Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20 721150 ORLA JAKOBSEN Agentur & en grot- forretning, nnskevillaen Steffcntens ptlttr 722091 - Borge, tomrer, Vandrehjemmet, Præstovej. 725187 Janzen ThorbJ., clviling., Lindep. 28. 724811 722121 Jensen John, benzinforhdl., Bane­ gårdspladsen. 720097 - H. J., fhv.beslagsm., Farlmagsv.59. 721095 - Karen, fru, hladforhdl., Oscara- vej 12.

Næstved KUL & KOKS 722344 Jensen Johs,, fabr. (Næstved Kran- 1 sebojlefabrik), Aaderupvej 164. 721528 - H. C., fagforenlngsfmd. (D.A.F ), St. BltcherøveJ 8. 720270 - 8v. Mørkeberg, farvehdl., Øster­ gade 16. 723778 - - Bolig: Granparken 11. 725803 - B. SJorslev, fenrlk, Skovbrynet 44 722635 - Erh., fiskehdl., Kildemarksvej 87. 725135 - Worm J., flyvem., Præstov. 99 A. 724409 - O. Elsga&rd, fjernsynstekniker. Jernbanegade 14 C. 725595 - Oda, læg.'aut, fodplejer, Baltlca- irdcns Fodklinik, Axcltorv. 723144 - Charles, formand. Kløvervej 26. 724391 - Kai, formand, Sjællandsvej 1. 722392 - Louis, fmd, Hvedevænget 25. 720224 - Chr., fotp., Ronnebæksholm. 724235 - Ejnar, forpagter, Nygaard. 720957 - Kaj, forp., BlrkebJ.grd., Aderup. 724092 - H. E., forrctn.bcat., Grønlandsv. 14 725373 - Fim., forr.forer (Fyldepcnnema- gaslnet), Skovbrynet 38. 723264 - Henning, forat., lng„ NorgesveJ 7. I 720578 Jensen Brdr.t H. Madsens Eftf,, Næstv.-Kbhvn. (Box 22). 720419 — Bolig: K. Munksvej 2. 725370 - Kjeld, frisørmester, Karrebrekv. 1. 723984 - Tom. frisørmester, Otiumsvej 9 721946 - A., fru, Trekanten 39. 724048 - A., fru, Falkevej 2. 722788 - A. M.. fru, OstenfeldtaveJ 12. ?2t576 - Anna, fru, FarlmagsveJ 71. 724983 - Anna, fru, Fredensvej 27. 720148 - Carla, fru, Grønlandsvel 27. 722569 - Christine, fru Kildemarksvej 107 725406 - E. K„ fru, KarrebækveJ 24. 721582 - Edel Skovgaard, Klldem.vøJ 125 720595 - Elv , fru, Skellet 28. 721290 - Gerda Slott, fru, Torvestræde 7. 725289 - Mudr., fru. PfæstøVeJ 109 B. 720439 - Hansign«, fru, KalbyrlsvøJ 85. 724182 - Inge, fru. aas., Efteraai svej 23. 720845 - Ingeborg, fru, Ringstedgade 94. 721809 - Karla, fru, Rønneparken 5. 720541 - Kristine, fru. Oodthaabs Allé 20 725493 - Laura, fru, Gramsvej 2. 725297 - Marie, fru, Læøøvej 0 720992 - Mar.e. fru. Ramsherred 8 723730 - Mari«, fru, VordlngborgveJ 64. 723328 - Mette, fru, Hovmannsvej i. 720771 - Minna, fru, OramøveJ 2. 725273 - M. Lund, fru, Solvangsvej 8. 724593 - Olga, fm, FarlmagsveJ 8. 721150 - P. M., fru, »ØnskevUlaen«. 723075 - Rigmor, fru. KarrebækveJ 19 A. 721271 - Gunnar, frugt, blomøter. La Rose. Ringstedgade 44. 722530 - - Bolig: Jørgen JenaensveJ 47. 720877 - Ella, frk.. NorgesveJ 16. 721861 - Esther, frk., Rlngstedg. 227. 722366 - O., fuldm., »Skovbo«. Herluføv. 9 724966 - Aage og Jørg., Majkildegård, Øverup. 723961 - Hans fhv., gdr. KlldemarkeveJ 38 724925 - Harald, gdr., Ladby. 720152 - Jens. fhv., gdr., OnllemarkaveJ 8 725014 ~ Knud, fhv. gdr , Trekanten 65. 720848 - Ove, gdr., Jørgen JenaensveJ 18. 722411 - P. Herm.. fhv. gdr., Rlngstedg. 86 |

Komp. A|S, tlf. 7214 20 720784 Jensen P., gdr., Aaderupvej 18. 724885 - Russel, gdr., Fauerholm. Øverup. 720540 - E. Seide, gartner, Abtldhøj. 724893 ~ Harry, glasarb., 0. Ringvej 17 A. 722255 - C., grønthdl., Rugvænget 14. 720919 - Georg, handelsgartner, Ladby. 721047 - Gunnar, Handelsgartneriet »Tropa«, Kildemarksvej 90. 722565 - Alb., husejer, Abbednæa. 723772 - Jens M., husejer, Kildemarksv. 23. 722659 - J. P., husejer, Lethøvej 2. 722873 - Lars Peder, husejer, Gækhojv. 7, Rønnebæk. 720751 - Peter, husejer, Rlngstedg. 60. 722885 - Helmer R, Ing. Ved Stadion 8. 721062 - Johs., pens. ing., Fjordvænget. 720465 Jensen IL C., statsaut. instal­ latør, Ramsherred 27, 722745 - Vald!7fbv isenkræmm., Klntlhe'- stegade 14. 721997 - Gerda, Ismejeriet, Vordlngb.v. 45. 721397 - Holger. Ismejeriet, Skellet 1 721670 - Poul, Trollehusenes Ismejeri, KarrebækveJ 50. 720465 - H. C., Iskonditori, Ramsherred 27. 724011 - A. P., kaptajn, NorgesveJ 52. 725792 - Aug. .1., kaptajn. Fasanvej 1. 720346 - J. A. L. kapt., GronlandsveJ 7. 725310 - O. K. V., kaptajn, Skovbrynet 4. 721243 - Kr., kedelpasser, Otlumøvej 6. 722901 - K., keramik., KlldomarksveJ 30. 722457 - H. P., kioskejer, stataexam. ejen- domsmgl.. Aaderupvej 64 725263 - Tage, klctnsmed, StrynoveJ 16. 722847 - A. Aareløv, kobberam.m., J. Jen­ aensveJ 37. 722072 - Børge, kommunel. KatholmveJ 11. 724742 - Henn. B.. komm lær. Maagev. 11. 723228 * Chr Ourø, Mølleparkena Kondi­ tori. 724718 - Rud. C., konfekturehandel, Jern­ banegade 15. 725287 - Lizzie, kontorass., OdlnsveJ 12. 725419 - Flomm., kontorist, txdlandsv. 10. 723591 - Aage, kontroluaø., Rlngstedg. 224. 724933 - Helen Engskov, korrerpondent, Kongsnæsvej 3. 721798 Jensen Herm., krenturklip­ per, Kompagnistræde T 720455 - Gunnar, købmd., Klidemarluv. 18. 721350 - Grethe, købmd., Rampet. 10. 720938 - Harald, købmd., Vordlngborgv 51 722679 - Henn., kobmd, Kildemarksv. 133. 723279 - Kaj, købmd., Rugvænget lt. 720886 - P. Th., købmd., Maglemø'leveJ 7. 722364 - Bue Køletekntk, Østen. 9-11. 724075 - - privat: Fabriksvej 12. 725538 - K., labornt.ass., frk., Kartcb v. 25. 723112 - Erik Fogh, llgkistem , Østerg. 11. 722471 - Mogens, lektor, Herlufsholm. 724845 - J. Ourø, lokomotlvf., Prreitør. 177 724752 - K Birk, lokomotivf., Hvedevæ. 6. 720863 - Anna, lotterlkoll., Ramsherred 29 722558 - Sk Nielsen, Knudsen« læderhandel, Ramsherred. 722503 - Anne M Holten, tæp*, Herluf- vænge 4 724956 - Arne, lærer, Ringstedgade 153. 721878 - Poul, lærer, NorgesveJ 15. 723568 - R M.. lærer, Klostervej 2. 723426 - Viggo, lærer, ErantlæeJ 6.

721870 - Bendt, bllkkensl., Lullandsvej 7. 722453 - Willy, bllkkensl., 0. Ringvej 11 B. 720942 Jensen Aksol & Son, blikken­ slagerne, Ramsherred 19. (aut. vand- og gasmestre). 721942 - Mogens, blikkenslagermester, (bolig), Rugvænget 12C. 724456 Jensen H. V„ blikkenslager- mester, Slagelsevej 84. 722114 Jensen Preben E., blikken­ slagerne, Østergade 23-25, 720940 - M. N , blomsterhdl., Kirkestr. 1. 721228 * Poul E., blomsterhdl. - »Milton Blomster«, Østcrgado 29. 724728 ----Hjortøvej 18 (bolig), 724582 - Poul, Blysynk, bol. FrrdcnaveJ 4. Værksted: GronveJ 20. 722347 - Peter, bogholder, OrenæsveJ 42. 720959 - Quordrop Aase, bogholderske, ThurøvoJ 8, 723660 Jensen Chr.* oftft,, hrætul- selsforretning, Jiegorvoj 10. 723451 - lv., brødkuak, Bakkekammen 4. - H. L., bødkermoster, Morelvej 23 7*.4868 - Frede, chauffor, GrimstrupveJ 8. 725882 - 8v. B.. chauf., Trekanten 34. 724337 - Villy,chauffør, BlommeveJ 38. 722785 - Axel, clviling., Præstøvej 78. amts vandinspektorat) 4x15:1 “ 5n*- damefrisør, Jernbane«. 27 I£3843 “ Tove, damefrisør, Havevej i. .24310 - H. & E Nielsen, »Dellkatøaaen«, ****** V* S Ornevej og Kildemarksvej - 1887 - A. B., depotbest., (Dalsøgas), 8kyttema**ksveJ 88 v- direktor, Præstøvej 92 " Wm- dir., LIndebjerggaardsv 22 721890 - Claus, dlsp Skovbrynel 48. 725858 - Ebbe, dispn., 8et. J Park 81. 723374 - Kaj B., dlsp, J. Aakjærsvej 3. ** Si? dispn., GodthAbsailé 8. 2iS£ * dnenlngøm., Solbakkev. 79, T22222 * Mogens, dyrlæge, Bogebakkev. 6 (Kons. efter aftale). 723710 Jensen H. C hr., cjemlonis- Imtuller, Axel torv fl. 720237 — Bolig: Kildemarksvej 70 1 22850 Jensen A. W., slatseks. ejnd.- mgl., NorgesveJ 44. 721023 -• J.^nuTIrTITnrsinlHcTSfTjckndomi- mægler, Farimagsvej 38. “ £ofui’ •l®**tf.,Daiiavéj 13 A. Tage, elektrornotorværkstodet, Ringstedgade 38. 72S “ ^lfrt,,i. vntrepren., NygArdsv. il. 1*^1 “ tl°1ry ° P** entr- Oronnegade 5.

JERNBANEGADE 8. Tlf. 724811 723478 Jappe H., repr., Bogcparken 9. 722301 Jcfo Fabrikken, dekoratør H. An­ dersen, Fabriksvej 8. 721232 Jenny* salon, Rlnysted- gade 132. 723620 Jensen Verner, afd.leder (A/8 Jun­ ckers savværk), Elmeparken 4. 721890 - Otto, amtsvejm., Rlngstedg. 242 723907 - Emil, arbmd., NlxveJ 10. 722339 - Herold, arbmd., Pnestestr. 6 A. 725700 - Kaj, arbmd., Egovej 0. 725210 - Leo, nrb, KTAS, Kærmlndcv. 15. 724558 - Rs., arbmd., VornæsveJ 23. 720385 - Arne B., nrbs.studictokn., Orlrti* strupvej 22. 724338 - Ole, arklteJct, KtrsebærveJ 14. Værksted: EranlIsvej 41. 721197 - Carl C., assistent, Blommevej 30. 720701 - Karl, assistent, KogeveJ 15. 7?30K2 - Marie, assistent, Teatergade 6 721889 - Erik, assurandør (Forsikrings- A/8 Skjold), Karrebækvej 58. 723960 Jensen Holg., nssuramlwr,

721144 722390 723883 721001 784419 722818 725171 725032 725717 722359 723797 72152:

Kiiulhestegade 11 (Dansk K\ uninusassuraner A B).

72124

723035

HELGE JENSEN nut. forhandler Værksted-Reservedele

723192 724507 721421 723207 72439« 724248 720427 720298 721890 725P85 720044 720008 722514 722080 724428 723148 724004 72332

Præstovej 108-108 Kepr. E. Jepsen, tlf 722322

723935 - 721681 - 724161 - 722055 - 723895

- Bolig: Ronneparken 8. Tage, automohllforh., Otlumsv. 3 Dennis, autoophug.,Grlmstrupv. 53 E., autoudlejning, MollegArdsv. 3 Jønson & Mortensen, auto­ værksted, KarrchrekvpJ 2. Vtlh., bager, PlatanveJ 2. Ouro, bagerm , Mølleparkens Kon­ ditori. - bolig. Niels, pona , banefm., Kalbyrlsv 49 Borge, benztnforhdl., Vordlng- borgvej 303. Chr., benxlnforhdl., Havnegade 8 Hans. benzlnforhdl., Kogevej 7. Irgens. bonzlnforhd!., Rlngstedg 244. *

722720 723228 722830 725147 734761 721722 723738 720188 -

- 23 MS " S-,f«br Ringstedgade 148 723965 - Holger, fabr., Poppelvej 5. P.T.V0ULUND-„Greyhound"-NÆSTVED, TLF. 721019

P.T.'

SKO FARVES, alle nuancer

Made with FlippingBook - Online magazine maker