 0*n l.tndnbod 723992 rbaaft. Jok*. Unao 7239*13 Rnbfll. Pari Jnrgcnaoa llallfl), 728994 i'ndnrrrrkf. Jnrg Orbalil 723'*95 Holgn Olann. fndn*. ra grua 723*19« M.ijer Vnnnltr

8f#',lflfl» Aaaaraae« g/|

P( i t ■kerhankeg, ltna*er Har,« Urim 5*1 icnal P* Jenam •" • '.|4»P | , ,. • r kaj Ul»'i. r* I* arte i arh Am* f4■»i*n* gir H p N 1 < «<«<. fhrtl|ee'i,'

U4W'6

. J

m ' f, A MnfWg t'V

LI* %ll 7-«44n(» H Ral Cafl *' 724481 Twtrrr T IW-. 7 } 4 I «2 T2II83 H

*24' *

-

af. f. «o|nu i"r a ter.) Ltadi • •nd H<‘ H nq p;>.k M'!‘

*

7 ,. ,

,

MI-T r * lat 01 am. rx ♦, jrgrl EUf N» ” *!*!%" % friniMIW : iVto Cl*.Dti )r*< c ' ; *'• - S*!.!* Pr -I *4 <1 Fru Kam. «'>»* ‘24.V4 Satj'.'m 0 fh Radt'teaa. J«»b* 724?•»« t^rta« I. 72’i'X ' Cent eannp. rt*- ' 7845*9 nmateaHt I. t THr»%<«r«

'■teft <1 I ' ’V" '*«

72111« ffeadkl H Miriam 124119 Fru lama Pnlnrana 724120 Repr. Rjnld Slenntna "24121 Pnn*h

*M« ci i

72.1997 l’.nali.nlat Pr. Pnlnrana. 723990 (togh. ldnr P.jllf Tnftlafl 724« k » i N»at*rd Tata. 711004 S»Hl Hafaa ian*e» 724005 Pmaaefntn Joba ItMflMI.

724212 S< egent H Knragnard 724218 Haltlakn Aaaarandamr,

Made with FlippingBook - Online magazine maker